SZMK részére beszámolók tanévenként

Beszámoló a támogató Szülői Munkaközösség részére
az egyes tanévekben megvalósult alapítványi eszközbeszerzésekről, támogatásokról
(A hivatalos pénzügyi és közhasznúsági beszámolók külön fülön olvashatóak)

Kedves Szülők!
A Rókusi Általános Iskola közössége megköszön Önöknek minden támogatást, különösképpen, hogy rászánták az időd és rendelkeztek a személyi jövedelemadójuk 1%-áról.
Hálásak vagyunk azért is, mert alapítványunk és iskolánk valamennyi kezdeményezéséhez nagy számban csatlakoztak:
Együtt zöldítünk :-)!
Együtt gyűjtjük a használt sütőolajat (a 2023/24-es tanévben tervezzük a textilgyűjtést is)
Együtt segítjük a közösségi programjaink  megvalósulását (Őszi Szün(et)telen Móka, napközis kezdeményezések, Autómentes nap…).  

A 2022/23-as tanév

Ebben a tanévben is volt céges felajánlás. Köszönet érte:
6 db Laptop – Batki és Társa Kft, Szeged (nem rókusis szülő)
4 km3 termőföld – Bozóki István, Szeged, vállalkozó, (nem rókusis szülő )
30 db egér tanulói használatra – Display Computer Kft (egykori rókusis szülő)

A felajánlott SZJA 1%-ból, a Szülőknek köszönhetően a következőket tudtuk megvalósítani.
(Néhány tétel mellett szerepel, amennyiben pályázati összeg segítette a megvalósulást.)

Tartós eszközbeszerzés:
1 db Laptop tároló- és töltőkocsi – 36 db laptop egyidejű töltéséhez
1 db ShortThrow technológiás BenQ projector –  (3/4 részben NEAN-KP-1-2022 pályázati pénzből valósult meg)
1 db Digitális mérleg a papírgyűjtésekhez
1 db Wacom One digitális rajzolótábla a Digitális rajzszakkör eszközbővítéséhez (2021-ben a Belvárosi Rajzkör – Ruszné Rácz Ildikó tanárnő – festményeket ajánlott fel, ennek értékesítéséből valósult meg a beruházás)

Tanórák segítése:

Kábelek és átalakítók pótlása, cseréje néhány interaktív tábla esetében, hangosításhoz, stb…
Palacsintasütők, főzőlapok technikaórához
Pettyes labdák a napközis csoportoknak
Néptáncos fiúknak 3 db népi ing (táncos és énekes fellépésekhez)

Könyvtár fejlesztése, foglalkozások:

Vadadi Adrienn könyvek 6 db, ill. író-olvasó találkozó tiszteletdíja
Időfutár könyv – Szeged,
Természetbúvár magazinhoz előfizetés
Könyvtárostanárok egyesületi tagdíját fizetjük, így könyvtárunk részt vehet további pályázatokon.

Logózott írószerek
Házi versenyek jutalmazásra ill. az első osztályt kezdő gyermekeknek
(ceruzák, vonalzók, hegyezők, hűtőmágnesek) – NEAN-KP-1-2022 pályázati pénzből

Zöldítés:
2 db kőrisfa (udvaron és a könyvtár előtt), virágedények, virágföld vásárlása, cukorsüvegfenyők …
A nyolcadikosok virágzó kőriséhez emléktábla elkészítése és elhelyezése díszkövön
A bejáratnál a virágágyás geotextillel, mulccsal történő befedése –  Világ Legnagyobb Tanórája pályázaton nyert összegből
2 db magaságyás, 3 db fa a pálya végében ill. az utcán – Cetelem pályázaton elnyert összegből – Virányi Mariann tanárnőnek köszönhetően)

Közösségépítő programok:
ŐsziSzün(et)telenMóka: ösztönző jutalmazás valamennyi osztálynak, gyümölcs, gyógyteák, oklevelek
Napközis közösségnek a délutáni foglalkozások anyagszükségletének támogatása (Márton nap, Mesterségek napja, Húsvéti foglalkozások, Karácsonyi foglalkozások, karácsonyi ablakok … kreatív kellékei)
Mikulás napi szaloncukor valamennyi rókusis gyermeknek, felnőttnek

Énekkari és egyéb műsorok, fellépések támogatása
A szereplőknek frissítő, víz, szőlőcukor, apró édes jutalmazás / kellékek: nemzeti szalag, kokárda, néptáncos szalag, virág…)
(Karácsonyi koncert / Március 15.  / Éneklő Ifjúság)

Vendégszereplők
Katonazenekar „pogácsás” megvendégelése a karácsonyi koncertet követően
Szimfonikus Zenekar bemutatója iskolánk Tornacsarnokában (köszönetajándék)
Zongorakíséretet és egyéb hangszeres kíséretet biztosító művészek köszönetajándékai – virág

Kisebb festések , felújítás
KRESZ-pálya felfestés géppel – munkadíj
Aszfaltra színes festék megvásárlása a játékok felrajzolásához
A 2.c termének kifestésének anyagszükséglete (tornacsarnokban lévő tanterem)  –  falak és nyílászárók is
Festék a tornacsarnok pálya felőli ajtajára és a tornacsarnok fiúmosdójának tisztasági meszelésére
Dekorlécek a felújított tantermekbe a poszterek és dekorációk elhelyezéséhez – NEAN-KP-1-2022 pályázati pénzből

Oklevelek / Gravírozás / Kupák és Emlékérmek
A Rókusi Iskoláért Emlékérem
(Színes és kartonpapírra) Oklevelek nyomtatása év közbeni versenyekre és tanév végén
Az Év sportolója / Az Év Nyelvtanulója / Az Év osztálya díj

Családok támogatása:
Öt családot támogattunk karácsonykor tartós élelmiszer csomaggal
Az osztálykirándulás költségeinek enyhítéséhez 19 rókusis gyermek családjának nyújtottunk támogatást (Az Alapítványi Bál tombolabevételéből)
Év közben részben átvállaltuk azon gyermekek koncertbérletének költségét, akiknek az önerőből történő finanszírozás nehézkesebbnek bizonyult.

A lista nem teljes. Nem  tartalmazza azon hétköznapi, nem tervezett, hirtelen adódó problémákra adott válaszainkat, mint például egy-egy eltörött kulcs másolása, lázmérő beszerzése, egy-egy nagyobb, útban lévő bútordarab költöztető cég általi elmozdítása.

A 2021/22-es tanév

Kivonat a 2022. október 17-én a Szülői Munkaközösség első féléves gyűlésén elhangzottakról

1.  2021. áprilisában ált fel az alapítvány jelenlegi vezetése
A változás az addigi tisztségviselők (Kószó Gabriella) nyugdíjazása illetve Herédiné Szűcs Ildikó és  Lakatosné Pék Klára közelgő nyugdíjazása miatt történt. 20 éves jól működő gyakorlatot vettünk át.

Kuratóriumi elnök: Gyuris Annamária
A kuratóriumi tagok Teleki Zsuzsanna és Berényiné Ale Krisztina.
Segítenek bennünket rókusis kollégák, szülők, céges kapcsolataink.

 2. Az alapítvány átvett, rutinná vált gyakorlatai illeszkednek az alapító okiratban foglaltakhoz:
2.1.  Kevésbé szerencsés helyzetben lévő tanulók, családok segítése: karácsony,
osztálykirándulások, koncert- és egyéb belépők átvállalásával.
2022-ben 16 gyermek iskolai kirándulását támogattuk teljes egészében vagy részben, 10 családnak segítve ezzel. 2021 karácsonyán két rókusis családnak a Rotary nyújtott segítséget, 2 másik családnak az osztályfőnökök jelzésére az alapítványunk segített tartós élelmiszerrel és számlabefizetés átvállalásával.

2.2.  Jutalmazásokban, házi versenyek szervezésekben segítünk, városi versenyek nevezési díjait vállaljuk át szükség szerint, év végén kupa díjak, azok gravíroztatása, stb. (Például a most szeptemberi alsós mesehét osztályonként juttatott labdái is alapítványi támogatásból valósultak meg.)

2.3.  Ének tagozatosak koncert-fellépéseit (frissítő, energiaszelet) segítjük. (Éneklő Ifjúság, májusi ősbemutató…)

2.4. Alapítványi bál – nyolcadikosoknak. 2022-ben ez 340 fős rendezvényt jelentett.
A közös, megfizethető ünneplésre törekszünk. Szinte önköltségi áron válthattak belépőt a szülők. A rászoruló gyerekeket itt is támogattuk. Szerény bevétel viszont volt a tombola értékesítésből. Itt a szegedi cégek felajánlásainak köszönhetünk sokat.

2.5.  Segítünk, amikor csak tehetjük. Mind a kollégák egyéni, munkaközösség szintű, osztályszintű, intézményszintű kéréseiket figyelembe vesszük. (Az alábbiak csak a legfrissebb, szeptemberi példák:
2 db gázrezsó, 2db teflon palacsintasütő technikaórákra, kültéri padok festése, hiányzó lécek pótlása a nyár folyamán (8 db pad), Könyvtár és iskolarádió szerény bővítése, fénymásoló javítása a Szilléri sgt-i épületben a tavalyi tanév folyamán, és a hozzátartozó toner töltése, Agora terembérlet

 

 1. Nagyobb, hosszabb távú célkitűzéseink
  3.1. informatikai eszközeink modernizálása, bővítése a gyermekek számára.
  Ez részben megvalósult.
  3.1.1. 60 darab kettő éves laptopot kaptunk az EIB-től (European Investment Bank, Európai Befektetési Bank), Luxemburgból, amelyek szintén szülői (jelenlegi 7.a-s) segítséggel jutottak el Szegedre. A laptopokat tavaly örömmel használták a gyerekek tanórákon, most a mérésekhez is ezeket használjuk, mivel a számítástechnika terem még nem teljes mértékben áll rendelkezésre a felújítás óta.3.1.2. Az imént említett 8,8 milliós külföldi laptop-adomány révén 2022 tavaszán pályázhattunk a 10%-os (de max. 750.000 forint) normatív támogatásra is a Nemzeti Együttműködési Alapból (NEA). A maximális összeget megnyertük, szerződéskötés folyamatban, kiutalás azt követően valósulhat majd meg.
  3.1.3. A laptopokhoz SZJA 1%-ból rendeltünk egy jól használható mobil, gurulós töltő-tároló szekrényt/kocsit, amelyben 36 db laptopot tudunk egyidejűleg tölteni (406.000ft).3.1.4. A NEAO-KP-1-2022/2-es  pályázaton nem nyertünk, de a 150.000 forint támogatást megkaptuk. Abból az összegből (önerőből történő kiegészítéssel) az informatika szakkörünket fejlesztettük. 20 db MicroBit-et tudtunk beszerezni. (A korábbi microbit-ek, kölcsönben voltak nálunk, azokat szeptemberben vissza kellett küldeni az ELTE-nek, annak a biztosított csomagdíját is az alapítvány vállalta.)3.1.5. Egy szegedi cégtől (Display Computer Kft) adományként kaptunk 2021 őszén a Szillérire 10 db tantermi, illetve 2 db hordozható Blootooth-os hangfalat.
  Az idei tanév elején ugyan ettől a cégtől 30 db egeret kaptunk, ezeket a laptopokhoz használják azok a gyerekek, akik a touchpad-del lassabban boldogulnak.3.2. A közösségi terek és főként az udvar szépítése, zöldítése. Kültéri és beltéri szabadidős lehetőség kialakítása.
  3.2.1. A zöldítés 2022. októberében elindult. 2 db kőrisfát ültettünk és 4 virágedénybe helyeztünk el örökzöld beültetéseket. Ehhez bátorítjuk az osztályokat egy-egy további növénybeültetéshez. Örömmel vesszük, ha csatlakoznak. Az alapítvány szükség szerint biztosít virágládákat / cserepeket és virágföldet. K3.2.2. Játszóteret, kültéri szabadidős lehetőségek bővítését nagyon szeretnék. Tavaly pályáztunk a NEAO pályázaton 5 millióra, abból csak 150.000 lett, amelyet a Robotica szakkörön használt microbitek beszerzésére fordítottunk. Nem adtuk fel! Az idén is pályázunk.3.2.3. A Tankerület által biztosított felújítások most fejeződnek be. Abból, ami kimaradt a felújításból, az ebédlőt nagyon szeretnénk rendbe hozni. Tartalékoljuk forrásainkat.
  A 2. b szülői munkaközösségének
  szeretnénk megköszönni a munkát, ők a megkopott Tornacsarnok épületében tanulnak, az osztálytermük falait és nyílászáróit a szülők festették ki egy októberi szombaton. A festéket és a szükséges szerszámokat az alapítvány állta. Itt szeretnénk jelezni, hogy a szülőkkel együtt működünk, amennyiben más, nem a főépületben tanuló osztályok is szeretnének ezzel élni, van bennünk hajlandóság, hogy átbeszéljük, mit tud az alapítvány a tervezett tisztasági festés összegéből vállalni.

  4. Bevételeink:
  4.1.  SZJA 1%   Hálás köszönet mindenkinek, aki a 2021-es SZJA-ja 1%-t alapítványunknak ajánlotta fel.
Év Érvényesen rendelkező Az érvényes civil kedvezményezettet
2013 239 748 193 Ft
2015 331 1 178 241 Ft
2016 303 1 099 562 Ft
2017 267 1 053 977 Ft
2018 227 1 036 563 Ft
2019 232 1 133 749 Ft
2020 167 937 867 Ft
2021 216 1 074 756 Ft
2022 134 899 605 Ft
 2023 204  1 400 833

4.2 Alapítványunk közhasznú. Így nem csupán az SZJA 1%-ok felajánlására vagyunk jogosultak.
A cégek az alapítványnak tett felajánlásaik 20%-át levonhatják a társasági adójukból, (tartós, min. 3 évre kötött támogatási szerződés esetén pedig a 40%-át) a TAO-ból.
A májusi koncerten elkészült film is céges támogatásból készült. 5 cég adta össze a szükséges összeget. Köszönet a cégeknek és a támogatásért közben járó ének-zene szakos kollégának is!
Tao 7. § (1) bekezdése

4.3. Köszönet a Generali Biztosítónak is, aki a tanulóink számára a tanév elején kötött  Simba balesetbiztosításokból 2021-ben  43.000 forintot, 2022-ben 50.000 ft adományozott az Alapítványnak.

4.4 Alapítványi báli tombola

5. További tervek az előttünk álló félévre:
5.1. Az intézmény törekszik arra, hogy ÖKO iskolává válhassunk. Az Alapítvány így a DÖK által koordinált papírgyűjtés mellett a használtolaj gyűjtés bevezetését tervezi.
Az eqka.hu oldalról is megismerhető szervezettel szerződtünk. A választásunkban közrejátszott, hogy ők az egyetlen olyan használtolaj gyűjtéssel foglalkozó cég, amely a leginkább környezetbarát módon (műanyag flakon és üveg nélkül) gyűjti be az olajat. Abból ilyen módon nem csupán biomassza, hanem értékes biodízel lesz. Ennek megfelelően ők fizetik a legjobb árat is hasznos hulladékért (80-100ft /kg mennyiségtől függően). Iskolánk regisztrált. Kérjük, hogy a Szülők, csak a jelzésünket követően regisztráljanak az oldalon! Jelenleg még nem tudják iskolánkat kiválasztani a rendszerben. Ezzel kapcsolatosan hamarosan jelentkezünk. Kövessék híreinket!

5.2. Az SZMK gyűlésen elhangzott a sulizsak.hu használtruha-gyűjtő program (50ft/ kg) hasznossága is. Ehhez az időpont, a gyűjtés pontos mikéntje egyeztetés alatt.  Köszönjük, hogy a lehetőségre felhívták a figyelmünket!

 

Köszönettel,
Gyuris Annamária, Berényiné Ale Krisztina és Teleki Zsuzsanna

2022. október 17.

A RÓKUSI ISKOLA A KLEBELSBERGI
HAGYOMÁNYOKÉRT ALAPÍTVÁNY
alapitvany@rokusi.hu
Adószám: 18467712-1-06
https://eszja.nav.gov.hu/