Szakkörök, iskolai sport

AZ ISKOLÁBAN MŰKÖDŐ SZAKKÖRÖK a 2019-20-es tanévben

 

NYELVI SZAKKÖRÖK

NYELVVIZSGA ÉS FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ foglalkozások  angol és német nyelvből

 Nyolcadikos nyelvtagozatos diákjainknak felvételi és nyelvvizsga-előkészítő ingyenes szakkört szervezünk. Azok, akik szorgalmasan felkészülnek rá, tavasszal Társalkodó alapfokú komplex vizsgát tehetnek (a legszorgalmasabbaknak több évfolyamon már a középfokú is sikerült). A heti rendszerességű foglalkozásokon a diákok tematikusan felkészülnek a szóbeli és írásbeli vizsga feladattípusaira, a vizsga közeledtével kihelyezett vizsgáztatóknál “próbavizsgákon” keresztül készülnek a megmérettetésre. Bár az általános iskola után, általában 1-2 éven belül diákjaink megszerzik a középfokú nyelvvizsgát is, mégis úgy érezzük, hogy rutinszerzés és elismerés szempontjából hasznos lehet, ha az általános iskola éveit is egy sikeres nyelvvizsgával zárják. Az új oktatási törvénytervezet érvénybelépésével pedig majd két tannyelvű középiskolai osztályba is csak az jelentkezhet, aki alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A felvételi és nyelvvizsga-előkészítő szakköröket minden csoportnak a saját nyelvtanára tartja.

ANGOL szakkör az ének-zene tagozatos gyermekeknek

Az 1-3. évfolyamon az ének tagozatot választóknak is biztosítjuk a nyelvtanítást 1-2. évfolyamon heti egy, 3. évfolyamon heti két órában. (Ezek az óraszámok megegyeznek a nem ének-zene tagozatos gyermekek nyelvóráinak számával.)

ANGOL, MINT MÁSODIK IDEGENNYELV SZAKKÖR, 6-8. osztály német nyelvet tanuló diákjainknak

Az angol nyelv alap ismerete elengedhetetlen. Vannak viszont, akik megfontoltan a németet választották első idegen nyelvként, hiszen a német után egy másik idegen nyelv elkezdése nem jelent gondot. (Azok, akik az egyszerűbb  – kevésbé nyelvtani magoláson alapuló -,  angollal indítanak ezzel ellentétben gyakran panaszkodnak arról, hogy nagyon nehéz a második idegen nyelvvel barátkozni, boldogulni.) Németeseinket szeretnénk segíteni azzal, hogy még az általános iskolai éveik alatt legyen lehetőségük megismerkedni az angol nyelv alapjaival is. Bízunk benne, hogy így könnyebben kezdik majd a középiskolai angoltanulást. Természetesen, mint minden szakkörünk, ez is térítésmentes! 

A szakköröket tartják: 7. évfolyamon: Cseténé Tasnádi Judit, 8. évfolyamon: Tóthné Lukács Katalin

NÉMET szakkör angolosoknak

 6. osztálytól lehetőség van második idegen nyelvként a németet is tanulni angol mellett. A gimnáziumokban ezzel könnyebb lesz majd két idegen nyelvet tanulniuk. Aki a németet heti két órában három éven át tanulja – követjük a tagozatosok tanmenetét-, 8. osztály végére az alapszintű társalgást sajátítják el. 

A szakköröket tartják: 6. évfolyamon: Gyömbér Szilvia, 7-8. évfolyamon: Móró Kriszta,

OLASZ SZAKKÖR 6. évfolyamosok számára

A szakkört az olasz nyelv iránt érdeklődő angolos vagy németes 6. évfolyamosoknak tartjuk.  A gyerekek játékosan ismerkednek ezzel az vonzó, dallamos, de az angolnál komplexebb nyelvvel. Hasznos lehet mindenkinek, aki a középiskolában majd olasz, francia, spanyol nyelvet szeretne tanulni. A foglalkozások Gyuris Annamária tartja hétfőn és kedden a  7. órában.

 

ZENEI SZAKKÖRÖK

ZENEKUCKÓ

2018. október 4-től csütörtökönként 16:30-tól 17:15- ig szeretettel várja a nagycsoportos óvodásokat Berényiné Ale Krisztina tanárnő heti rendszerességű zenei foglalkozásokra! A gyermekek megtapasztalhatják a hangszerek, az ének, a mozgás, a tánc, a jóga pihentető szépségét. A mozgásos-zenés tevékenységekből nem hiányozhat persze a játék és a mese varázsa sem. A foglalkozások térítésmentesek! A könnyebb szervezhetőség érdekében azonban kérjük a kedves szülőket, hogy részvételi szándékukat a rokusiovi@gmail.com e-mail címen szíveskedjenek előzetesen jelezni! 

https://www.facebook.com/events/2106929019621086/

zenekucko-01

42653143 1765089516873902_3908989159317962752_n

ZENEMESE szakkör

A ZenEmese fejlesztő foglalkozás, játék és produkció. 

  

A Nagy-Grácsik Emese vezette rendhagyó ének órákon a tanulók gyermek- és hangszeres játékokat, szóló és többszólamú énekeket, improvizatív ritmusgyakorlatokat és táncokat tanulnak. Alkalomszerűen előadásokon adják elő dalaikat, játékaikat az érdeklődő szülőknek, nevelőknek, diákoknak. A jó hangulatról gyakran meghívott zenész barátok is gondoskodnak. A gyerekek a kezdeti feszültség után mosolyogva, vidáman, feloldódva „dolgoznak”. 

A ZenEmese bemutatja a zene csodatévő, boldogító, gátlásoldó erejét.

A foglalkozások időpontjai: 3. évfolyam részére: szerda 5. óra, 1-2. évfolyam részére: szerda 6. óra.

zenemese

 

Zenemese2

SPORTSZAKKÖRÖK

Foci elsősöknek: vezeti Bánfalvi Csaba, időpontjai: hétfő és csütörtök 9. óra

Foci 3-4. osztályosoknak: vezeti Soós Tamás, időpontja: péntek 9. óra

Kölyökatlétika: vezeti Huller Ágnes, szerda, csütörtök 10. órában

Torna alsósoknak: vezeti Sári Gábor kedd 10. órában

Atlétika felsősöknek: vezeti Guba Pál kedd 9. órában

Kosárlabda felsősöknek: vezeti Soós Tamás hétfő 10. órában

Tollaslabda felsősöknek: vezeti Sári Gábor csütörtök 10. órában.

Gerinctorna: vezeti Huller Ágnes kedd 10. és szerda 9. órában

 Célja:   a helyes testtartásért felelős izmok foglalkoztatása,  a gerinc mozgékonyságának fokozása,  a talpboltozat erősítése,  mozgáskoordináció fejlesztése.  Kik jöhetnek?  Akinek a védőnő javasolja, illetve akik szeretnék megelőzni a tartáshibák és a gerinc-lábelváltozás kialakulását.

Robisport

TERMÉSZETISMERET ÉS BIOLÓGIA SZAKKÖRÖK

Azokat a lelkes és tehetséges tanulókat várjuk, akiket érdekel a természet és a biológia, szívesen végeznek kutatómunkát és tevékenyen hozzájárulnak környezetük védelméhez. A játékos délutáni foglalkozásokon az ismeretbővítés mellett, a természettudományos gondolkodást formáló feladatokat végzünk. Arra törekszünk, hogy fejlődjön a gyerekek megfigyelőképessége, erősödjön a tapasztalati úton való ismeretszerzése és különböző tanulási technikákat ismerjenek meg. Munkánk során az egyéni differenciálás mellett erősítjük az együttműködésen alapuló csapatmunkát is.

Fontos célkitűzésünk, hogy tanítványaink örömmel vegyenek részt a szakköri munkában, lelkesen kapcsolódjanak be a szaktárgyi versenyekbe és eredményesen szerepeljenek a szóbeli felvételiken. A jó hangulatú munkát a terepen való élménygyűjtés teszi felejthetetlenné.

A szakkörök időpontja: kedd 7.- 8. óra és szerda 7. óra

A foglalkozásokat: Nagyné Tóth Andrea és Jankovichné Virányi Marianna tanárnő tartja.

termeszettuduntitled-7-1

HUMÁN SZAKKÖRÖK

GYÖNGYÖK és GYÉMÁNTOK: a foglalkozásokat vezeti Fodorné Doda Katalin tanárnő pénteken 9-10. órában. A szakkör célja a decemberi nagyszabású műveltségi vetélkedő látványos részeire, a műsorra való felkészülés. 

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ szakkörök: a 8. osztályosoknak tartják az egyes osztályok magyartanárai

MŰVÉSZETI SZAKKÖRÖK

HAGYOMÁNY ÉS TECHNIKA szakkör

időpontja: szerda 7-8. óra; szakkörvezető: Herédiné Szűcs Ildikó

A szakkört olyan érdeklődő, alkotni vágyó felsős diákoknak szervezzük, akik szeretnek különféle anyagokkal, eszközökkel tevékenykedni, egyedi ötleteiket megvalósítani és szívesen foglalkoznak a régmúlt hagyományaival is.

A munkák mellett élményt gyűjtünk műhely- és múzeumlátogatásokon. Tudásunkat versenyen is megmérettetjük.

Iskolai kereteken kívül tartott szakkörök és foglalkozások:

KOSÁRLABDA

HAMMIDÓ foglalkozások

Tisztelt Szülők!

A kialakult járványügyi vészhelyzet kapcsán az intézményben 2021. március 8-tól április 16-ig tantermen kívüli digitális munkarendben történik az oktatás.

Tisztelt Szülők!

2021. április 19-től az 1-4. évfolyamok tanulói számára az oktatás jelenléti oktatásban folytatódik.
Az 5-8. évfolyam tanulói 2021. május 10-ig továbbra is tantermen kívüli digitális munkarendben folytatják a tanulást. Lehetőség van 5-8. évfolyamon tanulói felügyeletet igényelni, mely igényüket a gyermek osztályfőnökének kérjük jelezni.