Idegennyelvek 2017-2021

A nyelvi mérések az olvasott szöveg  és a hallott szöveg értését mérik, mivel ezeket lehetséges objektíven intézmények között is összehasonlítani. A mérés országos elvárásai:  ahhoz, hogy a gyermekekről úgy vélekedjünk, jól elsajátították a nyelvet, minimum 60%-on illik megoldaniuk a feladatsor. Az intézményeket az alapján hasonlítják össze, hogy a ott tanuló diákok hány százalékának sikerült az elvárt minimum 60%-ot teljesítenie. Az intézményeket ez az arányszám alapján a nyelvoktatás tekintetében

JÓL teljesítő (a tanulók min. 80% legalább 60%-on teljesít)
ÁTLAGOSAN teljesítő (a diákok 50-79%-a írja meg a tesztet minimum 60%-on)
GYENGÉN teljesítő (a tanulók kevesebb, mint 50%-a teljesít legalább 60% -on)
kategóriába szokás sorolni.

 

 2021.

Az alábbi táblázatból látható, hogy angol nyelvből ismét mindkét évfolyamon ismét magasan a felső – JÓL teljesít – harmadban vagyunk (6. évfolyamon a tanulók 95%, 8. évfolyamon a 87% hozta minimum az elvárt 60%-os szintet). Mindkét idegen nyelvet (így az iskola valamennyi diákját tekintve) összesen 193 diák írt idegen nyelvi mérést és 166-an érték el a minimum 60%-ot. Ez a szám az összes mért 6.-os és 8.-os diákunk 86%-a. Nagyon szép eredmény! Ismét elmondhatjuk, hogy erősen a JÓL TELJESÍT felső harmadban vagyunk! Büszkék vagyunk diákjainkra és nyelvtanárainkra!

Kattintsanak a nagyobb nézetért!

Országos összehasonlításban elmondható, hogy angol nyelvből a budapesti iskolákkal megegyező szinten teljesítettünk, a többi megyeszékhelyi iskolánál jobb eredményt értünk el. Német nyelvből is nagyon szépen helyt álltunk: 6. évfolyamon hoztuk a megyeszékhelyi iskolák szintjét, nyolcadik évfolyamon pedig meg is haladtuk azt és a fővárosi iskolák szintjéhez közelítünk.

Kattintsanak a nagyobb nézetért a képre!


2019.

Kattintsanak a táblázatra a nagyobb nézetért!

A diákok nálunk sikerrel tanulnak nyelvet! Íme a bizonyítékok:

ebben a tanévben mindkét nyelvből, mindkét mért évfolyamon a megfelelt minősítést (min. 60%-ot írt) szerzett tanulóink aránya bőven 80% felett van (100%, 92%, 86%, 92%)!
– 183 tanulóból 166-an teljesítettek minimum 60%-on! Ez azt jelenti diákjaink 90,7%-a hozta az elvárt eredményt, megfelelt minősítést szerzett!
(A 60% alattiak is általában 50%körüli vagy feletti eredményt értek el, a 183 fős mért csoportból komoly lemorzsolódás (40% alatt) csupán egyetlen esetben, 6. évfolyamon volt észlelhető.
Amennyiben a tanulónk min. 80% eléri a megfelelt minősítést a nyelvi mérésen, az iskolát a JÓL TELJESÍTŐ felső harmadba szokás sorolni! A 2019-es kiváló eredményünkkel ott vagyunk!
– Látható továbbá, hogy a 2018-as szép évhez képest is angol nyelvből javuló eredményt értek el diákjaink. A 2018-as kimagasló német eredményt pedig nehéz lett volna überelni.

A 2019-es nyelvi mérés országos eredményeiről bővebben ITT olvashatnak


2018.

Kattintsanak a táblázatra a nagyobb nézetért!

-Mind angol, mind német nyelvből nagyon szépen felette vagyunk az országos átlagnak. Német nyelvből magasan és hivatalosan is JÓL TELJESÍTETT  iskolánk, azaz a felső harmadba soroltatott azon a bizonyos hármas skálán (gyengén – átlagosan – jól teljesít, azaz a tanulók min. 80% megfelelt minősítést szerzett).
– Angol nyelvből sem állunk messze ettől a bizonyos 80%-tól (75% nálunk).
– 2018-ban 196 gyermek írt nálunk nyelvi kompetenciatesztet, ebből 152-en értek el minimum 60%-os eredményt. Ez azt jelenti angol és német nyelvből 6. és 8. évfolyamon  a diákok 77,6%-a teljesítette az elvárt szintet. Közel voltunk 80%-hoz, ami lehetővé tette volna, hogy a JÓ EREDMÉNYT elért felső harmadhoz tartozzon iskolánk.

-2018-ban a megyeszékhelyi iskolák csupán 32,9%-a (országosan az iskolák 23,8%-a, a Dél-Alföldön az iskolák csupán 16,7%-a) jutott ebbe a bizonyos felső JÓ EREDMÉNYT ért el kategóriába, a többiek átlagosan vagy kisebb részben gyengén teljesítettek.

A 2018-as nyelvi mérés országos kiértékeléséről itt olvasatnak.


2017.
Idegen nyelvi mérés 2017 – Rókusi Általános Iskola, Szeged
Olvasott szöveg értése Hallott szöveg értése Összeredmény iskolánkban Országos átlag (összeredmény)
6. évfolyam – Angol 68% 79% 74% 73,25%
6. évfolyam – Német 79% 84% 82% 70,03%
8. évfolyam – Angol 79% 86% 82% 70%
8. évfolyam – Német 46% 55% 51% 55,25%

Az eredmények tekintetében elmondható, hogy hatodik évfolyamon, hogy a hatodik évfolyamon mindkét nyelvből az országos átlag felett teljesítettek tanulóink.

A nyolcadik évfolyam németeseinek átlaga kissé alatta van az országos eredményeknek. Ennek több oka is van:

Ez volt az utolsó olyan évfolyam, ahol az énekesek még tanulhattak német nyelvet, viszont ez ütközést jelentett az énekkari órákkal. ezért ők csak heti 3 órában tanulhatták a nyelvet. Kísérleti jelleggel létrehoztuk a 3+2-es csoportot: az ének tagozatosok és a gyengébb tanulók 3 órában tanulták, az ügyesebbek kaptak még heti 2 szakköri órát. Sajnos ez a rendszer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket; a két csoport között nagyon nagy lett a tudásbeli szakadék, az órák csak állandó differenciálással működtek.

Ezért fordult elő, hogy ha egyénileg vizsgáljuk az eredményeket, voltak, akik 90% felett teljesítettek, míg jó néhány tanuló csak 20-30% között.