Ének-zene képzés

 

A Rókusi Iskola első énekes osztálya 1954-ben indult útjára. A mindennapos énekórákkal Kodály álma, az „Éneklő Magyarország” egy kis szigete költözött az iskola falai közé. A cél a zene megszerettetése volt, hogy vele a gyermekek érzékeny, művészeteket ismerő és élvező fiatalokká váljanak. Néhány éven belül megalakultak a gyermekkórusok is. Az egyéni képességfejlesztés fontos lehetősége, a hangszertanulás is megkezdődött az iskolában.

Az elődök – Kalmár Ferencné, Stróner Ferencné, Czakóné Forgách Gabriella, Acsai Gabriella, Vass Irén, Dr. Baricz Zsoltné, Kádas Judit – áldozatos munkájának, türelmének, szeretetének köszönhető, hogy a tagozat ma is élő, fontos oktató-nevelő egysége iskolánknak. Jelenleg a Kicsinyek Kórusának Berényiné Ale Krisztina, a Rókus Gyermekkarnak Dr. Liptákné Klement Ágnes a vezetője.

Az énekórák legfontosabb célja a tiszta, egyszólamú és többszólamú éneklés. Ehhez az út, a „tiszta forrás”-on, vagyis a népdalokon keresztül vezet.  A gyermekjátékok és népszokások dallamai, szövegei népi hagyományaink megismerésében segítenek. Az első négy évfolyamon minden gyermek megismerkedik a furulyával. A többi hangszer tanulására a zeneiskolákban nyílik lehetőség. A gyermekek ritmuskészségének és kifejezőképességének fejlesztését segíti az alsó évfolyamok néptáncórája.

A zenei írás- és olvasás készségének kialakítása folyamatos munka. A művészi élményszerzésnek fontos eszköze a zenetörténet nagy mesterműveinek meghallgatása, éneklése, előadása.

A Szegedi Tankerület egyetlen emelt szintű ének-zene oktatásban részesülő tanulóiból álló két kórus évente kb. 190 fővel működik, heti 2, illetve 1 énekkari órával, 3 szólampróbával, 1 kamarakórus próbával. Feladatuk a folyamatos hangképzés, tiszta intonáció, többszólamú éneklési- és halláskészség fejlesztés. A kórusok repertoárja a népdaloktól a kortárs zenéig minden stíluskorszakot felölel. Az igazi többszólamú éneklés az énekkari foglalkozásokon valósul meg. A Kicsinyek Kórusa két, majd a Rókus Gyermekkar négy osztályt egyesít. A nagy türelemmel kigyakorolt kórusművek megszólalása igazi csúcspontjai éves munkájuknak. A munkát kiegészíti a ének órán a furulya-metalofon, testnevelés órába ágyazott néptánc oktatás.

Szerepléseket vállalunk megyei, városi, tankerületi, iskolai ünnepségeken, megmérettetünk az Éneklő Ifjúság hangversenyen. 2017-ben az Év Kórusa lett Rókus Gyermekkar. A kórustagok a kóruséneklés örömét átélhetik művészi önkifejezésére alkalmas ünnepségeken, hangversenyeken kiegészítve saját zenei kisérettel, táncbetétekkel. A komplex művészeti nevelés révén a tanulók az átlagosnál magasabb zenei műveltséggel, gazdag szociális, közösségi, esztétikai, erkölcsi és intellektuális értékrenddel rendelkeznek, személyiségük teljesebbé, harmonikusabbá válik.

A Rókusi Gyerekkar 2018-19-es tanévben megvalósított programja.

Képek, hanganyagok, cikkek ide kattintva

https://www.rokusi.hu/2020/04/27/a-rokusi-gyerekkar-2018-19-es-tanev-soran-megvalositott-programja/

V. Csongrád-Csanád Vármegyei Bicinium Éneklési Versenyen elért eredményeink

Büszkén adunk hírt az V. Csongrád-Csanád Vármegyei Bicinium Éneklési Verseny rókusis diákjainak eredményeiről: Gyurcsik Adrienn – Méri Mátyás: EZÜST minősítés Puskás Dóra – Rédei Viola: EZÜST minősítés Felkészítő tanárok: Berényiné Ale Krisztina és Tóth Klára

Elindult a zenei meghallgatás regisztrációja!

Kedves Szülők! Megnyitottuk a regisztráció lehetőségét, a márciusban tartandó zenei meghallgatásokra. Várunk minden Iskolánk zenei tagozata iránt érdeklődő szülőt, és gyermekét. Kérjük, az alábbi naptárból válasszátok ki, hogy melyik napon és időpontban szeretnétek jönni.

Kulturális Piac az Agórában

Közel harminc kiállítóval startolt el az idei Kulturális Piac az Agórában, néhány éve a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan szervezik meg, ezzel indul a kulturális évad a városban. A 90-es években szabadtéren tartották nyáron, hét évvel ezelőtt döntöttek úgy a szervezők, hogy az időpont miatt „tető alatt” tartják meg. Az idei évben intézményünk örömmel értesült a […]

Rókusisok adtak karácsonyi hangversenyt

#RókusiÉnek A téli szünet előtti utolsó tanítási napon iskolánk diákjai, tanárai és a csatlakozó szülők ismét ünnepi pillanatokkal hangolódhattak a karácsonyra. Iskolánk ének-zene tagozatos diákjai adtak koncertet a Rókusi Templomban. A Kicsinyek Kórusa és a Rókusi Gyermekkar mellett az AnyZelt duónak köszönhetően hegedűszó és rókusis tanárokból szövődött kórus dallamai színesítették a repertoárt. Hálás köszönet a […]

ZenEmese karácsonyi hangolódás 🎄

A 4.c osztály tanulói és a ZenEmese szakkör tagjai, hagyományos karácsonyi ünnepváró műsorral lepték meg iskolatársaikat. Az alsós osztályokban énekeltek, muzsikáltak, játszottak, begyűjtötték a csokikat, Nagy-Grácsik Emese tanítónő vezetésével. Kellemes hangulatot teremtve, együtt hangolódtak az ünnepre a gyerekek.

Adventi hangverseny a Baptista Imaházban

  Az első gyertyagyújtás után egy nappal, 2023. december 4-én csendült fel a Szeged Város Kórusegyesülete által szervezett adventi hangverseny a Baptista Imaházban. 13 kórus műsora tette meghitté a várakozás kezdetét! Iskolánkból a Rókus Kicsinye Kórusa és a Rókus Gyermekkar szólaltatott meg betlehemes játékba ágyazott karácsonyi dalokat, angol carol éneket és gospel dallamot. Fogadják sok […]

Ifjú zenebarátok hete

Muzsika bármiből fakadhat! Ebben a tanévben iskolánk ének-zene tagozatának 70. évfordulójához kapcsolódó programsorozat indult el, mely során az Ifjú zenebarátok hete a napközis délutánok kiemelt része lett.Ez alkalomból a gyerekeket zenei játszóházzal leptük meg, hogy közel hozzuk a muzsikát mindannyiukhoz.Az otthonainkban is található egyszerű háztartási eszközökből alakítottunk ki hangszereket. A fémtálas harangjáték, a dobszerkó dobozból, […]

Ismételt ZenEmese előadás a Korzó Zeneházban

ZenEmese előadást tartott a 3.c osztály közreműködésével Nagy-Grácsik Emese tanítónő 2023. május 24-én a Korzó Zeneházban. Az érdekes zenei betétekkel, ritmusokkal, dalokkal versekkel tűzdelt műsorban a szakkörös tanulók mutatták meg a hangszeres játékukat metalofonon, ritmusrudakon, harangokon. A tanulók anyák napi verseket ritmizáltak, táncoltak, énekeltek. A vidám és színvonalas előadást elismerő vastaps követte.    

Éneklő Ifjúság – szakmai sikerek

április 19-én került megrendezésre a Csongrád-Csanád Megyei Ének-zene tagozatos Általános Iskolák kórusainak Éneklő Ifjúság hangversenye. Intézményünket a  Rókus Kicsinyek Kórusa és a Rókus Gyermekkar képviselte a megmérettetésen. Egész évben zajlott a felkészülés a Hódmezővásárhelyen tartott koncertre: mindkét kórusunk változatos műsorösszeállítással készült, és színvonalas előadással örvendeztette meg a közönséget. A Rókusi Kicsinyek Kórusa koreográfia megálmodója, néptánc  felkészítője Tamás […]

Mozart és a Szegedi Szimfonikusok a Rókusiban

Mozart Divertimentóját játszotta a Szegedi Szimfonikus Zenekar február 22-én délelőtt a Rókusi Általános Iskola tornatermében. Az esemény különlegességét az adta, hogy a karmester, Gyüdi Sándor részletesen bemutatta az egyes hangszereket, később pedig az iskola ének-zenei tagozatos diákjai beülhettek a zenekarba is, és ők játszottak egyes szólamokat. Az egyik diák még a karmesteri pálcát is megkapta. […]