Tanári névsor

Baloghné Báló Mónika – tartósan távol (kisbabájával gyesen)

Bánfalvi Csaba – testnevelő, osztályfőnök 5.B

Bártfai Imréné – tanító, osztályfőnök 4.A

Bátai Helga Ágnes – angol nyelvtanár

Békési Zoltánné – angol nyelvtanár

Berényiné Ale Krisztina – ének-zene tanár

Bernula Ildikó – angol nyelvtanár

Betyár-Gálik Eszter – tanító, osztályfőnök 1.A

Császár Hajnalka – tanító, rajztanár, osztályfőnök 6.B., napközi vezető 3.B

Cseténé Tasnádi Judit – angol nyelvtanár

Csikós Ignác – tanító,osztályfőnök 3.A

Dávidné Szabó Éva – tanító, osztályfőnök 2. B

Degovics Gáborné – testnevelő, osztályfőnök 5.E, tanulószoba vezető

Dukics Irén Katalin – magyar nyelv és irodalom

Fekete Tamás – természetismeret, biológia, osztályfőnök 8.B, napközi 2.E

Fodorné Dóda Katalin – magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 7.C

Guba Pál – testnevelő, osztályfőnök 5.C

Gyömbér Szilvia – angol, német nyelvtanár

Gyuris Annamária – angol nyelvtanár, olasz nyelvtanár

Havasiné Hel Edit – magyar nyelv és irodalom, napközi vezető 3.A

Hegyi Edit – magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 8.E

Herédiné Szűcs Ildikó – technika, hon- és népismeret

Hódossyné Pertics Erzsébet – tanító, osztályfőnök 1.B

Huller Ágnes – testnevelő, napközivezető 2.A

Jankovichné Virányi Mariann – biológia, technika, erkölcstan, természetismeret, osztályfőnök 7.E

Kajári Anita – magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 6.C

Kókai Gyula – intézményvezető

Korom Bettina – tanár,napközi vezető 4.A

Kószó Gabriella – tanító, osztályfőnök 3.E

Kovács Katalin Judit – matematika, fizika

Kovács-Hovorka Nikolett – tanító, napközi vezető 2.B

Kővágó Rita– magyar nyelv és irodalom, napközi vezető 4.C

Kürtiné Mészáros Adrienn – tanító, angol nyelv, osztályfőnök 4.C

Lakatosné Pék Klára – matematika, számítástechnika, osztályfőnök 7.B

Lengyelné Domány Anikó – intézményvezető-helyettes, biológia

Dr. Liptákné Klement Ágnes – ének-zene, kórusvezető

Marosiné Köntés Ibolya – intézményvezető-helyettes, matematika, fizika

Megyesi Beáta – könyvtár, történelem

Mészárosné Balogh Ágnes – természetismeret, biológia, földrajz, osztályfőnök 7.A

Molnár Edit – tanító, nyelv- és beszédfejlesztő tanár, napközivezető 1.E

Molnárné Horváth Henriett Mária – tanító, vizuális műveltségterület, napközivezető 1.A

Móró Krisztina – német nyelvtanár

Nagy-Grácsik Emese – tanító, osztályfőnök 3.C

Nagy Zsuzsanna – tanító, osztályfőnök 1.E

Nagyné Tóth Andrea – biológia, technika, etika, természetismeret, osztályfőnök 5.A

Nyulászné Köböl Noémi – tanító, osztályfőnök 3.B, fejlesztőpedagógus

Sajgó Erzsébet – tanító, osztályfőnök 4.B

Sági-Koczor Mónika – matematika

Sári Gábor Zsigmond – testnevelő, napközi vezető 4.B

Soós Tamás János – testnevelő, napközi vezető 3.E

Schädtné Simon Andrea – tanító, osztályfőnök 1.C

Szanka Éva – könyvtár, történelem

Szkiváné Bencsik Márta – tanító, osztályfőnök 2. A

Tamás Ildikó – tánc, napközivezető 2.C

dr. Tariné Matus Ildikó – tanító, osztályfőnök 2.E

Teleki Zsuzsanna – tanító, osztályfőnök 4.E

dr. Tímárné Eördögh Kornélia – tanító, napközivezető 1.C

Tóth Enikő – iskolapszichológus fogad a köv. időpontokban

Tóthné Franczia Beáta – intézményvezető-helyettes, tanító

Tóthné Lukács Katalin – angol nyelvtanár

Törteli Ervin – matematika, számítástechnika, osztályfőnök 8.C

Varga Imola – angol nyelv, tanító, napközivezető 2.B

Varjasi Istvánné – német nyelvtanár, testnevelő, osztályfőnök 6.A

dr. Végváriné Tankó Edit – matematika, kémia

Vincze Gabriella Erzsébet – tanító, népművelés szakkolégium, osztályfőnök 2.C

Vincze Hajnalka – matematika, fejlesztő pedagógus,osztályfőnök 6.E

Nyári iskolai ügyeleti időpontok

augusztus 7. (szerda) 9-13 óra

augusztus 21. (szerda) 9-13 óra

 

Az ebéd befizetésének ideje:

augusztus 14. (szerda) 7:00-13:40

augusztus 15. (csütörtök) 10:00-17:00

 

Javító vizsga

2019. augusztus 26-27.  9 óra