Szakkörök, iskolai sport

Szakkörök alsó tagozaton a 2022-23-as tanévben

 

 1. évfolyamosok számára:

Talajtorna szakkör: Azon tanulók jelentkezését várjuk, akik szeretnek tornázni és szeretnének többet mozogni. A szakkör elsősorban az alsós testnevelés tananyag gyakorlására, kiegészítésére épül. Jó alkalom a képességek sokrétű, életkorhoz igazodó fejlesztésére, a hiányosságok pótlására és a tehetségek kiválasztására.

Tartja: Sári Gábor                                 Ideje: keddenként a  9. óra

 

 

 1. évfolyamosok számára:

Informatika szakkör: Azon gyermekek jelentkezését várjuk, akik szívesen játszanak okostelefonon, tableten, számítógépen. Feladatokat készítünk Smart táblán, megismerkedünk a LearningApps és  a Wordwall online oktató oldalakkal és tanulást segítő játékokkal. Belekóstolunk a játékszerkesztés menetébe is.

Tartja: Nagy-Grácsik Emese              Ideje: hétfőnként a 8. óra

 

Talajtorna szakkör: Sok tornára és mozgásra van lehetőségük az ide jelentkező gyermekeknek.  Kiegészítjük és gyakoroljuk az alsós testnevelés tananyagot. Pótoljuk a hiányosságokat, fejlesztjük s tehetségeket.

Tartja: Sári Gábor                              Ideje: csütörtökönként a 9. óra

 

Kézműves szakkör: Évszakokhoz, ünnepekhez, népszokásokhoz kapcsolódó kézműves tárgyak, játékokat készítünk: papír, fa, műanyag, textil, fonal és újrahasznosított anyagok felhasználásával. Minden barkácsolni szerető gyermeknek jó elfoglaltság.

Tartja: Szkiváné Bencsik Márta         Ideje: szerdánként a 9. óra

 

 

 1. évfolyam számára:

Barátom a könyv szakkör: Ezen a szakkörön sokat járunk, könyvtárba, részt veszünk könyvtári órákon, középpontban áll az olvasás megszerettetése.

Tartja: Molnár Edit                            Ideje: csütörtökönként a 9. óra

 

Fürkész szakkör: Ismerkedünk a környezetünk élőlényeivel, a fenntarthatósággal, az újrahasznosítással. Foglalkozunk az egészséges táplálkozással elméletben és gyakorlatban is.

Tartja: Nyulászné Köböl Noémi                     Ideje: hétfőnként a 8-9. óra

 

 Matematika szakkör: Olyan gyerekeket várunk, akik érdeklődnek a matematikai, logikai feladványok, furfangos feladatok iránt. A szakkör keretében  felkészülés biztosítunk  matematika versenyekre is.

Tartja: Nagy Zsuzsanna                                  Ideje: keddenként a 7. óra

 

 Rajz szakkör: A képzőművészet iránt érdeklődő gyermekeknek szervezzük. Azoknak, akik kedvet éreznek a rajzoláshoz, festéshez, alkotáshoz.

Tartja: Varga Imola                                        Ideje: csütörtökönként a 7. óra

 

ZenEmese szakkör: Fejlesztő zenei foglalkozás, játék, produkció. „Rendhagyó ének óra” keretében: hangszeres játék, szóló- és többszólamú éneklés, improvizatív ritmusgyakorlat, tánc.

Tartja: Nagy-Grácsik Emese                          Ideje: hétfőnként a 7. óra

 

 

 1. évfolyamosok számára:

Barátom a könyv szakkör: Ezen a szakkörön sokat járunk, könyvtárba, részt veszünk könyvtári órákon, középpontban áll az olvasás megszerettetése.

Tartja: Molnár Edit                                        Időpontja: csütörtökönként a 9. óra

 

 Rajz szakkör: A képzőművészet iránt érdeklődő gyermekeknek szervezzük. Azoknak, akik kedvet éreznek a rajzoláshoz, festéshez, alkotáshoz.

Tartja: Varga Imola                                       Időpontja: csütörtökönként a 8. óra

 

Robotika szakkör: Az informatika, a digitális kultúra alapjaival ismerkednek, kódolnak, robotokat programoznak az ide jelentkező tanulók.

Tartja: Vincze Gabriella                                 Ideje: keddenként a 7. óra

Idegennyelv szakkör az ének-zene tagozatosoknak 1-3. évfolyamon:
Az 1-3. évfolyamon az ének tagozatot választóknak is biztosítjuk a nyelvtanítást 1-2. évfolyamon heti egy, 3. évfolyamon heti két órában. (Ezek az óraszámok megegyeznek a nem ének-zene tagozatos gyermekek nyelvóráinak számával.)

 

Természettudomásnyos szakkör

A természet iránt érdeklődő gyerekeket várjuk a foglalkozásainkon. Fontosnak tartjuk, a közvetlen tapasztalatszerzéssel történő megismerést, így a környezettudatos gondolkodást kísérletekkel, környezeti és fenntarthatósági témák megvitatásával fejlesztjük. A szakköri tagokkal részt veszünk a témáinkhoz kapcsolódó rendezvényeken is.

 

Kémia szakkör

A természettudományok iránt érdeklődő 7-8. osztályos gyerekeket várjuk foglalkozásainkon. A szakkörön az alapórán tanultak elmélyítése mellett a versenyekre és a felvételire való felkészítés is fontos szerepet kap.


Felvételi-  és nyelvvizsga-előkészító szakkörök 8.évfolyamosoknak

Nyolcadikos nyelvtagozatos diákjainknak felvételi és nyelvvizsga-előkészítő ingyenes szakkört szervezünk. Azok, akik szorgalmasan felkészülnek rá, tavasszal Társalkodó alapfokú komplex vizsgát tehetnek (a legszorgalmasabbaknak több évfolyamon már a középfokú is sikerült). A heti rendszerességű foglalkozásokon a diákok tematikusan felkészülnek a szóbeli és írásbeli vizsga feladattípusaira, a vizsga közeledtével kihelyezett vizsgáztatóknál „próbavizsgákon” keresztül készülnek a megmérettetésre. Bár az általános iskola után, általában 1-2 éven belül diákjaink megszerzik a középfokú nyelvvizsgát is, mégis úgy érezzük, hogy rutinszerzés és elismerés szempontjából hasznos lehet, ha az általános iskola éveit is egy sikeres nyelvvizsgával zárják. Az új oktatási törvénytervezet érvénybelépésével pedig majd két tannyelvű középiskolai osztályba is csak az jelentkezhet, aki alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A felvételi és nyelvvizsga-előkészítő szakköröket minden csoportnak a saját nyelvtanára tartja.
Időpontja: Hétfő: 7. óra


Angol, mint második idegen nyelv szakkör 6-8. osztályosoknak

Az angol nyelv alap ismerete elengedhetetlen. Vannak viszont, akik megfontoltan a németet választották első idegen nyelvként, hiszen a német után egy másik idegen nyelv elkezdése nem jelent gondot. (Azok, akik az egyszerűbb – kevésbé nyelvtani magoláson alapuló -, angollal indítanak ezzel ellentétben gyakran panaszkodnak arról, hogy nagyon nehéz a második idegen nyelvvel barátkozni, boldogulni.) Németeseinket szeretnénk segíteni azzal, hogy még az általános iskolai éveik alatt legyen lehetőségük megismerkedni az angol nyelv alapjaival is. Bízunk benne, hogy így könnyebben kezdik majd a középiskolai angol tanulást. Természetesen, mint minden szakkörünk, ez is térítésmentes!
6. évf.: Tóthné Lukács Katalin
7. évf.: Tóthné Lukács Katalin
8. évf.: Béres-Berényi Dorottya

Német, mint második idegen nyelv 6-8. osztályosoknak
6. osztálytól lehetőség van második idegen nyelvként a németet is tanulni angol mellett. A gimnáziumokban ezzel könnyebb lesz majd két idegen nyelvet tanulniuk. Aki a németet heti két órában három éven át tanulja – követjük a tagozatosok tanmenetét-, 8. osztály végére az alapszintű társalgást sajátítják el.
7. évf.: Gyömbér Szilvia

Iskolai sportkör

Az iskolai sportkör szakmai programja a 2022/2023. tanévre

A Sportkör a tagjainak rendszeres mozgási lehetőséget biztosít, játékos nevelést, versenyzési lehetőségeket az egészséges életmód érdekében.

A szakmai program a diákok igényeinek felmérése, valamint az intézményi lehetőségek és adottságok alapján készült.

Az iskolai sportkör tagsága az iskola tanulóiból áll. Az iskolai sportköri tagság a tanulói jogviszonnyal egy időben keletkezik, az iskolából való távozással megszűnik.

Az iskolai sportkör működéséhez a szükséges eszközöket az intézmény biztosítja.A szakmai munka a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásokkal összhangban van.

A tanulói versenyeztetés, jelentkezés a versenyekre, a diákolimpiával kapcsolatos teendők, szervezési munkák, feladatok ellátása az adott sportkört vezető pedagógus feladata.

A 2022/2023-es tanévben a foglalkozások célja:

 • a rendszeres testedzés igényének felkeltése és megtartása,
 • a tanulók egyéni képességeinek, készségének megfelelő testedzése,
 • képesség, technikai tudás, koordinációs és képességfejlesztő gyakorlatokkal a fejlődés elérése,
 • a mozogni/sportolni vágyó tanulók összetartása, csapatépítése, a rendszeres játék, a sportolás, a versenyzés örömének megismertetése, valamint a sporttehetségek felkutatása,
 • minél több tanuló bevonása a sportköri foglalkozásokba, fizikai képességektől függetlenül,
 • önismeret, akaraterő fejlesztése,
 • fair play használata a gyakorlatban,
 • a tanulók motiváltságának elérése a mozgás iránt,
 • az egészséges életmódra nevelés, a testi – lelki egészség megőrzése,
 • a tehetséges fiatalok kiválasztása, gondozása, sportegyesületekbe való irányítása,
 • diákolimpiára való felkészítés,
 • a mozogni, sportolni vágyó tanulók fejlesztése, felzárkóztatása.

Feladataink:

 • Sportrendezvényeken iskolánk hírnevének öregbítése, lehetőségünk szerint minél több sportági versenyen való részvétellel.
 • Házi bajnokságok rendezése.
 • Kapcsolat felvétel más iskolákkal meghívásos versenyek lebonyolítása.
 • Kapcsolattartás helyi, megyei és országos sportegyesületekkel.
 • Kapcsolattartás a Magyar Diáksport Szövetségével.

Iskolai sportkörök a 2022-2023-es tanévben 2022. szeptember 15.- vel indulnak.

Testnevelő neve ISK sportág Időpont
Bánfalvi Csaba labdarúgás Hétfő 9. óra, péntek 8. óra  5-8. osztály
Guba Pál atlétika Szerda 9.-10.óra  5-8. osztály
Sári Gábor torna Kedd 9. óra 1. osztályosok

Csütörtök 9. óra 2. évfolyam

Alsó tagozaton iskolai sportkör

Torna-alaptartásos és mozgásos helyzetek és helyváltoztatások, képességfejlesztés, játék

A Magyar Labdarugó Szövetség (MLSZ) irányításával zajló Bozsik-programban az idei tanévben az U13-14 korosztály vesz részt.

Feladataink:

 • a labdarúgás megszerettetése
 • a tanulók sokoldalú mozgáskultúrájának fejlesztése
 • a sportolás megszerettetése
 • a tehetségek felfedezése és egyesületekbe történő közvetítése
 • koordinációs és képességfejlesztő gyakorlatok által a tanulók képességeinek és technikai tudásuknak fejlesztése
 • a fair play megismerése, gyakorlati alkalmazása
 • pozitív élmények szerzése

Az amatőr labdarúgást szerető tanulók alkotják a csapatot és képviselők iskolánkat az őszi, téli és tavaszi fordulókban.

Az iskolai sportkörök részletes szakmai programját a foglalkozások tanmenete tartalmazza.