A tanulók fejlődésének nyomon követése

Tanulóink fejlődésének nyomon követése a középiskolák 2016. évi adatai alapján

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. törvény 81.§ -a értelmében a középfokú iskolák minden év október 31-éig értesítik az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók – a középfokú iskola első két évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el.

Tanulóink teljesítményei

2014-ben

végzett tanulók

Általános iskolai eredményeihez képest

sokat javított

(1,0-nél többet)

kicsit javított

(0,5-1,00 között)

megtartotta az átlagát

(0,5-nél kisebb eltérés)

kicsit rontott

(0,5-1,0 között)

sokat rontott

(1,0-nél többet)

9. évfolyamon

1

4

61

20

5

10. évfolyamon

2

5

43

31

9

 

2015-ben

végzett tanulók

Általános iskolai eredményeihez képest

sokat javított

(1,0-nél többet)

kicsit javított

(0,5-1,00 között)

megtartotta az átlagát

(0,5-nél kisebb eltérés)

kicsit rontott

(0,5-1,0 között)

sokat rontott

(1,0-nél többet)

9. évfolyamon

2

1

45

25

7

 

Összegzés:

A kiértékelt eredményekből megállapíthatjuk, hogy az általános iskolai eredményéhez képest a tanulók több mint felének (55%) alig változott a tanulmányi átlaga a 9. és 10. évfolyamon.

Összességében tehát tanulóink többsége elegendő illetve biztos tudást, megfelelő alapot szerzett iskolánkban.

További célunk a sokat rontó tanulók arányának csökkentése.

Tanulóink fejlődésének nyomon követése a középiskolák 2015. évi adatai alapján (2015-2016. tanév) dokumentum letöltése