Ének-zene képzés

 

A Rókusi Iskola első énekes osztálya 1954-ben indult útjára. A mindennapos énekórákkal Kodály álma, az „Éneklő Magyarország” egy kis szigete költözött az iskola falai közé. A cél a zene megszerettetése volt, hogy vele a gyermekek érzékeny, művészeteket ismerő és élvező fiatalokká váljanak. Néhány éven belül megalakultak a gyermekkórusok is. Az egyéni képességfejlesztés fontos lehetősége, a hangszertanulás is megkezdődött az iskolában.

Az elődök – Kalmár Ferencné, Stróner Ferencné, Czakóné Forgách Gabriella, Acsai Gabriella, Vass Irén, Dr. Baricz Zsoltné, Kádas Judit – áldozatos munkájának, türelmének, szeretetének köszönhető, hogy a tagozat ma is élő, fontos oktató-nevelő egysége iskolánknak. Jelenleg a Kicsinyek Kórusának Berényiné Ale Krisztina, a Rókus Gyermekkarnak Dr. Liptákné Klement Ágnes a vezetője.

Az énekórák legfontosabb célja a tiszta, egyszólamú és többszólamú éneklés. Ehhez az út, a „tiszta forrás”-on, vagyis a népdalokon keresztül vezet.  A gyermekjátékok és népszokások dallamai, szövegei népi hagyományaink megismerésében segítenek. Az első négy évfolyamon minden gyermek megismerkedik a furulyával. A többi hangszer tanulására a zeneiskolákban nyílik lehetőség. A gyermekek ritmuskészségének és kifejezőképességének fejlesztését segíti az alsó évfolyamok néptáncórája.

A zenei írás- és olvasás készségének kialakítása folyamatos munka. A művészi élményszerzésnek fontos eszköze a zenetörténet nagy mesterműveinek meghallgatása, éneklése, előadása.

A Szegedi Tankerület egyetlen emelt szintű ének-zene oktatásban részesülő tanulóiból álló két kórus évente kb. 190 fővel működik, heti 2, illetve 1 énekkari órával, 3 szólampróbával, 1 kamarakórus próbával. Feladatuk a folyamatos hangképzés, tiszta intonáció, többszólamú éneklési- és halláskészség fejlesztés. A kórusok repertoárja a népdaloktól a kortárs zenéig minden stíluskorszakot felölel. Az igazi többszólamú éneklés az énekkari foglalkozásokon valósul meg. A Kicsinyek Kórusa két, majd a Rókus Gyermekkar négy osztályt egyesít. A nagy türelemmel kigyakorolt kórusművek megszólalása igazi csúcspontjai éves munkájuknak. A munkát kiegészíti a ének órán a furulya-metalofon, testnevelés órába ágyazott néptánc oktatás.

Szerepléseket vállalunk megyei, városi, tankerületi, iskolai ünnepségeken, megmérettetünk az Éneklő Ifjúság hangversenyen. 2017-ben az Év Kórusa lett Rókus Gyermekkar. A kórustagok a kóruséneklés örömét átélhetik művészi önkifejezésére alkalmas ünnepségeken, hangversenyeken kiegészítve saját zenei kisérettel, táncbetétekkel. A komplex művészeti nevelés révén a tanulók az átlagosnál magasabb zenei műveltséggel, gazdag szociális, közösségi, esztétikai, erkölcsi és intellektuális értékrenddel rendelkeznek, személyiségük teljesebbé, harmonikusabbá válik.

A Rókusi Gyerekkar 2018-19-es tanévben megvalósított programja.

Képek, hanganyagok, cikkek ide kattintva

https://www.rokusi.hu/2020/04/27/a-rokusi-gyerekkar-2018-19-es-tanev-soran-megvalositott-programja/

Rókusis családok a zene szeretetében

Iskolánk már 66 éve büszkélkedhet emelt szintű ének-zene oktatással. Ennyi év után már számos család mondhatja magáról, hogy második, harmadik generációjuknak is a zene élményt adó, felemelő útját választották. Terveinkben szerepelt több családot megszólaltatni rókusis éveikről a tavasz folyamán.  A járvány miatt azonban ez is csak az online térben történhetett meg. Örömünket leltük a családok […]

Rövid, vidám, zenei ismerkedés

Kedves leendő Rókusisok! Hamarosan valamennyi nyolcadikosunk számára kiderül, bejutott-e az általa vágyott intézmény áhított szakára. Szüleikkel együtt nagyon drukkolunk nekik, hogy bárhová is lépve tovább, boldogan, bátran vállalják a további kihívásokat. Nem régiben az emelt énekes 8.a-sok vallottak arról, merre tartanak tovább a nálunk megkezdett, zenével gazdagított tanulmányokat követően. A paletta igen változatos, olyannyira, hogy […]

„Jelenti magát Jézus…” pályázat

A Rókusi Általános Iskola Kicsinyek Kórusa számára elnyert  „Jelenti magát Jézus…” pályázat szakmai beszámolója NTP-MŰV-19-0140 A Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett tehetséggondozó programokat támogató pályázati kiírást célozta meg alsó tagozatos énekkarunk 2019 őszén. Célunk egy 30 órás TEHETSÉG-KÖR elnevezésű foglalkozás-sorozat volt, mely hagyományteremtő céllal indult el az év októberében. Tematikánk […]

Bemutatkozó kisfilmünk – Zene oktatásunk pályázati támogatásából

Az igazi erősségeink… Most az elnyert pályázati támogatásnak megfelelően elsősorban az ének-zene oktatás szemszögéből. Fogadják szeretettel rövid bemutatkozó filmünket! És íme az informatívabb, némileg hosszabb változat. Ismerjék meg zenei tehetséggondozásunk sikerét! 2019 novemberében pályázott sikeresen a Kicsinyek Kórusa a Nemzeti Tehetség Program hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó projektjén. A Rókusi Általános Iskolában 66 […]

Ifjú Zenebarátok Napja

Harmadik alkalommal rendeztük meg iskolánkban a november 20-i Ifjú Zenebarátok Napjához kötődő programsorozatunkat. Mi egy egész héten át zenével ünnepeltünk igaz a korábbi évektől eltérően az idén osztálykeretekben. Az alsós zenetagozatosok a dalanyaghoz kötődő madárrajzokat készítettek: 1.a osztály: Csíp-csíp csóka 2.a osztály: Fütyül a rigó 3.a osztály: Én elmentem a vásárba fél pénzzel, récét vettem… […]

Városi Népdaléneklési Versenyre várjuk a nagycsoportos óvodásokat!

 🎼 Szeretettel várjuk azokat a dalos lelkületű nagycsoportosokat, akik szívesen kipróbálnák előadókészségüket még egy tévés tehetségkutató előtt 😉!      Kedves Óvónők, kedves Szülők! Nevezzék bátran gyermekeiket! Jöjjenek, élvezzük együtt a tisztán csilingelő népdalokat, biztassuk a gyerekeket! A versenyt március 19-én 16 óra 30 perces kezdéssel tartjuk. A nevezéseket a rokusi.iskola@gmail.com e-mail címre várjuk!  

Karácsonyi Koncert

❤️🎼 A Karácsonyi Hangverseny megújulva hangolta lelkünket az ünnepre. Iskolánk kóristái az 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekarának kíséretével énekelve örvendeztették meg iskolatársaikat, tanáraikat, szüleiket, nagyszüleiket. A műsorban klasszikus kórusművek mellett felcsendültek könnyűzenei dallamok, filmzenék is. A katonazenészeket egy teljesen új oldalukról ismerhettük meg: Gömöri Balázs vezényletére most nem indulókat fújtak, hanem Aladdin, Jégvarázs, […]

A Zene és Én

A Montázs Vizuális Műhely meghívására 2019. október 3-án a Rókusi Általános Iskola Kicsinyek kórusának vidám dalaival nyílt meg A zene és én című rajzpályázat tárlata és díjátadó ünnepsége az Agórában. A zsűrit Kerekné Fekete Éva zongoraművész és az országos gyermekrajzpályázat megálmodója Ale Ildikó festőművész alkotta. Műsorunkon ifj. Somorjai József-Lellei Krisztina: Varázskréta és a 120. éve […]

Bárdos Lajosra emlékezett a Rókusi Gyerekkar is

Bárdos Lajos zeneszerző születésének 120. évfordulója alkalmából a Szeged Városi Kórusegyesület 2 estés emlékhangversenyt szervezett Szegeden. 2019. november 13-án a Dugonics András Piarista Gimnáziumban Bárdos: Huszártánc című egynemű kari művével tisztelgett a Rókus Gyermekkar a zeneszerző előtt. Vezényelt: Dr. Liptákné Klement Ágnes.

Kórustáborban a Balatonnál

Bízunk benne, hogy most a kánikulában is sokan hűsölhetnek a Balatonnál! Májusban a Rókus Gyermekkar kórustábor keretein belül élvezte a tó körüli kirándulásokat. A lehetőséget egyrészt az elért eredményekért kapták jutalomból, másrészt a tábor következő időszak fellépéseire is felkészítette őket. A tábor megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta. A kórustábor képei idekattintva megtekinthetők

Részletesebb információkért kattintsanak IDE!