Rókusi Iskoláért Emlékérem

Rókusi Iskoláért Emlékérem

1996-ban a Rókusi Alapítvány kuratóriuma megalapította a Rókusi Iskoláért Emlékérem kitüntetést. A kitüntetést jelenleg A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány kuratóriuma adományozza.
Azóta iskolánk igazgatója adja át a sorszámozott bronz plakettet, Kalmár Katalin alkotását. Megkaphatják az iskola volt és jelenlegi tanárai, diákjai, szülők és mindazok, akik iskolánk életében kiemelkedő, meghatározó szerepet játszanak.

Az 1. sorszámú érmet, 1996-ban posztumusz kitüntetésként kapta Toldi István, aki 1962-1987-ig volt a Rókusi igazgatója, sokat tett az iskola jó hírnevének megalapozásáért, többek között az ő nevéhez fűződik 1965-ben – elsők között – az angol tagozat beindítása.

A 2. sz. érmet, 1996-ban Kalmár Ferencné (Kati néni) nyugállományú énektanárnő, karnagy érdemelte ki, aki a 46 éve működő ének-zene tagozat lelkes tanára, karvezető, aki 36 éven át nemcsak az iskola, hanem Szeged város zenei életének is meghatározó egyénisége.

A 3. sz. emlékérmet, 1997-ben dr. Zöllei Mihályné matematika-fizika szakos tanárnőnek adományozta a kuratórium. 31 évet töltött a Rókusi Általános Iskolában. Szakmailag és érzelmileg is magas szintű pedagógusi munkáját talán az jellemzi legjobban, hogy az iskola diákjai 1995-ben az év tanárának választották.

A 4. sorszámú érmet, 1997-ben Juhász Tivadarné nyugalmazott igazgatóhelyettes kapta. 36 évet töltött tanítóként az iskola falai között. Mint városi szakfelügyelő aktív szerepet vállalt Szeged pedagógiai életében.

Az 5. számú emlékérmet, 1998-ban Papp Lajosné magyar-történelem szakos tanárnő kapta, aki 27 évig iskolánk igazgatóhelyetteseként is dolgozott. Kiegyensúlyozott egyénisége alapvető biztosítéka a nyugodt iskolai életnek. Pontossága, embersége példaértékű a nevelőtestület valamennyi tagja számára.

A 6. sorszámú emlékérmet, 1998-ban Katona Zsolt, iskolánk egykori diákja, majd szülőként az iskolaszék irányítója vehette át. Ő kezdeményezte az azóta már hagyománnyá vált Rókusi Bál szervezését. A szülők és az iskola együttműködésében tett sokéves fáradozása követendő.

A 7. sz. emlékérmet, 1999-ben Balla Antalné nyugalmazott tanítónőnek adta át iskolánk igazgatója. 40 éves pedagógusi munkásságából 33 évet töltött a mi iskolánkban. Mindenki Jucika nénijeként nyitotta ki a tudomány kapuit sok száz kisdiák előtt.

A 8-11. sorszámú érmeket a 2000. évi 70. évfordulós ünnepségen vették át:

A 8. sorszámú emlékérmet kapta Dr. Paskai László – iskolánk egykori tanulója – bíboros, prímás esztergomi-budapesti érsek kapta: A klebelsbergi hagyományok méltó folytatásában a nemzet javára végzett munkásságáért.

 A 9. sorszámú emlékérmet Ábrahám István iskolánk egykori tanulója – a szegedi Dóm plébánosa kapta: Hitoktatóként kisiskolások százainak tárta fel a hitélet szépségét, az emberi tisztaság, becsületesség fontosságát.

A 10. sorszámú emlékérmet Dombrádi Erzsébet kapta: Az iskolánk múltjának feltárásában a hagyományok megőrzésében végzett munkájáért.

A 11. sorszámú emlékérmet Szabó Éva iskolánk egykori tanulója – kapta: Édesapja, Szabó János iskolánk első igazgatójának szellemi hagyatékának feltárásában és az iskolai dokumentumok megőrzésében végzett önzetlen munkájáért.

A 12. sorszámú emlékérmet, 2003-ban Tasnádi Gáborné az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: Pedagógus pályáját 30 éve iskolánkban kezdte. Igazgatóhelyettesként segítette, munkaközösség-vezetőként fáradhatatlanul irányította a nyelvi tagozat kiteljesedését. Kiválóan felkészült, alapos nyelvtudással, gazdag módszertani ismeretekkel rendelkező, a gyermekek iránt elkötelezett pedagógus. Sok-sok diáknak és leendő nyelvtanárnak nyújtott segítséget pályája kezdetén. Külföldi kapcsolatai révén gazdag lehetőségeket teremtett a nyelv gyakorlására, más népek kultúrájának megismerésére. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

A 13. sorszámú emlékérmet, 2005-ben Dr. Baricz Zsoltné tanárnő az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: Munkaközösség-vezetőként fáradhatatlanul irányítja az ének-zene emeltszintű oktatást, a Rókus Gyermekkar munkáját. Kiválóan felkészült, a gyermekek iránt elkötelezett pedagógus, sok diákban ültette el a zene szeretetét és a humán műveltség igényét. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással kutatta és dolgozta fel iskolánk 175 éves történetét.

A 14. sorszámú emlékérmet, 2017-ben Marti Gizella az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: Iskolánk könyvtárosaként 15 éve végzi fáradhatatlanul munkáját. Sikeres pályázatai eredményeként alakult ki iskolánk önálló könyvtára. Az országban elsők között, tíz évvel ezelőtt vezette be az elektronikus nyilvántartó és kölcsönző rendszert. A könyvtári órák mellett a könyvtárhasználatra és a könyvtári munkára tanította az érdeklődő diákokat. Odaadóan segítette a tanulók, a tanárok és az iskolavezetés munkáját. A gyermekek iránt elkötelezett pedagógus, aki sok diákban ültette el a könyv, az olvasás szeretetét és a humán műveltség igényét.

A 15. sorszámú emlékérmet, 2008-ban Dr. Kühn Jánosné tanárnő az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: Pedagógus pályáját 36 éve kezdte, 27 éve tanít iskolánkban. Kiváló szakember, aki fáradhatatlanul végezte minőségi munkáját, amely megfelelt a legszigorúbb elvárásoknak is.  A tantárgyi követelményeket és a tanulók adottságait jól ismerve oktatta, nevelte tanítványait. Igyekezett a tanulók alkotókedvét felkelteni, tanulói ennek megfelelően mindig aktívan vettek részt a tanítási óráin.  Kiemelkedő eredményeket ért el a tehetséggondozás terén is. Meglévő ismereteit állandóan gyarapította. Gazdag módszertani tudását, tapasztalatait fáradhatatlanul adta át a tanárjelölt hallgatóknak. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

A 16. sorszámú emlékérmet, 2009-ben Juhász Nándor tanár úr, az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: 1988-tól iskolánk tanára. Kiemelkedő szakmai munkájáért Miniszteri Dicséretben részesült, sokoldalú fizika tanári munkáját Mikola Sándor-díjjal, matematika oktatásában és népszerűsítésében kiemelkedő eredményeket elérő tevékenységét Beke Manó emlékdíjjal és ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért díjjal ismerték el. Munkája során a versenyek szervezésével jelentős szerepet vállalt abban, hogy a diákok minden évben összemérhessék tudásukat, megszeressék a matematikát és a fizikát. Biztos szakmai tudású, sokoldalú tanáregyéniség. Diákjait következetes gondolkodásra, a természettudományok komplex megismerésére nevelő pedagógus. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

A 17. sorszámú emlékérmet, 2011-ben Laczik Magdolna tanárnőnek az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: 22 éve tanít iskolánkban. Biztos szakmai tudású, sokoldalú tanáregyéniség. Kiegyensúlyozott egyénisége alapvető biztosítéka a nyugodt iskolai munkának. Nyelvtanárként generációk sorával szerettette meg szaktárgyát. Nevéhez fűződik az olasz illetve francia nyelvoktatás bevezetése iskolánkban 1989-től. Az olasz nyelv tanítása mai napig is színesíti nyelvoktatásunkat. Kiemelkedő országos eredményeket ért el a tehetséggondozás terén végzett munkájával. Külföldi kapcsolatai révén gazdag lehetőségeket teremt a nyelv gyakorlására, más népek kultúrájának megismerésére, például az általa szervezett kirándulások, túrák alkalmával. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

 A 18. sorszámú emlékérmet, 2013-ban Baka László szülő az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: Évek óta önzetlen, segítő tevékenységével támogatja iskolánk felújítási munkáit. Nevéhez fűződik az iskolaudvar, a sportpálya minőségi burkolási munkájának segítése és a csatornázásának megtervezése. Az iskolai szülői közösségben töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

A 19. sorszámú emlékérmet, 2017-ben Perényiné Borsi Anikó tanárnőn az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: 35 éven át dolgozott pedagógusként iskolánkban. Gyermekek iránt elkötelezetten sok diákban ültette el a művészet szeretetét és a humán műveltség igényét. Szakmailag kitűnően képzett, folyamatosan megújuló pedagógus. 2012-től a művészeti munkaközösség vezetőjeként fáradhatatlanul irányította az iskola művészeti oktatását. Neki köszönhetjük az iskolai arculat, kiállítási tér (pincegaléria, majd folyosógaléria) kialakítását, az iskolai címer megtervezését, valamint olyan tradíciók bevezetését, mint a tabló és a gyermekek munkáiból készült kártyanaptár. 15 éven át a Gyöngyök és gyémántok műveltségi vetélkedő rajz- és képzőművészeti feladataiért és a korhű díszletek elkészítéséért felelős munkacsoportot vezeti. Munkája során mindvégig szakmája iránt elkötelezett alkotó pedagógusként tevékenykedett. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

A 20. sorszámú emlékérmet, 2018-ban Szikoráné Duba Ida tanárnő az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: 1984 óta dolgozik pedagógusként iskolánkban. Gyermekek iránt elkötelezetten sok diákban ültette el szaktárgya szeretetét. 1994-től a matematika munkaközösség vezetőjeként, 2000-től iskolánk igazgató-helyetteseként fáradhatatlanul szervezte az iskola mindennapi életét. Több generációnak segítette pályaválasztását. Szívügyének tekintette a tehetséggondozást és a különleges helyzetű, nehéz sorsú gyermekekkel és szüleikkel való együttműködést is. Neki köszönhetjük a magas színvonalú irodai számítógépes munka bevezetését. Munkája során mindvégig szakmája iránt elkötelezett pedagógusként tevékenykedett. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

A 21. sorszámú emlékérmet, 2019-ben Tamás Ildikó Rózsa tanárnő az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: 1990 óta dolgozik iskolánkban, azóta számos iskolai rendezvényünk programját gazdagította tanítványaink számára készített és betanított magas színvonalú tánckoreográfiáival. Szorosan együttműködik az ének-zene tagozatos osztályok művészeti nevelésében, többek között nevéhez fűződik Szőnyi Erzsébet a Didergő király és a Makrancos királylány című gyermekoperáinak színpadra állítása. A búcsúzó  nyolcadikosok első báljához a nyitótáncok betanítása és megjelenítése is neki köszönhető. Évek óta az alsó tagozatos diákok tőle sajátíthatják el a népszokások, néphagyományok ismeretét és a néptánctudásuk alapjait. Diákjaink az általa betanított táncprodukciójukkal gyakran vendégei városi rendezvényeknek és eredményesen szerepelnek néptáncfesztiválokon. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

A 22. sorszámú emlékérmet, 2021-ben Kókai Gyula, intézményvezető az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: 1977-től tanár, 1984-től igazgatóhelyettes, majd 1987-től 2020-ig az intézmény vezetője. Legfontosabb feladatának tekintette a klebelsbergi iskola hagyományainak megőrzését, eredményeinek megtartását, továbbfejlesztését. Kollégáival együttműködve eredményekre, hagyományokra alapozva bővült, korszerűsödött az iskolai oktatás. Irányítása alatt a szülők igényeihez igazodva az intézmény elindította az emelt szintű német képzést is. Bevezetésre került a sávos, nívócsoportos idegennyelv oktatás és a néptánc-oktatás. Az Éneklő Ifjúság mozgalmat mindig kiemelten támogatta. Kórusaink minden évben részt vettek a kórusmozgalom éves megyei rendezvényein. Intézményünk is többször adott helyet a megyei ének-zene tagozatos iskolák tavaszi hangversenyinek. Szívügyének tartotta a Klebelsberg emlékére állított két márvány emléktábla visszahelyezését, az iskola homlokzatát díszítő címer, az intézmény épületének korabeli homlokzatszínének, valamint a kovácsoltvas kerítés eredeti állapot szerinti helyreállítását. Pártfogolta az iskolatörténeti kutatásokat, kiadványok szerkesztését. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

A 23. sorszámú számú emlékérmet 2021-ben Kószó Gabriella tanítónő az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: 1994-től dolgozott iskolánkban napközis nevelőtanárként és tanítóként. 1998-tól nyugdíjazásáig az olvasás megszerettetése érdekében ismeretterjesztő, képességfejlesztő kiadványokat népszerűsített iskolánkban. Kiemelt feladatának tartotta a rászoruló gyerekek támogatását, rendszeresen szervezett gyűjtéseket, felajánlásokat. 20 éven át látta el A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítványának elnöki feladatkörét. Aktívan részt vett az intézményi pályázatok írásában, emellett a Rókusi bál szervezésében is fő szerepet vállalt. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.