Tanári névsor

Baloghné Báló Mónika – tartósan távol (kisbabájával gyesen)

Bánfalvi Csaba – testnevelő, osztályfőnök 6.B

Bártfai Imréné – tanító, osztályfőnök 3.E

Bátai Helga Ágnes – angol nyelvtanár

Békési Zoltánné – angol nyelvtanár

Berényiné Ale Krisztina – ének-zene tanár

Bernula Ildikó – angol nyelvtanár, napközivezető 4.B

Betyár-Gálik Eszter – tanító,  tartósan távol (kisbabájával gyesen)

Császár Hajnalka – tanító, rajztanár, napközivezető 2.a

Cseténé Tasnádi Judit – angol nyelvtanár

Csikós Ignác – tanító,osztályfőnök 4.A

Dávidné Szabó Éva – tanító, osztályfőnök 3. B

Degovics Gáborné – testnevelő, osztályfőnök 6.E, tanulószoba vezető

Dukics Irén Katalin – magyar nyelv és irodalom, napközi 4.E

Fekete Tamás – természetismeret, biológia, osztályfőnök 5.C, napközi 1.C

Fodorné Dóda Katalin – intézményvezető-helyettes, történelem,

Guba Pál – testnevelő, osztályfőnök 6.C

Gyömbér Szilvia – angol, német nyelvtanár

Gyuris Annamária – angol, olasz nyelvtanár

Havasiné Hel Edit – magyar nyelv és irodalom, napközi vezető 4.A

Hegyi Edit – magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 5.A

Herédiné Szűcs Ildikó – technika, hon- és népismeret

Hódossyné Pertics Erzsébet – tanító, osztályfőnök 2.B

Huller Ágnes – testnevelő, napközivezető 1.A

Jankovichné Virányi Mariann – biológia, technika, erkölcstan, természetismeret, osztályfőnök 8.E

Kajári Anita – magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 7.C

Kókai Gyula – intézményvezető

Korom Bettina – tanár, napközi vezető 3.C

Kószó Gabriella – tanító, osztályfőnök 4.E

Kovács Katalin Judit – matematika, fizika, osztályfőnök 5.B

Kovács-Hovorka Nikolett – tanító, tartósan távol (kisbabájával gyesen)

Kővágó Rita– magyar nyelv és irodalom, napközi vezető 3.B

Kürtiné Mészáros Adrienn – tanító, angol nyelv, osztályfőnök 1.B

Lakatosné Pék Klára – matematika, számítástechnika, osztályfőnök 8.B

Lengyelné Domány Anikó – intézményvezető-helyettes, biológia

Dr. Liptákné Klement Ágnes – ének-zene, kórusvezető

Marosiné Köntés Ibolya – intézményvezető-helyettes, matematika, fizika

Mészárosné Balogh Ágnes – természetismeret, biológia, földrajz, osztályfőnök 8.A

Molnár Edit – tanító, nyelv- és beszédfejlesztő tanár, napközivezető 2.E

Molnárné Horváth Henriett Mária – tanító, vizuális műveltségterület, napközivezető 2.B

Móró Krisztina – német nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom

Nagy-Grácsik Emese – tanító, osztályfőnök 4.C

Nagy Zsuzsanna – tanító, osztályfőnök 2.E

Nagyné Tóth Andrea – biológia, technika, etika, természetismeret, osztályfőnök 6.A

Nyulászné Köböl Noémi – tanító, osztályfőnök 4.B, fejlesztőpedagógus

Sajgó Erzsébet – tanító 3.E, napközivezető 3.E

Sági-Koczor Mónika – matematika, földrajz

Sári Gábor Zsigmond – testnevelő, napközivezető 2.C, osztályfőnök  7.B

Soós Tamás János – testnevelő, napközivezető

Schädtné Simon Andrea – tanító, osztályfőnök 2.C

Szanka Éva – könyvtár, történelem

Szkiváné Bencsik Márta – tanító, osztályfőnök 1. A

Tamás Ildikó – tánc, napközivezető 3.A

dr. Tariné Matus Ildikó – tanító, osztályfőnök 1.C

Teleki Zsuzsanna – tanító, osztályfőnök 3.A

dr. Tímárné Eördögh Kornélia – tanító, napközivezető 4.C

Tóth Enikő – iskolapszichológus fogad a köv. időpontokban

Tóthné Franczia Beáta – tanító, osztályfőnök 2.A

Tóthné Lukács Katalin – angol nyelvtanár, osztályfőnök 8.C

Törteli Ervin – matematika, számítástechnika, osztályfőnök 5.E

Varga Imola – tanító, angol nyelv, napközivezető 1.B

Varjasi Istvánné – német nyelvtanár, testnevelő, osztályfőnök 7.A

dr. Végváriné Tankó Edit – matematika, kémia

Vincze Gabriella Erzsébet – tanító, népművelés szakkollégium, osztályfőnök 3.C

Vincze Hajnalka – matematika, fejlesztő pedagógus,osztályfőnök 7.E

Nyári vezetői ügyelet

minden második szerdán a következők szerint:

2020. július 8. 9-13 óra
2020. július 22. 9-13 óra
2020. augusztus 5. 9-13 óra
2020. augusztus 19. 9-13 óra
62/541-500