Rókusi Általános Iskola
Fogadóórák rendje

A pedagógusok a megjelölt napokon 17.00 órától 18.00 óráig tartanak fogadóórát a feltüntetett termekben.
2021. október 4., november 8., 2022. március 7., május 9.
Kedves Szülők!
A  jövő heti (2022. 02.28.) és a márciusi fogadóórákat személyes jelenléttel tartjuk meg a szokásos időben, 17 órától. A fogadóórák csak védettségi igazolvánnyal látogathatóak.
Aki nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, azokat kérjük, hogy telefonon vagy emailben vegyék fel a kapcsolatot a szaktanárokkal!
Kollégák elérhetőségét az alábbi oldalon olvashatják:
Név tantárgy/szak, osztály, csoport Fogadóóra helye
Bártfai Imréné tanító, osztályfőnök 3.C Szilléri fsz. 6.
Berényiné Ale Krisztina ének-zene, kórusvezető Szilléri tanári szoba
Császár Hajnalka tanító, vizuális kultúra, osztályfőnök 2.A Szilléri 1.em. 7.
Csikós Ignác tanító, osztályfőnök 3.A Szilléri alagsor
dr. Tímárné Eördögh Kornélia tanító, napközivezető 2.A Szilléri 1.em. 7.
Hódossyné Pertics Erzsébet tanító, osztályfőnök 4.B Szilléri 1.em. 13.
Kürtiné Mészáros Adrienn tanító, osztályfőnök 3.B Szilléri fsz. 4.
Molnár Edit tanító, napközivezető 2.C, fejlesztőpedagógus Szilléri 1.em. 12.
Molnárné Horváth Henriett tanító, vizuális kultúra, napközivezető 2.B Szilléri 1.em. 10.
Nagy Zsuzsanna tanító, osztályfőnök 4.E Szilléri fsz. 3.
Nagy-Grácsik Emese tanító, osztályfőnök 2.C Szilléri 1.em. 12.
Nyulászné Köböl Noémi tanító, osztályfőnök 2.B, fejlesztőpedagógus Szilléri 1.em. 10.
Perczelné Kálmán Csilla tanító, napközivezető 3.B Szilléri fsz. 4.
Sajgó Erzsébet tanító, osztályfőnök 4.A Szilléri I.em. 14.
Schädtné Simon Andrea tanító, osztályfőnök 4.C Szilléri fsz. 5.
Tamás Ildikó tánc, napközivezető 3.A Szilléri alagsor
Teleki Zsuzsanna intézményvezető – helyettes, tanító Szilléri ig.helyettesi
Varga Imola angol nyelv, tanító, osztályfőnök 2.E Szilléri 1. em. 11.
Vidovenyecz Andrea ének, napközivezető 2.E Szilléri 1. em. 11.
2021.október 11., november 15., 2022. február 28., május 2.
Név tantárgy/szak, osztály, csoport Fogadóóra helye
Bánfalvi Csaba testnevelő, osztályfőnök 8.B Rókusi tanári szoba
Bátai Helga angol nyelv Rókusi tanári szoba
Békési Zoltánné angol nyelv Rókusi tanári szoba
Bernula Ildikó angol nyelv Rókusi fsz. 2.
Biró Magdolna történelem, etika, napközivezető 3.C Rókusi fsz. 8.
Bukor Edit történelem, könyvtár Rókusi könyvtár
Cseténé Tasnádi Judit angol nyelv, osztályfőnök 5.A Rókusi tcs. em. pálya f
Degovics Gáborné testnevelő, osztályfőnök 8.E, napközivezető 4.B Rókusi tanári szoba
dr. Liptákné Klement Ágnes ének-zene, kórusvezető Rókusi II.em.50.
dr. Végváriné Tankó Edit kémia, tanulószoba vezető Rókusi kémia I.em.36.
Dukics Irén Katalin magyar nyelv és irodalom, tanulószoba vezető Rókusi tanári szoba
Fekete Tamás természetismeret, biológia-egészségtan, osztályfőnök 7.C, napközivezető 1.B Rókusi tech. fsz. isk. f.
Fodorné Dóda Katalin történelem, magyar nyelv és irodalom Rókusi II.em. 52.
Guba Pál testnevelő, osztályfőnök 8.C Rókusi tanári szoba
Gyekiczki Adél testnevelő, napközivezető 4.C Rókusi tcs. tánc terem
Gyömbér Szilvia angol, német nyelv Rókusi tanári szoba
Gyuris Annamária angol nyelv, osztályfőnök 6.A Rókusi tcs olasz terem
Havasiné Hel Edit magyar nyelv és irodalom, napközivezető 4.E Rókusi fsz. 2.
Hegyi Edit magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 7.A Rókusi II.em. 56.
Herédiné Szűcs Ildikó életvitel és gyakorlat, hon- és népismeret napközivezető 4.A Rókusi tech fsz. pálya f.
Illés Emese kémia, biológia Rókusi kémia -1.em. 36.
Jankovichné Virányi Mariann biológia-egészségtan, életvitel és gyakorlat, etika, természetismeret, osztályfőnök 6.E Rókusi fsz. 8.
Kajári Anita magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 5.C Rókusi II.em.56
Kovács Katalin Judit matematika, fizika, osztályfőnök 7.B Rókusi II.em. 58.
Lakatosné Pék Klára matematika, informatika, osztályfőnök 6.C Rókusi tech. em. Iskola f
Lengyelné Domány Anikó intézményvezető-helyettes, természetismeret , földrajz Rókusi ig.helyettesi
Marosiné Köntés Ibolya intézményvezető, fizika Rókusi igazgatói iroda
Móró Krisztina német nyelv, magyar nyelv és irodalom Rókusi tcs német terem
Nagyné Tóth Andrea biológia-egészségtan, életvitel és gyakorlat, etika, természetismeret, osztályfőnök 8.A Rókusi biológia- I.em. 38.
Ruszné Rácz Ildikó vizuális kultúra, matematika, osztályfőnök 5.B Rókusi II.em 51.
Sági-Koczor Mónika matematika, földrajz Rókusi tanári szoba
Sári Gábor testnevelő Rókusi tcs. tánc terem
Szanka Éva történelem, könyvtár, osztályfőnök 6.B Rókusi könyvtár
Tóthné Lukács Katalin angol nyelv Rókusi tcs angol terem
Törteli Ervin matematika, informatika, osztályfőnök 7.E Rókusi tech. em. pálya f
Vincze Hajnalka fejlesztőpedagógus, matematika, osztályfőnök 5.E Rókusi II.em. 53.
Baloghné Báló Mónika tanító, napközivezető 1.A Zrínyi fsz. 15.
dr. Tariné Matus Ildikó tanító, osztályfőnök 1.B, fejlesztőpedagógus Zrínyi fsz. 17.
Kővágó Rita magyar nyelv és irodalom, napközivezető 1.C Zrínyi fsz. 16.
Szkiváné Bencsik Márta tanító, osztályfőnök 1. A Zrínyi fsz. 15.
Vincze Gabriella tanító, osztályfőnök 1.C Zrínyi fsz. 16.