Rókusi Iskoláért Emlékérem

Rókusi Iskoláért Emlékérem

1996-ban a Rókusi Alapítvány kuratóriuma megalapította a Rókusi Iskoláért Emlékérem kitüntetést. A kitüntetést jelenleg A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány kuratóriuma adományozza.
Azóta iskolánk igazgatója adja át a sorszámozott bronz plakettet, Kalmár Katalin alkotását. Megkaphatják az iskola volt és jelenlegi tanárai, diákjai, szülők és mindazok, akik iskolánk életében kiemelkedő, meghatározó szerepet játszanak.

Az 1. sorszámú érmet, 1996-ban posztumusz kitüntetésként kapta Toldi István, aki 1962-1987-ig volt a Rókusi igazgatója, sokat tett az iskola jó hírnevének megalapozásáért, többek között az ő nevéhez fűződik 1965-ben – elsők között – az angol tagozat beindítása.

A 2. sz. érmet, 1996-ban Kalmár Ferencné (Kati néni) nyugállományú énektanárnő, karnagy érdemelte ki, aki a 46 éve működő ének-zene tagozat lelkes tanára, karvezető, aki 36 éven át nemcsak az iskola, hanem Szeged város zenei életének is meghatározó egyénisége.

A 3. sz. emlékérmet, 1997-ben dr. Zöllei Mihályné matematika-fizika szakos tanárnőnek adományozta a kuratórium. 31 évet töltött a Rókusi Általános Iskolában. Szakmailag és érzelmileg is magas szintű pedagógusi munkáját talán az jellemzi legjobban, hogy az iskola diákjai 1995-ben az év tanárának választották.

A 4. sorszámú érmet, 1997-ben Juhász Tivadarné nyugalmazott igazgatóhelyettes kapta. 36 évet töltött tanítóként az iskola falai között. Mint városi szakfelügyelő aktív szerepet vállalt Szeged pedagógiai életében.

Az 5. számú emlékérmet, 1998-ban Papp Lajosné magyar-történelem szakos tanárnő kapta, aki 27 évig iskolánk igazgatóhelyetteseként is dolgozott. Kiegyensúlyozott egyénisége alapvető biztosítéka a nyugodt iskolai életnek. Pontossága, embersége példaértékű a nevelőtestület valamennyi tagja számára.

A 6. sorszámú emlékérmet, 1998-ban Katona Zsolt, iskolánk egykori diákja, majd szülőként az iskolaszék irányítója vehette át. Ő kezdeményezte az azóta már hagyománnyá vált Rókusi Bál szervezését. A szülők és az iskola együttműködésében tett sokéves fáradozása követendő.

A 7. sz. emlékérmet, 1999-ben Balla Antalné nyugalmazott tanítónőnek adta át iskolánk igazgatója. 40 éves pedagógusi munkásságából 33 évet töltött a mi iskolánkban. Mindenki Jucika nénijeként nyitotta ki a tudomány kapuit sok száz kisdiák előtt.

A 8-11. sorszámú érmeket a 2000. évi 70. évfordulós ünnepségen vették át:

A 8. sorszámú emlékérmet kapta Dr. Paskai László – iskolánk egykori tanulója – bíboros, prímás esztergomi-budapesti érsek kapta: A klebelsbergi hagyományok méltó folytatásában a nemzet javára végzett munkásságáért.

 A 9. sorszámú emlékérmet Ábrahám István iskolánk egykori tanulója – a szegedi Dóm plébánosa kapta: Hitoktatóként kisiskolások százainak tárta fel a hitélet szépségét, az emberi tisztaság, becsületesség fontosságát.

A 10. sorszámú emlékérmet Dombrádi Erzsébet kapta: Az iskolánk múltjának feltárásában a hagyományok megőrzésében végzett munkájáért.

A 11. sorszámú emlékérmet Szabó Éva iskolánk egykori tanulója – kapta: Édesapja, Szabó János iskolánk első igazgatójának szellemi hagyatékának feltárásában és az iskolai dokumentumok megőrzésében végzett önzetlen munkájáért.

A 12. sorszámú emlékérmet, 2003-ban Tasnádi Gáborné az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: Pedagógus pályáját 30 éve iskolánkban kezdte. Igazgatóhelyettesként segítette, munkaközösség-vezetőként fáradhatatlanul irányította a nyelvi tagozat kiteljesedését. Kiválóan felkészült, alapos nyelvtudással, gazdag módszertani ismeretekkel rendelkező, a gyermekek iránt elkötelezett pedagógus. Sok-sok diáknak és leendő nyelvtanárnak nyújtott segítséget pályája kezdetén. Külföldi kapcsolatai révén gazdag lehetőségeket teremtett a nyelv gyakorlására, más népek kultúrájának megismerésére. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

A 13. sorszámú emlékérmet, 2005-ben Dr. Baricz Zsoltné tanárnő az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: Munkaközösség-vezetőként fáradhatatlanul irányítja az ének-zene emeltszintű oktatást, a Rókus Gyermekkar munkáját. Kiválóan felkészült, a gyermekek iránt elkötelezett pedagógus, sok diákban ültette el a zene szeretetét és a humán műveltség igényét. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással kutatta és dolgozta fel iskolánk 175 éves történetét.

A 14. sorszámú emlékérmet, 2017-ben Marti Gizella az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: Iskolánk könyvtárosaként 15 éve végzi fáradhatatlanul munkáját. Sikeres pályázatai eredményeként alakult ki iskolánk önálló könyvtára. Az országban elsők között, tíz évvel ezelőtt vezette be az elektronikus nyilvántartó és kölcsönző rendszert. A könyvtári órák mellett a könyvtárhasználatra és a könyvtári munkára tanította az érdeklődő diákokat. Odaadóan segítette a tanulók, a tanárok és az iskolavezetés munkáját. A gyermekek iránt elkötelezett pedagógus, aki sok diákban ültette el a könyv, az olvasás szeretetét és a humán műveltség igényét.

A 15. sorszámú emlékérmet, 2008-ban Dr. Kühn Jánosné tanárnő az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: Pedagógus pályáját 36 éve kezdte, 27 éve tanít iskolánkban. Kiváló szakember, aki fáradhatatlanul végezte minőségi munkáját, amely megfelelt a legszigorúbb elvárásoknak is.  A tantárgyi követelményeket és a tanulók adottságait jól ismerve oktatta, nevelte tanítványait. Igyekezett a tanulók alkotókedvét felkelteni, tanulói ennek megfelelően mindig aktívan vettek részt a tanítási óráin.  Kiemelkedő eredményeket ért el a tehetséggondozás terén is. Meglévő ismereteit állandóan gyarapította. Gazdag módszertani tudását, tapasztalatait fáradhatatlanul adta át a tanárjelölt hallgatóknak. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

A 16. sorszámú emlékérmet, 2009-ben Juhász Nándor tanár úr, az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: 1988-tól iskolánk tanára. Kiemelkedő szakmai munkájáért Miniszteri Dicséretben részesült, sokoldalú fizika tanári munkáját Mikola Sándor-díjjal, matematika oktatásában és népszerűsítésében kiemelkedő eredményeket elérő tevékenységét Beke Manó emlékdíjjal és ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért díjjal ismerték el. Munkája során a versenyek szervezésével jelentős szerepet vállalt abban, hogy a diákok minden évben összemérhessék tudásukat, megszeressék a matematikát és a fizikát. Biztos szakmai tudású, sokoldalú tanáregyéniség. Diákjait következetes gondolkodásra, a természettudományok komplex megismerésére nevelő pedagógus. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

A 17. sorszámú emlékérmet, 2011-ben Laczik Magdolna tanárnőnek az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: 22 éve tanít iskolánkban. Biztos szakmai tudású, sokoldalú tanáregyéniség. Kiegyensúlyozott egyénisége alapvető biztosítéka a nyugodt iskolai munkának. Nyelvtanárként generációk sorával szerettette meg szaktárgyát. Nevéhez fűződik az olasz illetve francia nyelvoktatás bevezetése iskolánkban 1989-től. Az olasz nyelv tanítása mai napig is színesíti nyelvoktatásunkat. Kiemelkedő országos eredményeket ért el a tehetséggondozás terén végzett munkájával. Külföldi kapcsolatai révén gazdag lehetőségeket teremt a nyelv gyakorlására, más népek kultúrájának megismerésére, például az általa szervezett kirándulások, túrák alkalmával. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

 A 18. sorszámú emlékérmet, 2013-ban Baka László szülő az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: Évek óta önzetlen, segítő tevékenységével támogatja iskolánk felújítási munkáit. Nevéhez fűződik az iskolaudvar, a sportpálya minőségi burkolási munkájának segítése és a csatornázásának megtervezése. Az iskolai szülői közösségben töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

A 19. sorszámú emlékérmet, 2017-ben Perényiné Borsi Anikó tanárnőn az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: 35 éven át dolgozott pedagógusként iskolánkban. Gyermekek iránt elkötelezetten sok diákban ültette el a művészet szeretetét és a humán műveltség igényét. Szakmailag kitűnően képzett, folyamatosan megújuló pedagógus. 2012-től a művészeti munkaközösség vezetőjeként fáradhatatlanul irányította az iskola művészeti oktatását. Neki köszönhetjük az iskolai arculat, kiállítási tér (pincegaléria, majd folyosógaléria) kialakítását, az iskolai címer megtervezését, valamint olyan tradíciók bevezetését, mint a tabló és a gyermekek munkáiból készült kártyanaptár. 15 éven át a Gyöngyök és gyémántok műveltségi vetélkedő rajz- és képzőművészeti feladataiért és a korhű díszletek elkészítéséért felelős munkacsoportot vezeti. Munkája során mindvégig szakmája iránt elkötelezett alkotó pedagógusként tevékenykedett. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

A 20. sorszámú emlékérmet, 2018-ban Szikoráné Duda Ida tanárnő az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: 1984 óta dolgozik pedagógusként iskolánkban. Gyermekek iránt elkötelezetten sok diákban ültette el szaktárgya szeretetét. 1994-től a matematika munkaközösség vezetőjeként, 2000-től iskolánk igazgató-helyetteseként fáradhatatlanul szervezte az iskola mindennapi életét. Több generációnak segítette pályaválasztását. Szívügyének tekintette a tehetséggondozást és a különleges helyzetű, nehéz sorsú gyermekekkel és szüleikkel való együttműködést is. Neki köszönhetjük a magas színvonalú irodai számítógépes munka bevezetését. Munkája során mindvégig szakmája iránt elkötelezett pedagógusként tevékenykedett. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

A 21. sorszámú emlékérmet, 2019-ben Tamás Ildikó Rózsa tanárnő az iskoláért végzett munkája elismeréseként kapta: 1990 óta dolgozik iskolánkban, azóta számos iskolai rendezvényünk programját gazdagította tanítványaink számára készített és betanított magas színvonalú tánckoreográfiáival. Szorosan együttműködik az ének-zene tagozatos osztályok művészeti nevelésében, többek között nevéhez fűződik Szőnyi Erzsébet a Didergő király és a Makrancos királylány című gyermekoperáinak színpadra állítása. A búcsúzó  nyolcadikosok első báljához a nyitótáncok betanítása és megjelenítése is neki köszönhető. Évek óta az alsó tagozatos diákok tőle sajátíthatják el a népszokások, néphagyományok ismeretét és a néptánctudásuk alapjait. Diákjaink az általa betanított táncprodukciójukkal gyakran vendégei városi rendezvényeknek és eredményesen szerepelnek néptáncfesztiválokon. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

Kedves Iskolánk iránt érdeklődő Szülők!

Leendő elsős tanítóink bemutatkozását megtekinthetik ide kattintva:
https://www.facebook.com/RokusiSuli1930/videos/878959706190840/
Kövessék frissülő bejegyzéseinket itt a honlapunkon a Beiskolázás menüpont alatt,
vagy a iskolánk Facebook oldalán: #rókusisleszek2021
Hogy továbbra is informálhassuk Önöket, keressenek minket az iskolas.leszek@rokusi.hu e-mail címen!