Iskolánkról

Iskolánk speciális oktatási területe az 1965 óta folyó emelt szintű angol, 1989-től szervezett emelt szintű német nyelvi képzés. A szülői igényekre reagálva szakköri keretben valósítjuk meg a második idegen nyelv oktatását 6. osztálytól. Az angol, a német, illetve az olasz nyelvből választhatnak tanulóink. Évente átlagosan a nyolcadikos tanulóink 20%-a tanul tovább speciális vagy emeltszintű nyelvi képzést nyújtó, illetve kéttanítási nyelvű középiskolai osztályban. Nyolcadik osztályra az emelt szintű csoportokban tanuló diákok B1 (alapfokú) szintű tudással rendelkeznek, melynek köszönhetően a visszajelzések szerint 10-11. osztályban sikeres középfokú nyelvvizsgát tesznek.

Iskolánkban már több mint 60 éve kiemelt jelentőségű a zenei nevelés is. Tanulóink negyede emelt szintű ének-zenei osztályban tanul. A Kicsinyek Kórusa és a Rókus Gyermekkar önálló koncerteken és a városi ünnepi rendezvényein is részt vesz. Az utóbbi években ez kiegészült a Kamarakórussal, zenei fejlesztő és kreatív ZenEmese foglalkozásokkal. Zenei élményeket a filharmóniai koncertek és hangszerbemutatók alkalmával is szereznek a gyerekek.

tánckultúrát néptáncórákon, a társastánc szakkörön gyakorolják és az alapítványi bálon a nyitótáncokban mutatják be végzős diákjaink.

A művészeti nevelést szolgálja a múzeumokkal és képtárakkal való együttműködés. Múzeumi foglalkozásokat szervezünk, iskolánk folyósógalériáján tárlatokat rendezünk.

Természettudományi képzésünk innovatív jellegét adja, hogy diákjaink részt vesznek az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola SZeReTeD és a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Termosz diáklaboratóriumában tartott foglalkozásokon. A diákok korszerű laborokban végeznek változatos, érdeklődésüket felkeltő kísérleteket, méréseket négy természettudományos tantárgyból (fizika, kémia, biológia és földrajz), a tanórák anyagához illeszkedve. A természettudományokat különösen kedvelő gyerekeknek szakköröket tartunk. Az érdekes és játékos foglalkozások célja a tehetséggondozás mellett a természettudományos érdeklődés elmélyítése, illetve a környezettudatos magatartás és az egészséges életmód szokásrendszerének formálása. Pedagógiai munkánkat széleskörű kapcsolatrendszer segíti, mely lehetővé teszi, hogy a rókusis diákok változatos iskolai és iskolán kívüli programokban vegyenek részt. Büszkék vagyunk rá, hogy több tanítványunk folytatja tanulmányait természettudományos orientációjú középiskolai osztályokban.

Az 5. évfolyamon 2008. óta tartunk iskolai mérést, az országos mérések időpontjához illeszkedően, matematikából és szövegértésből. Célunk a szövegértés, a számolási készségek és a logikus gondolkodás felmérése, a hiányosságok kimutatása. A mérés eredményeinek függvényében végezzük a lemaradó tanulók felzárkóztatását és az egyéni tehetséggondozást.

Mind a három Témahét programjához csatlakoztunk a 2016/2017-es tanévben. A nagy sikerre való tekintettel a továbbiakban is minden évben megszervezzük ezeket.

Matematika megszerettetése, tehetséggondozás érdekében 10-15 versenyzési lehetőséget hirdetünk tanítványainknak. Évente a felsős tanulók kb. 25%-a (kb. 90 tanuló) szokott jelentkezni ezekre.

Városi szinten intézményünk könyvtárának innovatív rendezvényei kiemelkednek, mint például a könyvtárhasználati vetélkedők, amelyek a könyvtárhasználati ismeretek mellett egy-egy kortárs gyermekirodalmi műhöz is kapcsolódnak.  Rendszeresek a tematikus foglalkozások pl. népmese napjához kapcsolódóan, papírszínházas előadások, könyvajánlók készítése. A gyermekkönyvkiadókkal és a Somogyi Könyvtárral jó kapcsolatot építettünk ki. Ez teszi lehetővé, hogy író-olvasó találkozókat tudunk szervezni a ma népszerű szerzőkkel. Az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapjához kapcsolódóan országos projektekbe kapcsolódunk be: pl. „iskolai könyvtárak 30 képben”, „Kampány az etikus forráshasználat mellett”, „kódexkészítés”. A könyvtár mellett „Kuckó Mozi”-t alakítottunk ki, melyet előszeretettel használnak az osztályok, napközis csoportok. Mindezek hatása, hogy évről évre növekszik az aktív könyvtárhasználók száma.

Ápoljuk az iskola külhoni testvériskolai kapcsolatait. Sok-sok ismeretet és a nemzeti összetartozás megható élményét adva a tanulóknak, a tanároknak és a kapcsolatépítést támogató szülőknek.