Elsőként Szegeden…

  „Legyen a zene mindenkié!”  /Kodály/

A Rókusi Iskola első énekes osztálya 1954-ben indult útjára. A mindennapos énekórákkal Kodály álma, az „Éneklő Magyarország” egy kis szigete költözött az iskola falai közé. A cél a zene megszerettetése volt, hogy vele a gyermekek érzékeny, művészeteket ismerő és élvező fiatalokká váljanak. Néhány éven belül megalakultak a gyermekkórusok is. Az egyéni képességfejlesztés fontos lehetősége, a hangszertanulás is megkezdődött az iskolában.

Az elődök – Kalmár Ferencné, Stróner Ferencné, Czakóné Forgách Gabriella, Acsai Gabriella, Vas Irén, Baricz Zsoltné – áldozatos munkájának, türelmének, szeretetének köszönhető, hogy a tagozat ma is élő, fontos oktató-nevelő egysége iskolánknak. Jelenleg a Kicsinyek Kórusának Kádas Judit, a Rókus Gyermekkarnak Dr. Liptákné Klement Ágnes a vezetője.

Az énekórák legfontosabb célja a tiszta, egyszólamú és többszólamú éneklés. Ehhez az út, a „tiszta forrás”on, vagyis a népdalokon keresztül vezet.  A gyermekjátékok és népszokások dallamai, szövegei népi hagyományaink megismerésében segítenek. Az első négy évfolyamon minden gyermek megismerkedik a furulyával. A többi hangszer tanulására a zeneiskolákban nyílik lehetőség. A gyermekek ritmuskészségének és kifejezőképességének fejlesztését segíti az alsó évfolyamok néptáncórája.

A zenei írás- és olvasás készségének kialakítása folyamatos munka. A művészi élményszerzésnek fontos eszköze a zenetörténet nagy mesterműveinek meghallgatása, éneklése, előadása.

A Szegedi Tankerület egyetlen emelt szintű ének-zene oktatásban részesülő tanulóiból álló két kórus évente kb. 190 fővel működik, heti 2, illetve 1 énekkari órával, 3 szólampróbával, 1 kamarakórus próbával, 1 óra zenei foglalkozással. Feladatuk a folyamatos hangképzés, tiszta intonáció, többszólamú éneklési-és halláskészség fejlesztés. A kórusok repertoárja a népdaloktól a kortárs zenéig minden stíluskorszakot felölel. Az igazi többszólamú éneklés az énekkari foglalkozásokon valósul meg. A Kicsinyek Kórusa három, majd a Rókus Gyermekkar négy osztályt egyesít. A nagy türelemmel kigyakorolt kórusművek megszólalása igazi csúcspontjai éves munkájuknak. A munkát kiegészíti a ének órán a furulya-metallofon, testnevelés órába ágyazott néptánc oktatás.

Szerepléseket vállalunk megyei, városi, tankerületi, iskolai ünnepségeken, megmérettetünk az Éneklő Ifjúság hangversenyen. 2017-ben az Év Kórusa lett Rókus Gyermekkar. A kórustagok a kóruséneklés örömét átélhetik művészi önkifejezésére alkalmas ünnepségeken, hangversenyeken kiegészítve saját zenei kísérettel, táncbetétekkel. A komplex művészeti nevelés révén a tanulók az átlagosnál magasabb zenei műveltséggel, gazdag szociális, közösségi, esztétikai, erkölcsi és intellektuális értékrenddel rendelkeznek, személyiségük teljesebbé, harmonikusabbá válik.

 

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt két évtized eredményeinek és programjainak felsorolása szolgáljon ízelítőül az olvasónak:
–   Nívó-díj,  I. Országos Ének-zene Fesztivál, 1994,
–   Kodály emlékplakett-díj, Érd – regionális fesztivál, 2001,
–   Országos 2., 4.  és 7. helyezés népdaléneklési versenyen, 1999, 2001,
–   Év kórusa cím, 2002,
–   Országos 1. helyezés: Játsszunk újra operát! – műveltségi vetélkedő, 2002,
–   Örömkoncert  Budapest,2003,
–   Szőnyi Erzsébet: A makrancos királylány – operabemutató,2005,
–   Szőnyi Erzsébet: Ima alkonyi harangszóra – kórusmű, ősbemutató,2006,
–   Országos 1. helyezés: Kodály Zoltán műveltségi vetélkedő, 2008,
–   Városi 2. helyezés – Liszt Ferenc Megyei Műveltségi verseny,2011,
–   Évenkénti részvétel a Megyei Éneklő Ifjúság hangversenyen,
–   Évenkénti részvétel a Megyei Népdaléneklési versenyen,
–   Részvétel a Megyei Bicinium éneklési versenyen,
–   Városi rendezvények: évfordulós hangversenyek – Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos tiszteletére, Árvízi megemlékezés, Új híd avatása, Közreműködés a Március 15-i városi megemlékezésen, közös koncert  a Ghymes együttessel,
–   Iskolai rendezvényeink: Karácsonyi koncert, Anyák napi hangverseny,
–   Zeneovi