Ének-zene képzés

 

A Rókusi Iskola első énekes osztálya 1954-ben indult útjára. A mindennapos énekórákkal Kodály álma, az „Éneklő Magyarország” egy kis szigete költözött az iskola falai közé. A cél a zene megszerettetése volt, hogy vele a gyermekek érzékeny, művészeteket ismerő és élvező fiatalokká váljanak. Néhány éven belül megalakultak a gyermekkórusok is. Az egyéni képességfejlesztés fontos lehetősége, a hangszertanulás is megkezdődött az iskolában.

Az elődök – Kalmár Ferencné, Stróner Ferencné, Czakóné Forgách Gabriella, Acsai Gabriella, Vass Irén, Dr. Baricz Zsoltné, Kádas Judit – áldozatos munkájának, türelmének, szeretetének köszönhető, hogy a tagozat ma is élő, fontos oktató-nevelő egysége iskolánknak. Jelenleg a Kicsinyek Kórusának Berényiné Ale Krisztina, a Rókus Gyermekkarnak Dr. Liptákné Klement Ágnes a vezetője.

Az énekórák legfontosabb célja a tiszta, egyszólamú és többszólamú éneklés. Ehhez az út, a „tiszta forrás”-on, vagyis a népdalokon keresztül vezet.  A gyermekjátékok és népszokások dallamai, szövegei népi hagyományaink megismerésében segítenek. Az első négy évfolyamon minden gyermek megismerkedik a furulyával. A többi hangszer tanulására a zeneiskolákban nyílik lehetőség. A gyermekek ritmuskészségének és kifejezőképességének fejlesztését segíti az alsó évfolyamok néptáncórája.

A zenei írás- és olvasás készségének kialakítása folyamatos munka. A művészi élményszerzésnek fontos eszköze a zenetörténet nagy mesterműveinek meghallgatása, éneklése, előadása.

A Szegedi Tankerület egyetlen emelt szintű ének-zene oktatásban részesülő tanulóiból álló két kórus évente kb. 190 fővel működik, heti 2, illetve 1 énekkari órával, 3 szólampróbával, 1 kamarakórus próbával. Feladatuk a folyamatos hangképzés, tiszta intonáció, többszólamú éneklési- és halláskészség fejlesztés. A kórusok repertoárja a népdaloktól a kortárs zenéig minden stíluskorszakot felölel. Az igazi többszólamú éneklés az énekkari foglalkozásokon valósul meg. A Kicsinyek Kórusa két, majd a Rókus Gyermekkar négy osztályt egyesít. A nagy türelemmel kigyakorolt kórusművek megszólalása igazi csúcspontjai éves munkájuknak. A munkát kiegészíti a ének órán a furulya-metalofon, testnevelés órába ágyazott néptánc oktatás.

Szerepléseket vállalunk megyei, városi, tankerületi, iskolai ünnepségeken, megmérettetünk az Éneklő Ifjúság hangversenyen. 2017-ben az Év Kórusa lett Rókus Gyermekkar. A kórustagok a kóruséneklés örömét átélhetik művészi önkifejezésére alkalmas ünnepségeken, hangversenyeken kiegészítve saját zenei kisérettel, táncbetétekkel. A komplex művészeti nevelés révén a tanulók az átlagosnál magasabb zenei műveltséggel, gazdag szociális, közösségi, esztétikai, erkölcsi és intellektuális értékrenddel rendelkeznek, személyiségük teljesebbé, harmonikusabbá válik.

A Rókusi Gyerekkar 2018-19-es tanévben megvalósított programja.

Képek, hanganyagok, cikkek ide kattintva

https://www.rokusi.hu/2020/04/27/a-rokusi-gyerekkar-2018-19-es-tanev-soran-megvalositott-programja/

Ifjú zenebarátok hete

Muzsika bármiből fakadhat! Ebben a tanévben iskolánk ének-zene tagozatának 70. évfordulójához kapcsolódó programsorozat indult el, mely során az Ifjú zenebarátok hete a napközis délutánok kiemelt része lett.Ez alkalomból a gyerekeket zenei játszóházzal leptük meg, hogy közel hozzuk a muzsikát mindannyiukhoz.Az otthonainkban is található egyszerű háztartási eszközökből alakítottunk ki hangszereket. A fémtálas harangjáték, a dobszerkó dobozból, […]

Ismételt ZenEmese előadás a Korzó Zeneházban

ZenEmese előadást tartott a 3.c osztály közreműködésével Nagy-Grácsik Emese tanítónő 2023. május 24-én a Korzó Zeneházban. Az érdekes zenei betétekkel, ritmusokkal, dalokkal versekkel tűzdelt műsorban a szakkörös tanulók mutatták meg a hangszeres játékukat metalofonon, ritmusrudakon, harangokon. A tanulók anyák napi verseket ritmizáltak, táncoltak, énekeltek. A vidám és színvonalas előadást elismerő vastaps követte.    

Éneklő Ifjúság – szakmai sikerek

április 19-én került megrendezésre a Csongrád-Csanád Megyei Ének-zene tagozatos Általános Iskolák kórusainak Éneklő Ifjúság hangversenye. Intézményünket a  Rókus Kicsinyek Kórusa és a Rókus Gyermekkar képviselte a megmérettetésen. Egész évben zajlott a felkészülés a Hódmezővásárhelyen tartott koncertre: mindkét kórusunk változatos műsorösszeállítással készült, és színvonalas előadással örvendeztette meg a közönséget. A Rókusi Kicsinyek Kórusa koreográfia megálmodója, néptánc  felkészítője Tamás […]

Mozart és a Szegedi Szimfonikusok a Rókusiban

Mozart Divertimentóját játszotta a Szegedi Szimfonikus Zenekar február 22-én délelőtt a Rókusi Általános Iskola tornatermében. Az esemény különlegességét az adta, hogy a karmester, Gyüdi Sándor részletesen bemutatta az egyes hangszereket, később pedig az iskola ének-zenei tagozatos diákjai beülhettek a zenekarba is, és ők játszottak egyes szólamokat. Az egyik diák még a karmesteri pálcát is megkapta. […]

Nőnapi köszöntő az Ősz Idősotthonban

A Szegedi Ősz Idősotthon lakói és dolgozói számára adott nőnapi műsort iskolánk 14 ének tagozatos tanulója március 9-én. A kis koncerten elhangzottak köszöntő versek, virágdalok, furulya-, metalofon- és fuvolajáték, emellett pedig két- és háromszólamú kórusművek csendültek fel. Alsó és felső tagozatosaink közös produkciója elnyerte a hölgyek tetszését. Külön öröm számunkra is, hogy a szereplő gyerekek […]

Az ének-zene tagozat decemberi programjai

2022-ban ünnepeltük Kodály Zoltán születésének 140. évfordulóját, mely alkalomból Szeged város ünnepi kórushangversenyt rendezett a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban 2022. december 8-án. Iskolánkat a Rókus Gyermekkar és Kicsinyek kórusa képviselte ezen a rendezvényen. A nagyok Kodály :Katalinka és Jó gazd’asszony című művét énekelték. A kis kórus tagjai pedig a Bölcsőcske című betlehemes népi játékot […]

Ifjú Zene Barátok – Projekt Hetek

#RókusiÉnek, #brácsa #fagott #harmónika #citera #jazz A Rókusiban az Az Ifjú Zenebarátok Napja (nov. 20.) az idén is több hetes projekté bővült az alsós énekes osztályok számára. A gazdag programkínálatban több hangszerbemutató és koncert is helyet kapott, amiket nagy sikerrel fogadtak a gyerekek. Többen azonnal ráéreztek a hangszerek megszólaltatására is. A hét tematikája évről-évre változik: […]

ZENEMESE BEMUTATÓ A Ritmus és tanulás címmel megrendezett konferencián

Nagy megtiszteltetés érte iskolánk tanítóját Nagy-Grácsik Emesét és 3. c-s osztályát. Felkérést kaptak a  Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottága, az SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet, Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet, valamint a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék szervezésében a Ritmus és tanulás címmel megrendezett konferenciára. Az eseményt Dr. Döbör András a […]

Fiatal Magyar Tanárjelölt Karvezetők Országos Versenye

Iskolánk Rókus Gyermekkara  idén harmadik alkalommal kapott felkérést a Fiatal Magyar Tanárjelölt Karvezetők Országos Versenyén való közreműködésre, mely 2022. nov. 11-12-én került megrendezésre Szegeden a Szent-Györgyi Albert Agórában. Kórusunk már a tanév elején megkezdte a felkészülést erre a szereplésre. Izgatottan vártuk, hogy a fiatal karvezető versenyzők hogyan fogják irányítani vezénylő mozdulataikkal, instrukcióikkal kórusunkat Kodály Zoltán: […]

Ifjú karvezetők versenyén a Rókusi Gyerekkar

#RókusiÉnek November 12-én  a Rókus Gyerekkar is részese lehetett az Ifjú karvezetők versenyének. Köszönjük a gyerekeknek és szüleiknek, hogy a szombat délelőttjüket e célnak szentelték! Részletek a Délmagyar cikkére kattintva. < div class=”iframely-embed”>