Matematika 2017-2021

Alább olvashatóak  az elmúlt 5 év matematikai mérésének eredményei évenként 6. és 8. évfolyamokra lebontva.
Ez a link pedig az 5 év összehasonlító elemzéséhez visz.
https://www.rokusi.hu/osszegzes-matematika-2017-21/

2021.
6. évfolyam

A 2021. évi Országos Kompetencia Mérésben a hatodik évfolyamon a jelentésre jogosult 97 fő, a jelentésben szereplő tanulók létszáma 92 fő.
Tanulói háttérkérdőívre  és családiháttér-indexre vonatkozó adatok:
Intézményünkben 97 jelentésre jogosult tanulóból 95 fő töltött ki tanulói kérdőívet és CSH index 89 tanulónál határozható meg.
Iskolánk standardizált képességpontja :1494 ; az országos átlag 1468 ; a megyeszékhelyi nagy iskolák átlaga 1501 pont.
Ez a telephelyi érték szignifikánsan magasabb az országos értéknél és szignifikánsan nem tér el a megyeszékhelyi nagy iskolák átlagától.
Országosan  a mi iskolánkhoz képest 960 iskola teljesített gyengébben, 295 iskola jobban és 1323 iskola hasonlóan.
Ugyanez a megyeszékhelyi nagy iskolák között : gyengébben 31 iskola, jobban 32 iskola , hasonlóan 137 iskola.
CSH- indexünk alapján a tényleges teljesítményünk a várható teljesítmény tartományba esik, nem különbözik szignifikánsan.
Képességszintekre lebontva a következőképpen teljesítettek diákjaink (ezen évfolyamon minimumszint a 2. szint):

 1. szint alatt: 0 %
 2. szint: 8,7 %
 3. szint: 29,3 %
 4. szint: 33,7 %
 5. szint: 20,7 %
 6. szint 7,6 %
 7. szint 0 %
 8. szint 0 %.

A 2021. évi teljesítményünk  az előző három évihez képest:

 1. évi teljesítményünkhöz képest szignifikánsan alacsonyabb,
 2. és 2017. évhez képest nem mutat szignifikáns változást.
8. évfolyam

A 2021. évi mérésben a nyolcadik évfolyamon a jelentésre jogosult tanulók létszáma 98 fő és a jelentésben szereplő tanulók létszáma 84 fő.
Tanulói háttérkérdőívre  és családiháttér-indexre vonatkozó adatok:
Intézményünkben 98 jelentésre jogosult tanulóból 92 fő töltött ki tanulói kérdőívet és CSH index 78 tanulónál határozható meg.
Ezen az évfolyamon iskolánk standardizált képességpontja 1656, országos átlagban 1609 pont, megyeszékhelyi nagy iskolák átlaga 1645 pont.
Intézményünk standardizált képességpontja szignifikánsan magasabb az országos és a megyeszékhelyi nagy iskolák értékénél is.
Országosan a nálunk gyengébben teljesítő iskolák száma 1237,  jobban teljesítők 264, hasonlóan teljesítők 1236.
Megyeszékhelyi nagy iskolák között az intézményünknél gyengébben teljesítő iskolák száma 40, jobban teljesítőké 27, hasonlóan teljesítőké 135.
CSH- index alapján a várható és a tényleges teljesítményünk szignifikánsan megegyezik.

Tanulóink teljesítménye szintekre bontva (ezen évfolyamon minimumszint a 3. szint):

1.szint alatti:  0 %
1.szint:           3,6 %
2.szint:           13,1 %
3.szint:           15,5 %
4.szint:           25 %
5.szint:           28,6 %
6.szint:           13,1 %
7.szint:           1,2  %

A 2019. évi teljesítményünk az elmúlt három évihez viszonyítva a következőképpen alakult:
a 2017. és 2018. évihez képest szignifikánsan hasonló értéket mutat,
a 2019. évihez képest szignifikánsan alacsonyabb.


2020.
Ebben a tanévben az Országos kompetenciamérés és a Netfit mérés a koronavírus járványra való tekintettel elmaradt.


2019.

6. évfolyam

A 2019. évi Országos Kompetencia Mérésben a hatodik évfolyamon a jelentésre jogosult 97 fő, a jelentésben szereplő tanulók létszáma 93 fő.
Iskolánk standardizált képességpontja :1561 ; az országos átlag 1495 ; a megyeszékhelyi nagy iskolák átlaga 1532 pont.
Ez a telephelyi érték szignifikánsan magasabb az országos értéknél és szignifikánsan nem tér el a megyeszékhelyi nagy iskolák átlagától.
Országosan  a mi iskolánkhoz képest 1531 iskola teljesített gyengébben, 144 iskola jobban és 937 iskola hasonlóan.
Ugyanez a megyeszékhelyi nagy iskolák között : gyengébben 81 iskola, jobban 13 iskola , hasonlóan 110 iskola.
CSH- indexünk alapján a tényleges teljesítményünk a várható teljesítmény tartományba esik, nem különbözik szignifikánsan (várható:1530 képességpont, tényleges:1561 képességpont).

Képességszintekre lebontva a következőképpen teljesítettek diákjaink:

 1. szint alatt: 0 %
 2. szint: 0%
 3. szint: 21,5 %
 4. szint: 34,4 %
 5. szint: 28 %
 6. szint 15,1%
 7. szint 1,1 %
 8. szint 0 %.

A 2019. évi teljesítményünk  nem mutat szignifikáns változást az előző négy évihez képest.

 8. évfolyam

A 2019. évi mérésben a nyolcadik évfolyamon a jelentésre jogosult tanulók létszáma 86 fő és a jelentésben szereplő tanulók létszáma 83 fő.
Ezen az évfolyamon iskolánk standardizált képességpontja 1703, országos átlagban 1624 pont, megyeszékhelyi nagy iskolák átlaga 1661 pont. Intézményünk standardizált képességpontja szignifikánsan magasabb az országos és a megyeszékhelyi nagy iskolák értékénél is.
Országosan a nálunk gyengébben teljesítő iskolák száma 1569, jobban teljesítők181, hasonlóan teljesítők 952.
Megyeszékhelyi nagy iskolák között az intézményünknél gyengébben teljesítő iskolák száma 84, jobban teljesítőké 16, hasonlóan teljesítőké 104.
CSH- index alapján a várható és a tényleges teljesítményünk szignifikánsan megegyezik.(tényleges:1703 pont, várható 1704 pont)

Tanulóink teljesítménye szintekre bontva

1.szint alatti:  0 %
1.szint:           0 %
2.szint:           2,4%
3.szint:           20,5 %
4.szint:           26,5 %
5.szint:           34,9 %
6.szint:           10,8 %
7.szint:           4,8  %

A 2019.. évi teljesítményünk az elmúlt négy évihez viszonyítva a következőképpen alakult:
a 2016. és 2018. évihez képest szignifikánsan jobb, a 2015. és 2017. évihez képest hasonló értéket mutat.
évfolyamos tanulóinknak a 6. évfolyamos teljesítménye alapján számított fejlődési mutató az országos átlaghoz és a megyeszékhelyi iskolák átlagához képest is magasabb értéket mutat. 20 tanulóink eredménye szignifikánsan különbözik a komplex fejlődési modell által várható eredménytől, 12 főnél szignifikánsan jobb a tényleges eredmény és 8 főnél rosszabb.


2018.
6. évfolyam

2018 évi Országos Kompetencia Mérésben a hatodik évfolyamon a jelentésre jogosult és a jelentésben szereplő tanulók létszáma 104 fő.
Iskolánk standardizált képességpontja :1522 ; az országos átlag 1499 ; a megyeszékhelyi nagy iskolák átlaga 1541 pont.
Grafikonon szemléltetve iskolánk teljesítménye mind országosan, mind a megyeszékhelyi iskolák között  a felső félrésznél található.
Országosan  a mi iskolánkhoz képest 1041 iskola teljesített gyengébben, 333 iskola jobban és 1237 iskola hasonlóan.
Ugyanez  a megyeszékhelyi nagy iskolák között : gyengébben 30 iskola, jobban 60 iskola , hasonlóan 112 iskola.
CSH- indexünk alapján a tényleges teljesítményünk a várható teljesítménytől nem különbözik szignifikánsan ( várható:1554 képességpont, tényleges:1522 képességpont).

Képességszintekre lebontva a következőképpen teljesítettek diákjaink:

 1. szint alatt: 0 %
 2. szint: 3,8 %
 3. szint: 23,1 %
 4. szint: 39,4 %
 5. szint: 25 %
 6. szint 8,7 %
 7. szint 0 %
 8. szint 0 %.

A 2018. évi teljesítményünk  nem mutat szignifikáns változást az előző négy évihez képest.

8. évfolyam

A 2018. évi mérésben a nyolcadik évfolyamon a jelentésre jogosult tanulók létszáma 95 fő és a jelentésben szereplő tanulók létszáma 89 fő.
Ezen az évfolyamon iskolánk standardizált képességpontja 1677, országos átlagban 1614 pont, megyeszékhelyi nagy iskolák átlaga 1656 pont.
Országosan a nálunk gyengébben teljesítő iskolák száma 1442, jobban teljesítők 204, hasonlóan teljesítők 1442.
Megyeszékhelyi nagy iskolák között az intézményünknél gyengébben teljesítő iskolák száma 70, jobban teljesítőké 24, hasonlóan teljesítőké 107.
CSH- index alapján a várható és a tényleges teljesítményünk szignifikánsan megegyezik.(tényleges:1677 pont, várható 1697 pont)

Tanulóink teljesítménye szintekre bontva:

 1.szint alatti:  0 %
1.szint:           0 %
2.szint:           6,7 %
3.szint:           20,2 %
4.szint:           30,3 %
5.szint:           31,5 %
6.szint:           11,2 %
7.szint:           0 %

A 2014-2018. évi teljesítményünk között nincs szignifikáns eltérés.

8. évfolyamos tanulóinknak a 6. évfolyamos teljesítménye alapján számított fejlődési mutató az országos átlaghoz és a megyeszékhelyi iskolák átlagához képest is magasabb értéket mutat. 19 tanulóink eredménye szignifikánsan különbözik a komplex fejlődési modell által várható eredménytől, 10 főnél szignifikánsan jobb a tényleges eredmény és 9 főnél rosszabb.


2017.
6. évfolyam

Iskolánk standardizált képességpontja :1543 ; az országos átlag 1497 ; a megyeszékhelyi nagy iskolák átlaga 1542 pont.
Grafikonon szemléltetve iskolánk teljesítménye mind országosan, mind a megyeszékhelyi iskolák között  a felső félrésznél található.
Országosan  a mi iskolánkhoz képest 1168 iskola teljesített rosszabbul, 239 iskola jobban és 1205 iskola hasonlóan.
Ugyanez  a megyeszékhelyi nagy iskolák között : Rosszabbul 36 iskola, jobban 30 iskola , hasonlóan 132 iskola.
CSH- indexünk alapján a tényleges teljesítményünk a várható teljesítménytől nem különbözik szignifikánsan ( várható:1554 képességpont, tényleges:1543 képességpont).

Képességszintekre lebontva a következőképpen teljesítettek diákjaink:

1. szint alatt: 2,3%
1.szint:          4,6 %
2. szint:         17,2 %
 3.szint:          31 %
4.szint:          32,5 %
5. szint           8 %
6 szint           2,3 %.

A 2016. évi teljesítményünk  nem mutat szignifikáns változást az előző négy évihez képest

8. évfolyam

Ezen az évfolyamon iskolánk standardizált képességpontja 1645, országos átlagban 1612 pont, megyeszékhelyi nagy iskolák átlaga 1657 pont.
Országosan a nálunk rosszabbul teljesítő iskolák száma 1066, jobban teljesítők 308, hasonlóan teljesítők 1349.
Megyeszékhelyi nagy iskolák között a rosszabbul teljesítő iskolák száma 33, jobban teljesítőké 40, hasonlóan teljesítőké 125.
CSH- index alapján a várható és a tényleges teljesítményünk szignifikánsan megegyezik.(tényleges:1645 pont, várható 1677 pont)

 

Tanulóink teljesítménye szintekre bontva:

1.szint alatti:  0 %
1.szint:           5 %
2.szint:           7,5 %
3.szint:           20 %
4.szint:           32,5 %
5.szint:           23,8 %
6.szint:           10 %.
7.szint:           1,3 %

A 2013-2016. évi teljesítményünk között nincs szignifikáns eltérés.

8. évfolyamos tanulóinknak a 6. évfolyamos teljesítménye alapján számított fejlődési mutató az országos átlaghoz képest magasabb értéket mutat. 21 tanulónk eredménye szignifikánsan különbözik a komplex fejlődési modell által várható eredménytől, 10 főnél szignifikánsan jobb a tényleges eredmény és 11 főnél rosszabb.