Ének-zene képzés

A Rókusi Iskola első énekes osztálya 1954-ben indult útjára. A mindennapos énekórákkal Kodály álma, az „Éneklő Magyarország” egy kis szigete költözött az iskola falai közé. A cél a zene megszerettetése volt, hogy vele a gyermekek érzékeny, művészeteket ismerő és élvező fiatalokká váljanak. Néhány éven belül megalakultak a gyermekkórusok is. Az egyéni képességfejlesztés fontos lehetősége, a hangszertanulás is megkezdődött az iskolában.

Az elődök – Kalmár Ferencné, Stróner Ferencné, Czakóné Forgách Gabriella, Acsai Gabriella, Vass Irén, Dr. Baricz Zsoltné, Kádas Judit – áldozatos munkájának, türelmének, szeretetének köszönhető, hogy a tagozat ma is élő, fontos oktató-nevelő egysége iskolánknak. Jelenleg a Kicsinyek Kórusának Berényiné Ale Krisztina, a Rókus Gyermekkarnak Dr. Liptákné Klement Ágnes a vezetője.

Az énekórák legfontosabb célja a tiszta, egyszólamú és többszólamú éneklés. Ehhez az út, a „tiszta forrás”-on, vagyis a népdalokon keresztül vezet.  A gyermekjátékok és népszokások dallamai, szövegei népi hagyományaink megismerésében segítenek. Az első négy évfolyamon minden gyermek megismerkedik a furulyával. A többi hangszer tanulására a zeneiskolákban nyílik lehetőség. A gyermekek ritmuskészségének és kifejezőképességének fejlesztését segíti az alsó évfolyamok néptáncórája.

A zenei írás- és olvasás készségének kialakítása folyamatos munka. A művészi élményszerzésnek fontos eszköze a zenetörténet nagy mesterműveinek meghallgatása, éneklése, előadása.

A Szegedi Tankerület egyetlen emelt szintű ének-zene oktatásban részesülő tanulóiból álló két kórus évente kb. 190 fővel működik, heti 2, illetve 1 énekkari órával, 3 szólampróbával, 1 kamarakórus próbával. Feladatuk a folyamatos hangképzés, tiszta intonáció, többszólamú éneklési- és halláskészség fejlesztés. A kórusok repertoárja a népdaloktól a kortárs zenéig minden stíluskorszakot felölel. Az igazi többszólamú éneklés az énekkari foglalkozásokon valósul meg. A Kicsinyek Kórusa két, majd a Rókus Gyermekkar négy osztályt egyesít. A nagy türelemmel kigyakorolt kórusművek megszólalása igazi csúcspontjai éves munkájuknak. A munkát kiegészíti a ének órán a furulya-metalofon, testnevelés órába ágyazott néptánc oktatás.

Szerepléseket vállalunk megyei, városi, tankerületi, iskolai ünnepségeken, megmérettetünk az Éneklő Ifjúság hangversenyen. 2017-ben az Év Kórusa lett Rókus Gyermekkar. A kórustagok a kóruséneklés örömét átélhetik művészi önkifejezésére alkalmas ünnepségeken, hangversenyeken kiegészítve saját zenei kisérettel, táncbetétekkel. A komplex művészeti nevelés révén a tanulók az átlagosnál magasabb zenei műveltséggel, gazdag szociális, közösségi, esztétikai, erkölcsi és intellektuális értékrenddel rendelkeznek, személyiségük teljesebbé, harmonikusabbá válik.

A Rókusi Gyerekkar 2018-19-es tanévben megvalósított programja.

Képek, hanganyagok, cikkek ide kattintva

https://www.rokusi.hu/2020/04/27/a-rokusi-gyerekkar-2018-19-es-tanev-soran-megvalositott-programja/

Városi Népdaléneklési Versenyre várjuk a nagycsoportos óvodásokat!

 🎼 Szeretettel várjuk azokat a dalos lelkületű nagycsoportosokat, akik szívesen kipróbálnák előadókészségüket még egy tévés tehetségkutató előtt 😉!      Kedves Óvónők, kedves Szülők! Nevezzék bátran gyermekeiket! Jöjjenek, élvezzük együtt a tisztán csilingelő népdalokat, biztassuk a gyerekeket! A versenyt március 19-én 16 óra 30 perces kezdéssel tartjuk. A nevezéseket a rokusi.iskola@gmail.com e-mail címre várjuk!  

Karácsonyi Koncert

❤️🎼 A Karácsonyi Hangverseny megújulva hangolta lelkünket az ünnepre. Iskolánk kóristái az 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekarának kíséretével énekelve örvendeztették meg iskolatársaikat, tanáraikat, szüleiket, nagyszüleiket. A műsorban klasszikus kórusművek mellett felcsendültek könnyűzenei dallamok, filmzenék is. A katonazenészeket egy teljesen új oldalukról ismerhettük meg: Gömöri Balázs vezényletére most nem indulókat fújtak, hanem Aladdin, Jégvarázs, […]

A Zene és Én

A Montázs Vizuális Műhely meghívására 2019. október 3-án a Rókusi Általános Iskola Kicsinyek kórusának vidám dalaival nyílt meg A zene és én című rajzpályázat tárlata és díjátadó ünnepsége az Agórában. A zsűrit Kerekné Fekete Éva zongoraművész és az országos gyermekrajzpályázat megálmodója Ale Ildikó festőművész alkotta. Műsorunkon ifj. Somorjai József-Lellei Krisztina: Varázskréta és a 120. éve […]

Bárdos Lajosra emlékezett a Rókusi Gyerekkar is

Bárdos Lajos zeneszerző születésének 120. évfordulója alkalmából a Szeged Városi Kórusegyesület 2 estés emlékhangversenyt szervezett Szegeden. 2019. november 13-án a Dugonics András Piarista Gimnáziumban Bárdos: Huszártánc című egynemű kari művével tisztelgett a Rókus Gyermekkar a zeneszerző előtt. Vezényelt: Dr. Liptákné Klement Ágnes.

Kórustáborban a Balatonnál

Bízunk benne, hogy most a kánikulában is sokan hűsölhetnek a Balatonnál! Májusban a Rókus Gyermekkar kórustábor keretein belül élvezte a tó körüli kirándulásokat. A lehetőséget egyrészt az elért eredményekért kapták jutalomból, másrészt a tábor következő időszak fellépéseire is felkészítette őket. A tábor megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta. A kórustábor képei idekattintva megtekinthetők

Aranydiplomás a Rókus Gyerekkar

  Aranydiplomát kapott a Liptákné Klement Ágnes tanárnő által vezetett Rókus Gyermekkar! Kórusunk a B1 kategória győztese lett! Kóristáink ezt a szép eredményt a 2018.  november  16-17-én a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban megrendezett Kodály Zoltán VIII. Magyar Kórusversenyen érték el. Büszkék vagyunk az idén 64 éves ének-zene tagozatunkra! Szeretettel gratulálunk Ági néninek és valamennyi […]

Éneklő Ifjúság beszámoló

2017. április 21-én került megrendezésre a Csongrád megye ének-zene tagozatos iskoláinak Éneklő Ifjúság minősítő hangversenye. A rendezvénynek a hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola adott helyt. A megye három alsó tagozatos és négy felső tagozatos kórusa lépett fel a hangversenyen. A kórusok szereplését három tagú zsűri minősítette. A kórus Arany diplomával minősítést nyert el, valamint meghívást […]

Tavaszi hangverseny

„ Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.” Kodály Zoltán Iskolánk ének-zene tagozatának Tavaszi hangversenye és táncbemutatója 2017. május 31-én került megrendezésre.     A felvételt köszönjük Meszlényi Jánosnak!  

Megyei Népdaléneklési Verseny 2017

2017. május 30-án rendezett Megyei Gedói Népdaléneklési versenyen a 4-5-6. osztályosok kategóriájában Györgyi Eszter 4.a osztályos tanuló I. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Kádas Judit

Hófehérke és a 3.a osztály

Az Országos Gyermekmentő Szolgálat pályázatot írt ki “Kiemelt érdeklődés a zene és a művészetek iránt” címmel.  A pályázatot iskolánk 3.a. osztálya nyerte meg. Nyeremény: 29 darab színházjegy a Hófehérke és a Hét törpe című zenés-táncos előadásra Budapestre az Erkel Színházba. A pályázatot megírta: Kádas Judit ének-zene tanárnő

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!


Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő) 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. szeptember és október hónapban az étkezési térítési díj befizetés a jelen járványügyi helyzetre tekintettel csak és kizárólag  az ETELKA portálon keresztül lehetséges!

Köszönjük felelősségteljes együttműködésüket!