Szövegértés 2017-2021

Országos kompetenciamérés – szövegértés
2021.

A Rókusi Általános Iskola 2021-ben végzett eredményei a következők:

Mérési terület Évfolyam Telephelyi eredmény Megyeszékhelyi nagy általános iskolák Országos

eredmény

szövegértés 6. évfolyam   (92 fő) 1521 (1490;1556)  1519 (1516;1522) 1478 (1477;1479)
szövegértés 8. évfolyam   (84 fő) 1669 (1625;1698)  1626 (1622;1629) 1590 (1589;1591)

A 6. és 8. évfolyamon a telephelyi eredmények szignifikánsan nem mutatnak eltérést a megyeszékhelyi nagy általános iskolák eredményeitől és az országos eredményektől sem.

Elvárt CSH-index Tényleges CSH-index
6. évfolyamon: 1539 1521
8. évfolyamon: 1643 1669

A 6. évfolyamon a családi háttér alapján elvárt szint alatt teljesítettek a tanulók, míg a 8. évfolyamon a mérésben részt vevő tanulók elérték azt a szintet, amely a családi háttér alapján az iskolától elvárható volt.

6 .évfolyam:
Telephelyen: Megyeszékhelyi nagy iskolák Országos:
szint alatti nincs 0,5% 0,7%
1.szint 1,1% 3,4% 5,4%
2.szint 13% 15,4% 19,7%
3.szint 33,7% 27,8% 28,3%
4.szint 28,3% 28,4% 24,9%
5.szint 18,5% 18% 14,9%
6.szint 3,3% 5,7% 5,2%
7.szint 2,2% 0,9% 0,9%

A 6. évfolyamon a tanulók egy harmada a 3. szinten teljesített, azaz a minimum szint felett, azonban ez az eredmény még így is néhány százalékkal magasabb a megyeszékhelyi nagy iskolák és az országos iskolai eredményektől. A legmagasabb, 6. és 7. szinten 5 tanuló végzett.

8.évfolyam:
Telephelyen: Megyeszékhelyi nagy iskolák Országos:
szint alatti nincs 0,2% 0,2%
1.szint 1,2% 1,3% 2,3%
2.szint 3,6% 6,3% 8,7%
3.szint 13,1% 16,7% 19%
4.szint 20,2% 28,9% 27%
5.szint 28,6% 28,3% 25,1%
6.szint 25% 14,6% 13,7%
7.szint 8,3% 3,7% 3,9%

 

A 8. évfolyamon a tanulók több mint 60%-a (52 tanuló) az 5., 6. és 7. szinten teljesített. Minimum szinten és az alatt 15tanuló teljesített a jelentésben szereplő 84 tanulóból. A negyedik szinten körülbelül ugyanannyi százalékkal teljesítettek alatta -a megyeszékhelyi és az országos eredményekhez képest- a telephelyen, mint amennyivel a 6. szinten jobban teljesítettek.


2020.

2020/21. tanévben az Országos kompetenciamérés és a Netfit mérés a koronavírus járványra való tekintettel elmaradt.


2019.

A Rókusi Általános Iskola 2019-ben végzett eredményei a következők:

Mérési terület Évfolyam Telephelyi eredmény Megyeszékhelyi nagy általános iskolák Országos

eredmény

szövegértés 6. évfolyam (93 fő) 1568 (1542;1600)  1547 (1543;1549) 1499 (1498;1500)
szövegértés 8. évfolyam (83 fő) 1719 (1678;1752)  1648 (1645;1650) 1608 (1607;1610)

 

A 6. évfolyam eredményei szignifikánsan nem különbözik a megyeszékhelyi nagy iskolák eredményeitől és az országos eredményektől sem.
A 8. évfolyam eredményei azonban szignifikánsan magasabbak az összehasonlításban résztvevő eredményektől.

Elvárt CSH-index Tényleges CSH-index
6. évfolyamon: 1543 1568
8. évfolyamon: 1695 1719

 

A tanulók meghaladták azt a szintet, amely a tanulók családi háttere alapján elvárható volt a 6. és a 8. évfolyamon is.

6. évfolyam:
Telephelyen: Megyeszékhelyi nagy iskolák Országos:
szint alatti nincs 0,2% 0,6%
1.szint nincs 3,5% 5,7%
2.szint 8,6% 12,8% 16,4%
3.szint 19,4% 25% 26,1%
4.szint 36,6% 29,2% 26,5%
5.szint 22,6% 19,4% 16,6%
6.szint 11,8% 7,9% 6,5%
7.szint 1,1% 1,9% 1,5%

A 4. szintet megközelítőleg ugyanannyi tanuló teljesítette, mint az 5-7. szintet. A minimum szinten 8 tanuló teljesített, minimum szint alatt azonban senki sem végzett. Az országos eredményeket 3 szinten (4-6.) haladtuk meg.

8. évfolyam:

Telephelyen: Megyeszékhelyi nagy iskolák: Országosan:
szint alatti nincs 0,2% 0,2%
1.szint nincs 1,1% 2,1%
2.szint 2,4% 5,8% 8,1%
3.szint 4,8% 15,5% 17,4%
4.szint 20,5% 26,1% 25,4%
5.szint 32,5% 28,4% 25,2%
6.szint 27,7% 17,2% 15,9%
7.szint 12% 5,9% 5,7%

 

A 8. évfolyamos tanulók egy harmada az 5. szinten végzett. A kimagasló 7. szinten 10 tanuló teljesített. A 6. szinten teljesítő tanulók 10%-kal nagyobb arányban teljesítettek a telephelyen, mint amelyet a megyeszékhelyi és az országos eredmények mutatnak. A 3. és 2. szinten végzett tanulók aránya nem éri el a 10 %-ot, mindösszesen 6 tanulót sorolunk ide.


2018.

A Rókusi Általános Iskola 2018-ben végzett eredményei a következők:

Mérési terület Évfolyam Telephelyi eredmény Megyeszékhelyi nagy általános iskolák Országos

eredmény

szövegértés 6. évfolyam 1521  1543 1492
szövegértés 8. évfolyam 1667  1645 1602

 

Iskolánk 6. és 8. osztályos tanulói is jobban teljesítettek az országos átlaghoz képest. A 6. évfolyamon a megyei nagy iskolák eredményei 22 ponttal magasabbak a telephelyi eredményeknél. A 8. évfolyam esetében pedig a telephelyi eredmények magasabbak pont ugyanennyi ponttal a megyei nagyiskolák eredményénél. Tehát szignifikánsan nincs eltérés a telephelyi és a két összevetésben szereplő eredmények között.

Elvárt CSH-index Tényleges CSH-index
6. évfolyamon: 1560 1521
8. évfolyamon: 1692 1667

A CSH-index elvárt pontjai mindkét évfolyam esetében magasabbak voltak, mint a tényleges CSH-index pontjai.

6. évfolyam:

Telephelyen: Megyeszékhelyi nagy iskolák: Országos:
szint alatti nincs 0,5% 1,2%
1.szint 1% 3,7% 6,2%
2.szint 13,5% 12,4% 16,0%
3.szint 29,8% 25,2% 25,9%
4.szint 32,7% 29,8% 26,9%
5.szint 13,5% 20,0% 16,7%
6.szint 8,7% 6,8% 5,9%
7.szint 1,0% 1,5% 1,2%

A 3. és 4. szinten teljesítő gyerekek százalékos aránya közel megegyező, tehát a 6. évfolyamos tanulók több mint 60%-a ezeken a képességszinteken teljesített. Az 5-7. szintre a tanulók közel egy negyede került. A minimum szintet 1% nem érte el, és pont ugyanennyi a kimagasló 7. szinten teljesítő diákok aránya is.

8. évfolyam:
Telephelyen: Megyeszékhelyi nagy iskolák: Országosan:
szint alatti nincs 0,3% 0,5%
1.szint nincs 1,5% 2,7%
2.szint 1,1% 6,0% 8,3%
3.szint 9,0% 15,2% 17,4%
4.szint 27,0% 26,3% 25,0%
5.szint 42,7% 28,1% 25,2%
6.szint 16,9% 16,9% 15,3%
7.szint 3,4% 5,7% 5,6%

A 8. évfolyam tanulóinak közel a fele (42,7%) az 5. szinten teljesített. A 6. és 7. szinten pedig az évfolyam 20%-a. A 3. szinten teljesítők aránya is majdnem a fele az országos eredményekhez viszonyítva. A minimum szint alatt 1,1% teljesített, azaz 1 tanuló.


2017.

Országos Kompetenciamérést 2008 óta végezzük a 6. és 8. évfolyamon szövegértésből.

Az országos mérés célja, hogy betekintést adjanak a diákok által megszerzett tudásról, azaz a feladatellátási helyek, iskolák teljesítményéről. Vagyis arról, hogy az adott intézmény hogyan és milyen eredménnyel teljesíti a tőle elvárt feladatát.

A Rókusi Általános Iskola 2017-ben végzett eredményei a következők:

Mérési terület Évfolyam Telephelyi eredmény Megyeszékhelyi nagy általános iskolák Országos

eredmény

szövegértés 6. évfolyam 1582 1556 1503
szövegértés 8. évfolyam 1614 1613 1571

A 6. évfolyamon a telephelyi eredmény az országos eredményhez képest szignifikánsabb magasabb, míg a megyeszékhelyi nagy iskolák eredményeihez képest szignifikánsan nem különbözik.

Elvárt CSH-index Tényleges CSH-index
6. évfolyamon: 1582 1582
8. évfolyamon: 1648 1614

Tanulóink a 6. évfolyamon elérték azt a szintet, amely a tanulók családi háttere alapján az iskolától elvárható. A 8. évfolyamon magasabb volt az elvárás, mint amit a tanulók ténylegesen teljesítettek.

 6. évfolyam:

Az egyes képességszinten teljesített tanulók eredményei százalékban kifejezve:

Telephelyen Megyeszékhelyi nagy iskolák Országos
szint alatti nincs 0,7% 1,5%
1.szint 1,1% 3,3% 6,5%
2.szint 6,9% 11,3% 15,1%
3.szint 21,8% 23% 23,5%
4.szint 33,3% 28,8% 25,9%
5.szint 25,3% 22,6% 18,6%
6.szint 11,5% 8,6% 7,4%
7.szint nincs 1,7% 1,5%

A képességeloszlást nézve a 4. szinten teljesítettek iskolánk tanulónak egy harmada. A 3. és 5. szinten megközelítőleg azonos százalékban teljesítettek.

A megyei nagyiskolák és az országos eredmények is hasonlóak a telephelyi eredményekhez. A telephelyen szint alatti és 7. szinten teljesítő tanulók nincsenek.

8. évfolyam:

 

Telephelyen: Megyeszékhelyi nagy iskolák: Országos:
szint alatti nincs 0,3% 0,6%
1.szint 1,3% 1,7% 3,4%
2.szint 3,8% 6,6% 10,1%
3.szint 18,8% 18,2% 19,5%
4.szint 33,38% 29,2% 26,6%
5.szint 25,0% 26,9% 23,9%
6.szint 15,0% 13,7% 12,5%
7.szint 2,5% 3,4% 3,3%

Iskolánk 8. évfolyamos tanulóinak 75%-a a 4-7. szinten teljesített. Ezeken a szinteken a telephelyi eredmény szinte minden esetben magasabb a megyeszékhelyi nagy iskolák és az országos eredményekénél is. Nincs szint alatt teljesítő tanuló.