Étkezés, menza

ÉTKEZÉS BEFIZETÉS

 

  1. online: https://etelkaportal.ngsz.hu felületen elektronikusan, bankkártyával (kizárólag kitöltött KÉ-02 jelű nyomtatvány etelkaportal@ngsz.hu e-mail címre történő megküldése utáni regisztrációt követően)

 

  1. személyesen: Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának pénztárában (6724 Szeged, Huszár u. 1.) az általuk meghirdetett időpontokban (https://ngsz.hu/2021/01/01/kozetkeztetes/)
  • Étkezést rendelni és térítési díjat fizetni tárgyhónap hátralévő napjaira és a tárgyhónapot követő hónapra, tárgyhó 10. napjától 27-ig lehet.
  • Étkezést lemondani/megrendelni a lemondással/megrendeléssel érintett napot megelőző munkanap reggel 9 óráig lehet.

Az ebédlőben elektronikus ebédjegy automata működik. Étkezni kizárólag egyéni étkeztető kártyával lehet.

 

Egyebekben az NGSZ Közétkeztetési Ügyfélszolgálata áll szíves rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: kozetkeztetes@ngsz.hu vagy etelkaportal@ngsz.hu

Telefon: 62/561-960

Személyesen: 6724 Szeged, Huszár u. 1. (hétfőtől csütörtökig 7-17 óráig, pénteken 8-13 óráig)

 

Reklamáció (az étel mennyiségével és minőségével, az étkezés körülményeivel kapcsolatosan):

E-mail: kozetkeztetes@ngsz.hu

Telefon: 62/561-960

Mobil: +36 20 616 47 46

 

Aktuális térítési díjak:
https://ngsz.hu/wp-content/uploads/20200108-Tajekoztato-2020.-mrcius-1.-napjatol-ervenyes-etkezes-teritesi-dijak.pdf

További tájékoztatás, nyomtatványok, aktuális étlapok:
https://ngsz.hu/2021/01/01/kozetkeztetes/

Tájékoztató a közétkeztetés rendjéről