Ének-zene képzés

 

A Rókusi Iskola első énekes osztálya 1954-ben indult útjára. A mindennapos énekórákkal Kodály álma, az „Éneklő Magyarország” egy kis szigete költözött az iskola falai közé. A cél a zene megszerettetése volt, hogy vele a gyermekek érzékeny, művészeteket ismerő és élvező fiatalokká váljanak. Néhány éven belül megalakultak a gyermekkórusok is. Az egyéni képességfejlesztés fontos lehetősége, a hangszertanulás is megkezdődött az iskolában.

Az elődök – Kalmár Ferencné, Stróner Ferencné, Czakóné Forgách Gabriella, Acsai Gabriella, Vass Irén, Dr. Baricz Zsoltné, Kádas Judit – áldozatos munkájának, türelmének, szeretetének köszönhető, hogy a tagozat ma is élő, fontos oktató-nevelő egysége iskolánknak. Jelenleg a Kicsinyek Kórusának Berényiné Ale Krisztina, a Rókus Gyermekkarnak Dr. Liptákné Klement Ágnes a vezetője.

Az énekórák legfontosabb célja a tiszta, egyszólamú és többszólamú éneklés. Ehhez az út, a „tiszta forrás”-on, vagyis a népdalokon keresztül vezet.  A gyermekjátékok és népszokások dallamai, szövegei népi hagyományaink megismerésében segítenek. Az első négy évfolyamon minden gyermek megismerkedik a furulyával. A többi hangszer tanulására a zeneiskolákban nyílik lehetőség. A gyermekek ritmuskészségének és kifejezőképességének fejlesztését segíti az alsó évfolyamok néptáncórája.

A zenei írás- és olvasás készségének kialakítása folyamatos munka. A művészi élményszerzésnek fontos eszköze a zenetörténet nagy mesterműveinek meghallgatása, éneklése, előadása.

A Szegedi Tankerület egyetlen emelt szintű ének-zene oktatásban részesülő tanulóiból álló két kórus évente kb. 190 fővel működik, heti 2, illetve 1 énekkari órával, 3 szólampróbával, 1 kamarakórus próbával. Feladatuk a folyamatos hangképzés, tiszta intonáció, többszólamú éneklési- és halláskészség fejlesztés. A kórusok repertoárja a népdaloktól a kortárs zenéig minden stíluskorszakot felölel. Az igazi többszólamú éneklés az énekkari foglalkozásokon valósul meg. A Kicsinyek Kórusa két, majd a Rókus Gyermekkar négy osztályt egyesít. A nagy türelemmel kigyakorolt kórusművek megszólalása igazi csúcspontjai éves munkájuknak. A munkát kiegészíti a ének órán a furulya-metalofon, testnevelés órába ágyazott néptánc oktatás.

Szerepléseket vállalunk megyei, városi, tankerületi, iskolai ünnepségeken, megmérettetünk az Éneklő Ifjúság hangversenyen. 2017-ben az Év Kórusa lett Rókus Gyermekkar. A kórustagok a kóruséneklés örömét átélhetik művészi önkifejezésére alkalmas ünnepségeken, hangversenyeken kiegészítve saját zenei kisérettel, táncbetétekkel. A komplex művészeti nevelés révén a tanulók az átlagosnál magasabb zenei műveltséggel, gazdag szociális, közösségi, esztétikai, erkölcsi és intellektuális értékrenddel rendelkeznek, személyiségük teljesebbé, harmonikusabbá válik.

A Rókusi Gyerekkar 2018-19-es tanévben megvalósított programja.

Képek, hanganyagok, cikkek ide kattintva

https://www.rokusi.hu/2020/04/27/a-rokusi-gyerekkar-2018-19-es-tanev-soran-megvalositott-programja/

Jeles művészekkel együtt adott koncertet a Rókus Gyermekkar és a Rókusi Kicsinyek Kórusa

2022. május 19-én a Rókusi Általános Iskola Gyermekkara és a Kicsinyek Kórusa ünnepi hangversennyel ajándékozta meg az énekes gyermekek családjait és az érdeklődő szegedieket. ARókusi templomba szervezett koncert a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által kezdeményezett Egyházzenei Hónap egyik különleges, ősbemutatóval büszkélkedő eseménye volt. Ekkor csendült fel Mike Ádám: Alleluja c. műve a Rókus Gyermekkar […]

Meghívó a május 19-ei ősbemutatóra

A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata minden év májusában Egyházzenei Hónapot szervez. Az idén ennek egyik jeles eseménye lesz a Rókusi Általános Iskola Gyermekkarának és a Kicsinyek Kórusának ünnepi hangversenye. Ezen a koncerten fog felcsendülni Mike Ádám: Alleluja c. műve a Rókusi Gyermekkar előadásában. A kórusművet a fiatal zeneszerző Szeged város felkérésére írta. Szeretettel hívjuk […]

Megyei Bicinium Éneklési Verseny

Örömmel osztjuk a hírt, hogy a IV. Csongrád-Csanád megyei Bicinium Éneklési Versenyen Palatka Noémi és Szendrei Boglárka 8.a osztályos tanulók KIEMELT ARANY minősítést szereztek. Felkészítő tanáruk: Liptákné Klement Ágnes és Puskás Dóra Korina és Rédei Viola 4.a osztályos diákjaink EZÜST MINŐSÍTÉST szereztek. Felkészítőjük Berényiné Ale Krisztina tanárnő. Szeretettel gratulálunk! (Köszönjük a kedves Szülőknek, hogy nekünk […]

Hangfürdő zenei program a Szillériben

HANGFÜRDŐ előadást tartott  Jenei Kornél szociális munkás a 2.c osztályos gyerekeknek. Nagy csodálattal, élvezettel és kíváncsisággal élték át a tanulók a zenei barangolást a tenger mélyén, a varázserdőben, a sámánoknál. Az előadás olyan sikeres volt, hogy még aznap délután a tornateremben több gyermekcsoport is részese lehetett a lélegzetelállító zenei bemutatónak.

Ének-zenei osztályokba történő meghallgatás – regisztráció

A 2022-23-es tanévben is emelt szintű ének-zene oktatással, citerazenével, furulyaszóval, néptánccal várjuk a zene mellett elkötelezett családok gyermekeit! Minden gyerkőcnek, aki izgul, üzenjük, hogy ne tegye! Nézzétek meg a kisfilmünkön, milyen egyszerű dolgokon keresztül szeretnénk megismerni Benneteket!   – bemutatkozol, hogy megtudjuk teljes neved és azt, mi hogyan szólíthatunk – kicsit beszélgetünk (kedvenc állatodról, tudsz-e […]

2. helyezés a Kodály műveltségi vetélkedőn

2022. március 2-án került megrendezésre a Megyei Jogú Városok II. Országos Kodály Zoltán Műveltségi Vetélkedőjének első fordulója. A Király-König Péter AMI adott otthont az izgalmas versenynek, amelyben a Rókusi Ált. Iskola 6 fős csapata 2. helyezést ért el – 1 ponttal lemaradva az 1.helyezésről. A felkészülés hetei alatt online foglalkozásokon készültek a tagok Berényiné Ale […]

Nyílt órák mindenkinek!

Kedves Szülők! Ezen az oldalon keresztül mindannyiuk számára egyenlő eséllyel szeretnénk elérhetővé tenni, hogy betekinthessenek tanítóink munkájába. Védettségi igazolvánnyal vagy a nélkül, makk egészségesen vagy épp karanténban, fogadják szeretettel elsőként Berényiné Ale Krisztina tanárnő énekórájáról készült kisfilmünket! Kövessék oldalunkat, mire visszakattintanak, már az elsős tanító nénik is bemutatkoznak! Addig is énekeljenek velünk!                        […]

Rókusis családok a zene szeretetében

Iskolánk már 66 éve büszkélkedhet emelt szintű ének-zene oktatással. Ennyi év után már számos család mondhatja magáról, hogy második, harmadik generációjuknak is a zene élményt adó, felemelő útját választották. Terveinkben szerepelt több családot megszólaltatni rókusis éveikről a tavasz folyamán.  A járvány miatt azonban ez is csak az online térben történhetett meg. Örömünket leltük a családok […]

Rövid, vidám, zenei ismerkedés

Kedves leendő Rókusisok! Hamarosan valamennyi nyolcadikosunk számára kiderül, bejutott-e az általa vágyott intézmény áhított szakára. Szüleikkel együtt nagyon drukkolunk nekik, hogy bárhová is lépve tovább, boldogan, bátran vállalják a további kihívásokat. Nem régiben az emelt énekes 8.a-sok vallottak arról, merre tartanak tovább a nálunk megkezdett, zenével gazdagított tanulmányokat követően. A paletta igen változatos, olyannyira, hogy […]

„Jelenti magát Jézus…” pályázat

A Rókusi Általános Iskola Kicsinyek Kórusa számára elnyert  „Jelenti magát Jézus…” pályázat szakmai beszámolója NTP-MŰV-19-0140 A Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett tehetséggondozó programokat támogató pályázati kiírást célozta meg alsó tagozatos énekkarunk 2019 őszén. Célunk egy 30 órás TEHETSÉG-KÖR elnevezésű foglalkozás-sorozat volt, mely hagyományteremtő céllal indult el az év októberében. Tematikánk […]