Idegen nyelvi mérések eredményei 2017-2021

A 2021-es nyelvi mérés eredményei iskolai szinten

Jelenleg még csak az iskolai szinten elért eredményeket tudjuk közzé tenni. Országos összehasonlítás 2022. májusára várható.
A nyelvi mérések az olvasott szöveg  és a hallott szöveg értését mérik, mivel ezeket lehetséges objektíven intézmények között is összehasonlítani. A mérés országos elvárásai:  ahhoz, hogy a gyermekekről úgy vélekedjünk, jól elsajátították a nyelvet, minimum 60%-on illik megoldaniuk a feladatsor. Az intézményeket az alapján hasonlítják össze májusig, hogy a ott tanuló diákok hány százalékának sikerült az elvárt minimum 60%-
ot teljesítenie. Az intézményeket ez az arányszám alapján a nyelvoktatás tekintetében

JÓL teljesítő (a tanulók min. 80% legalább 60%-on teljesít)
ÁTLAGOSAN teljesítő (a diákok 50-79%-a írja meg a tesztet minimum 60%-on)
GYENGÉN teljesítő (a tanulók kevesebb, mint 50%-a teljesít legalább 60% -on)
kategóriába szokás sorolni.

Az alábbi táblázatból látható, hogy angol nyelvből ismét mindkét évfolyamon ismét magasan a felső – JÓL teljesít – harmadban vagyunk (6. évfolyamon a tanulók 95%, 8. évfolyamon a 87% hozta minimum az elvárt 60%-os szintet). Mindkét idegen nyelvet (így az iskola valamennyi diákját tekintve) összesen 193 diák írt idegen nyelvi mérést és 166-an érték el a minimum 60%-ot. Ez a szám az összes mért 6.-os és 8.-os diákunk 86%-a. Nagyon szép eredmény! Ismét elmondhatjuk, hogy erősen a JÓL TELJESÍT felső harmadban vagyunk idegen nyelvek elsajátításának tekintetében! Büszkék vagyunk diákjainkra és nyelvtanárainkra! (Német nyelvből önmagában jelenleg az ÁTLAGOSAN teljesít középső harmadba tartozunk, ami az előző évi nagyon magasan JÓL teljesítő besoroláshoz képest némi visszaesést sugallhat, de érdemes megvárni az országos eredményeket, igazán országos összehasonlításban lesznek beszédesek a számok.)

Kattintsanak a nagyobb nézetért!

 

 

2019-es nyelvi mérés eredményei országos összehasonlításban (2020. augusztus végi közzététel alapján)

Kattintsanak a táblázatra a nagyobb nézetért!

A diákok nálunk sikerrel tanulnak nyelvet! Íme a bizonyítékok:

ebben a tanévben mindkét nyelvből, mindkét mért évfolyamon a megfelelt minősítést (min. 60%-ot írt) szerzett tanulóink aránya bőven 80% felett van (100%, 92%, 86%, 92%)!
– 183 tanulóból 166-an teljesítettek minimum 60%-on! Ez azt jelenti diákjaink 90,7%-a hozta az elvárt eredményt, megfelelt minősítést szerzett!
(A 60% alattiak is általában 50%körüli vagy feletti eredményt értek el, a 183 fős mért csoportból komoly lemorzsolódás (40% alatt) csupán egyetlen esetben, 6. évfolyamon volt észlelhető.
Amennyiben a tanulónk min. 80% eléri a megfelelt minősítést a nyelvi mérésen, az iskolát a JÓL TELJESÍTŐ felső harmadba szokás sorolni! A 2019-es kiváló eredményünkkel ott vagyunk!
– Látható továbbá, hogy a 2018-as szép évhez képest is angol nyelvből javuló eredményt értek el diákjaink. A 2018-as kimagasló német eredményt pedig nehéz lett volna überelni.

A 2019-es nyelvi mérés országos eredményeiről bővebben ITT olvashatnak

2018-es nyelvi mérés eredményei országos összehasonlításban

Kattintsanak a táblázatra a nagyobb nézetért!

-Mind angol, mind német nyelvből nagyon szépen felette vagyunk az országos átlagnak. Német nyelvből magasan és hivatalosan is JÓL TELJESÍTETT  iskolánk, azaz a felső harmadba soroltatott azon a bizonyos hármas skálán (gyengén – átlagosan – jól teljesít, azaz a tanulók min. 80% megfelelt minősítést szerzett).
– Angol nyelvből sem állunk messze ettől a bizonyos 80%-tól (75% nálunk).
– 2018-ban 196 gyermek írt nálunk nyelvi kompetenciatesztet, ebből 152-en értek el minimum 60%-os eredményt. Ez azt jelenti angol és német nyelvből 6. és 8. évfolyamon  a diákok 77,6%-a teljesítette az elvárt szintet. Közel voltunk 80%-hoz, ami lehetővé tette volna, hogy a JÓ EREDMÉNYT elért felső harmadhoz tartozzon iskolánk.

-2018-ban a megyeszékhelyi iskolák csupán 32,9%-a (országosan az iskolák 23,8%-a, a Dél-Alföldön az iskolák csupán 16,7%-a) jutott ebbe a bizonyos felső JÓ EREDMÉNYT ért el kategóriába, a többiek átlagosan vagy kisebb részben gyengén teljesítettek.

A 2018-as nyelvi mérés országos kiértékeléséről itt olvasatnak.


Idegen nyelvi mérés 2017 – Rókusi Általános Iskola, Szeged
Olvasott szöveg értése Hallott szöveg értése Összeredmény iskolánkban Országos átlag (összeredmény)
6. évfolyam – Angol 68% 79% 74% 73,25%
6. évfolyam – Német 79% 84% 82% 70,03%
8. évfolyam – Angol 79% 86% 82% 70%
8. évfolyam – Német 46% 55% 51% 55,25%

Az eredmények tekintetében elmondható, hogy hatodik évfolyamon, hogy a hatodik évfolyamon mindkét nyelvből az országos átlag felett teljesítettek tanulóink.

A nyolcadik évfolyam németeseinek átlaga kissé alatta van az országos eredményeknek. Ennek több oka is van:

Ez volt az utolsó olyan évfolyam, ahol az énekesek még tanulhattak német nyelvet, viszont ez ütközést jelentett az énekkari órákkal. ezért ők csak heti 3 órában tanulhatták a nyelvet. Kísérleti jelleggel létrehoztuk a 3+2-es csoportot: az ének tagozatosok és a gyengébb tanulók 3 órában tanulták, az ügyesebbek kaptak még heti 2 szakköri órát. Sajnos ez a rendszer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket; a két csoport között nagyon nagy lett a tudásbeli szakadék, az órák csak állandó differenciálással működtek.

Ezért fordult elő, hogy ha egyénileg vizsgáljuk az eredményeket, voltak, akik 90% felett teljesítettek, míg jó néhány tanuló csak 20-30% között.