Boldogságórák az első félévben

  Boldogságórák az idei tanév első félévében

Iskolánk néhány osztálya már évek óta részt vesz a BOLDOGSÁGÓRA programban, mely a gyerekek lelki jólétét próbálja erősíteni. Havi bontásban olyan témákat dolgoz fel a program, mely fejleszti lelki egészségüket, érzékenyít, önismeretet fejleszt, és olyan technikákkal ismerteti meg őket, mely a boldogságérzetet fokozzák, a napi problémáikban való megküzdésüket segítik.

 

Boldogságóra – szeptember: A hála gyakorlása  2. a


„Ne tartsd magadba a háládat, mutasd ki bátran!”
„Tiszteld környezetedet!”
„ Nevess!”
„Segíts! Figyelj másokra! Tegyél szívességet!”

A foglalkozáson a gyerekek megismerték, hogy valójában mi is a hála; hogyan tudják hálájukat kifejezni mások felé; és azt, hogy a hála kifejezésével, kimutatásával boldogabbá lehet tenni mások és saját maguk életét is.

A foglalkozást relaxációs gyakorlattal kezdtük, majd felelevenítettek a gyerekek egy-egy olyan pillanatot az életükből, ami nagyon jó érzéssel töltötte el őket; amikor hálát adtak vagy hálát kaptak valamiért. A hónap dalát hallgatva készítették el a hálás vagyok, mert…… képeiket, mely az osztály Boldogságórás faliújságját díszítik az iskola folyosóján.

 

Boldogágóra –  október: Az optimizmus gyakorlása
„Bízz magadban!
„Legyél kitartó!” „Nincs olyan, hogy nem sikerül!” „Legközelebb sikerülhet!”
„Ebből is tanultam!”
„Nem baj, megoldjuk!”

 

Mi az optimizmus? Bizakodó, kitartó, derűlátó, pozitív.

Ezen az órán arról beszélgettünk és azt gyakoroltuk, hogy mitől lehet derűsnek maradni minden helyzetben. Hogyan lehet a dolgok jó oldalát észrevenni, bízni és tenni azért, hogy sikerrel vegyük az előttünk álló akadályokat. Beszéltünk arról is, hogy a boldogság nagyban befolyásolja egészségünket. Felfedeztük, hogy a legjobb dolgok az életben ingyen vannak: ölelés, mosoly, alvás, nevetés, barátok …

Az órát egy masszírozó, relaxációs gyakorlattal kezdtük. Ez után ráhangolódásként a már ismert és tavaly kívülről megtanult dal énekelgettük: Pozitív gyerek vagyok. Majd nevető csapatokat hoztunk létre, ahol egymást kellett vicces arckifejezésekkel, mozdulatokkal megnevettetni, kacagásra bírni.  Csillagokra tervezett pozitív emojikkal optimizmust küldtünk minden gyereknek, és rajzolgatás közben a hónap varázsmondatait fejeztük be.

A foglalkozás végén egymásnak adtuk át a biztatást, és pozitív megerősítést.

Boldogságóra-november: A társas kapcsolatok ápolása 

Ez a téma nagyon közel állt a gyerekek szívéhez, ezért sokat és jókat tudtunk róla beszélgetni. Természetesen ebben a korban a barátság még elég törékeny. Sokkal nehezebb feladat a barátság fenntartása, ápolása, és a másikra való odafigyelés. Ezen a foglalkozáson játékos formában próbáltunk ötleteket gyűjteni, és megvalósítási módokat ajánlani egymásnak a társas kapcsolatok ápolására.

Nagy sikere volt a kedves üzenetek egymás hátára rajzolásának, a jó hírek csoportos megosztásának. Nagy derültséget váltott ki a csoportok bemutatkozó barátság tánca, és a foglalkozás végére a táblára az is felkerült, hogy mit várunk el egy jó baráttól.  A gyerekek azt is tervezik, hogy a kialakult barátságaikat egy-egy saját maguk készítette barátságkarkötővel még erősebbé fogják tenni.

Boldogságóra – december: A jó cselekedetek gyakorlása

 

A decemberi adventi időszaknak nem is lehetne találóbb témája, mint a jó cselekedetek gyakorlására való ösztönzés.

A karácsonyi készülődés minden gyermek lelkében egy fontos időszak, hisz nem csak kapni, de adni is fontos és nagyon jó. Hogy mit lehet adni: bármit: jóságot, szeretetet, segítőkészséget, örömöt, bátorítást ….

Már a hónap elején elkészítettük az osztály adventi kalendáriumát, amit az osztályban a tábla fölé helyeztünk ki. Mindennap egy tanuló nyithatta ki és kaphatta meg a kalendáriumba rejtett titkokat/ kincseket.

A boldogságóra foglalkozáson a hónap dala meghallgatása után a Mit hoztál ma? játékot játszottuk, nagy-nagy derültség közepette. Igazán változatos és ötletes dolgokat kaptunk egymástól ajándékba. Jó tulajdonságokat, vágyakat, terveket, kedvenc játékokat hoztak egymásnak a gyerekek.  A foglalkozás végén a Vigyázz az egészségedre! aktualitásaként maszkokat terveztünk magunknak és másoknak is, amit örömmel osztottunk meg a folyosói parafatáblán. Közben vidáman énekeltük a hónap dalát: A szememmel bármit megláthatok….