Gyöngyök és Gyémántok Árpád örökében – beszámoló

Az embernek szórni a gyöngyöt…valami ősit, valami égit, valami hősit, valami régit varázsolunk a Rókusi Általános Iskola tornacsarnokába. Immár tizennyolc éve erre vállalkozik a Gyöngyök és gyémántok tehetséggondozó műveltségi vetélkedő szervezésével a Rókusi Általános Iskola, valamint A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány.

A klebelsbergi hagyományokat őrző szegedi Rókusi Általános Iskola 2019-ben is meghirdette a már jelentős múlttal rendelkező Gyöngyök és gyémántok tehetséggondozó műveltségi vetélkedőt, amely az európai történelem, a nemzeti hagyományok ápolásának, kulturális örökségünk megőrzésének és továbbadásának nemes szerepét vallja feladatának.

Tizennyolcadik alkalommal szólítottuk versenyre az általános iskolák 7-8. osztályos diákjai alkotta csapatokat a „Gyöngyök és gyémántok Árpád örökében” tehetséggondozó műveltségi vetélkedő keretében.

Az előző évekhez hasonlóan korhű keretjátékba illesztett történelmi, kulturális barangolásra hívtuk a határokon innen és túl, a Kárpát-medence távoli pontjain tanuló, a történelem iránt érdeklődő 7-8. osztályos diákokat.

Árpád örökében járva különös történelmi zarándoklat keretében bebarangoltuk az Árpád-kori Magyarországot. Bekopogtattunk államalapító királyunkhoz, s az örökébe lépő uralkodókhoz, megidéztük a korabeli mindennapokat, a szerzetesek és szentek életét, átéltük a tatár dúlta Magyarország tragédiáját, majd rácsodálkoztunk a második honalapító által újjáépített országra.

 

A program meghirdetése és az első forduló

A tehetséggondozó programot 2019 szeptember első hetében hirdettük meg, s felhívásunkra 41 csapat jelentkezett. A csapatok az első forduló feladatait elektronikus formában kapták meg. Mivel a feladatok komplex, sok-sok kutatómunkát és kreativitást igénylő feladatok, így valóban csak a legjobbak juthattak be a 2019. december 14-én a szegedi Rókusi Általános Iskolában megrendezett döntőbe.

A feladatok beküldése is elektronikusan történt, a csapatok által létrehozott Google Drive mappába töltötték fel a versenyfeladatok megoldását.

,,Gyöngyök és gyémántok Árpád örökében” – Az első forduló feladatai

Miközben a versenyben résztvevő csapatok az első forduló feladatainak megoldásán dolgoztak, a Rókusi Általános Iskola diákjai a keretjáték élőképeit próbálták a péntek délutáni próbákon. A szervező tanárok irányításával a gyerekek közreműködésével készültek a díszletek, kellékek és a jelmezek.

 Az első forduló feladatainak értékelése

Elektronikus levél formájában értesítettük a csapatokat az első fordulóban elért eredményeikről.

A 16 döntőbe jutott csapat számára küldött levél a döntőre való felkészülést segítő információkat is tartalmazta. A döntő résztvevőit: versenyzőket, felkészítő tanáraikat, az őket nevező intézmények vezetőit, kísérőiket, a szereplő Rókusis diákok szüleit, nagyszüleit, s a zsűri tagjait meghívónk invitálta a rendezvényre.

 A verseny döntője

A döntő napján, 2019. december 14-én a keretjátéknak köszönhetően valódi történelmi időutazás részesei voltak a program résztvevői.

A keretjátékba illesztve a 16 csapatra komoly kihívást jelentő feladatok megoldása várt.  

Az Árpád-korba visszavarázsló történelmi zarándoklatot megelevenítő „Nyitókép”-et követően a program védnöke, Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos köszöntötte a résztvevőket.

Ezt követően a „Verecke híres útján jöttem” jelenetben a honfoglaló magyarokkal útra keltünk, s a Kárpát-medencét benépesítették eleink jurtái, majd a kalandozásokat követően a Magyar Királyság születésének lehettünk tanúi az első életkép segítségével. Ehhez kapcsolódott az „Árpád örökében” című történelmi feladat, amelynek keretében Szent István király sok kérdéseire adtak választ a csapatok. Ezzel párhuzamosan az István, a király című rockopera dallamaival varázsolták el a nézőket és a zsűrit az „Oly távol vagy tőlem” zenei feladat keretében a csapatok. A közönség vastapssal jutalmazta az egyedi előadásokat.

A „Hol vagy István király?” népénekben megszólaló mély érzelmek már a Szent István halálától Szent László uralkodásának végéig vezettek vissza. A „Hozzátok haza a Szent Koronát” feladat koronázási jelképeink történetének ismeretére épült, az „Emlékezzünk régiekről!” feladat pedig a kort megidéző mondák feldolgozására szólította a diákokat. A ritmikus prózában megírt alkotásokat a verseny végén meg is szólaltatták a csapatok.

„Ora et labora! – Imádkozzál és dolgozzál!” szól a bencések jelmondata. Ennek szellemében a pannonhalmi apátságba látogattunk el a harmadik jelenet percei alatt. A „Gyógyító szerzetesek” feladat a gyógynövények ismeretére épült.

A „Siralmas ének” az Árpád-kori Magyarország legnagyobb tragédiáját, a tatárjárás történetét mesélte el. A jelenethez kapcsolódó „Második honalapító” történelmi matematika, valamint a „Minden tíz falu építsen egy templomot” feladata a tatár pusztítást követő újjáépítés „mestereit” szólította munkára. Ez utóbbi feladat egyszerre épült a középkori templomépítészet titkainak ismeretére és a korabeli kézművesek tudásával vetekedő restaurátori képességekre.

Az ebédet követően középkori gasztronómiai titkok tárultak fel a „Királyi menyegző”t követően. A „Lovagi virtus” botforgatói a lovagi kultúra megidézésére vállalkoztak komoly felkészülést igénylő táncaikkal.

„Szent magyaroknak érdemét idézzed!” – szólította fel a program résztvevőit a következő életkép. S versenyzőink a középkori zarándokok tárgyainak elkészítésére vállalkoztak a kézműves feladat megoldása során.

„Az utolsó aranyágacsaka” jelenete a III. András halálát követő évek harcoktól hangos időszakának bemutatásával zárta az Árpád-kort megidéző jelenetek sorát. A ritmikus próza alkotásainak előadása méltó lezárása volt a versenyfeladatok sorának.

 Az uzsonnát követően a „Zárókép” az Árpád-korba visszatekintő zarándokok üzenetének megfogalmazásával zárta a múltidézést.

Ezt követően tudták meg a csapatok, hogy a verseny győztese a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola „Krónikások” nevű csapata lett. A csapat tagjai: Kohút Lora, Polák Zoé, Vajda Dávid, Zsilinszky Zita. Felkészítő tanáraik: Ph. Dr. Lukovics Mária, Ph. Dr. Nagy Adorján.

A keretjáték életre keltése a Rókusi Általános Iskola diákjai által vált valóra: az élőképekben szereplő 50 diák mellett a záróképben közreműködő Rókus Gyermekkar és a csapatokat segítő rókusis diákok közreműködésével kelt életre a múlt.

A próbák kitartó munkát, igazi elkötelezettséget jelentettek a diákok és a munkát irányító tanári csapat számára. A keretjátékban szereplők igazi közösséggé kovácsolódtak a közös munka során. A döntő sikeres megrendezéséhez azonban szükség volt a nevelőtestület egészének közreműködésére is: a csapatok által a döntőn megoldott feladatok javítása, a rend fenntartása, tanulók felügyelete, étkezések előkészítése, lebonyolítása.

A tanári projektcsoport tagjai a munkatervben rögzített menetrend szerint vettek részt a munkában. A zsűri tagjai összeszokott csapatot alkotva a versenyszabályzatnak megfelelően értékelték a csapatok teljesítményét.

A rendezvényen nagy számban vettek részt szülők, nagyszülők, érdeklődő diákok, a versenyző csapatok szurkolói is.

 A program keretében mind a versenyzők, mind a keretjátékban közreműködő diákok számára a mai diákságot megszólító, a kompetenciafejlesztés széles tárházát biztosító módszereket alkalmazva értük el a kitűzött célok megvalósulását.

A rendezvényhez kapcsolódó kiadványunk szép emlék a gyerekek számára.

A verseny izgalmainak emlékét őrzi Nagy Adorján tanár úr, a dunaszerdahelyi csapat felkészítő tanára által készített filmes visszatekintés, amely betekintést ad csapatok felkészülésébe, a döntő izgalmaiba is. Ez a kisfilm a dunaszerdahelyi Szó-Tartó című műsorban volt látható.

A székelyföldi csapatok visszaemlékezésüket (Székely Hírmondó, 2019.12.20.) az alábbi gondolattal zárták: „A diákok az értékes könyvjutalmakon kívül magukkal hozhatták egy egész napos múltidézés csodálatos élményeit, valamint azt a tanulságot, hogy összefogással, odaadással és áldozatvállalással lehet olyan igazgyöngyöket varázsolni, amelyek valódi értékek hordozói, és amelyekre szüksége van Árpád minden mai örökösének.”

Képes beszámolóért kattintsanak IDE!

Egyik tanítványunk és szereplőnk apukája nagyon szép képeket készített nekünk. Köszönet Szügyi Tamásnak a fotókért! Kattintsanak ITT ezek megtekintéséért, letöltéséért. 

További iskolai fotók a szereplőkről letölthetők itt.