Fogadóórák

Fogadóóráink rendje

A pedagógusok a megjelölt napokon 17.00 órától 18.00 óráig tartanak fogadóórát a feltüntetett termekben.
2019. október 7., november 4., 2020. március 9., május 11.
Név tantárgy/szak, osztály, csoport Fogadóóra helye
Bánfalvi Csaba testnevelő, osztályfőnök 6.B tanári szoba
Bártfai Imréné tanító, osztályfőnök 3.E I.emelet 48.-49.
Császár Hajnalka tanító,  vizuális kultúra, napközivezető 2.A földszint 7.
Degovics Gáborné testnevelő, osztályfőnök 6.E, tanulószoba vezető tanári szoba
dr. Tariné Matus Ildikó tanító, osztályfőnök 1.C, fejlesztőpedagógus földszint 1.
dr. Végváriné Tankó Edit matematika, kémia kémia – i.emelet 36.
Fekete Tamás természetismeret, biológia-egészségtan, osztályfőnök 5.C, napközivezető 1.C földszint 1.
Guba Pál testnevelő, osztályfőnök 6.C tanári szoba
Hódossyné Pertics Erzsébet tanító, osztályfőnök 2.B technika épület, emelet
Huller Ágnes testnevelő, napközivezető 1.A földszint 2.
Jankovichné Virányi Mariann biológia-egészségtan, életvitel és gyakorlat, etika, természetismeret, osztályfőnök 8.E biológia- I.emelet 38.
Kocsis Katalin pedagógiai asszisztens tanári szoba
Korom Bettina napközivezető 3.C tornacsarnok emelet
Kovács Katalin Judit matematika, fizika, osztályfőnök 5.B fizika előadó II.em. 58.
Kókai Gyula intézményvezető igazgatói iroda
Lakatosné Pék Klára matematika, informatika, osztályfőnök 8.B matematika I.emelet 39.
Lengyelné Domány Anikó intézményvezető-helyettes, természetismeret , biológia-egészségtan igazgatóhelyettesi iroda
Marosiné Köntés Ibolya intézményvezető-helyettes, fizika igazgatóhelyettesi iroda
Mészárosné Balogh Ágnes természetismeret, biológia-egészségtan, földrajz, osztályfőnök 8.A földrajz- I.emelet 37.
Molnárné Horváth Henriett tanító, napközivezető 2.B technika épület , emelet
Nagyné Tóth Andrea biológia-egészségtan, életvitel és gyakorlat, etika, természetismeret, osztályfőnök 6.A biológia- I.emelet 38.
Sajgó Erzsébet tanító 3.E, napközivezető 3.E I.emelet 48.-49.
Sági-Koczor Mónika matematika, földrajz tanári szoba
Sári Gábor testnevelő, napközivezető 2.C, osztályfőnök 7.B földszint 8.
Soós Tamás testnevelő, napközivezető 3.B tanári szoba
Schädtné Simon Andrea tanító, osztályfőnök 2.C földszint 8.
Szkiváné Bencsik Márta tanító, osztályfőnök 1. A földszint 2.
Szkupeny Anita pedagógiai asszisztens tanári szoba
Tóthné Franczia Beáta tanító, osztályfőnök 2.A földszint 7.
Törteli Ervin matematika, informatika, osztályfőnök 5.E szám.technika 2. II.em. 57.
Vincze Gabriella tanító, osztályfőnök 3.C tornacsarnok emelet
Vincze Hajnalka fejlesztőpedagógus, matematika, osztályfőnök 7.E matematika II.emelet 53.
2019.október 14., november 11., 2020. március 2., május 4.
Név tantárgy/szak, osztály, csoport Fogadóóra helye
Bátai Helga angol nyelv I. emelet 34.
Berényiné Ale Krisztina ének-zene, kórusvezető ének II.emelet 50.
Békési Zoltánné angol nyelv tanári szoba
Bernula Ildikó angol, napközivezető 4. B földszint 3.
Cseténé Tasnádi Judit angol nyelv I. emelet 34.
Csikós Ignác tanító, osztályfőnök 4.A I. emelet 26.
Dávidné Szabó Éva tanító, osztályfőnök 3. B technika épület, földszint
Dr. Liptákné Klement Ágnes ének-zene, kórusvezető ének II.emelet 50.
dr. Tímárné Eördögh Kornélia tanító, napközivezető 4.C technika, emelet
Dukics Irén Katalin magyar nyelv és irodalom, napközivezető 4.E magyar 1. II.emelet 55.
Fodorné Dóda Katalin intézményvezető-helyettes,történelem történelem II.emelet 52.
Gyömbér Szilvia angol, német nyelv tanári szoba
Gyuris Annamária angol, olasz nyelv tanári szoba
Havasiné Hel Edit magyar nyelv és irodalom, napközivezető 4.A I.emelet 26.
Hegyi Edit magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 5.A magyar 2.- II.emelet 56.
Herédiné Szűcs Ildikó életvitel és gyakorlat, hon- és népismeret tanári szoba
Kajári Anita magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 7.C magyar 2.- II.emelet 56.
Kószó Gabriella tanító, osztályfőnök 4.E földszint 4.
Kővágó Rita magyar nyelv és irodalom, napközivezető 3.B technika, földszint
Kürtiné Mészáros Adrienn tanító, osztályfőnök 1.B földszint 6.
Megyesi Beáta történelem, könyvtár könyvtár
Molnár Edit tanító, napközivezető  2.E földszint 9.
Móró Krisztina német nyelv, magyar nyelv és irodalom tanári szoba
Nagy-Grácsik Emese tanító, osztályfőnök 4.C technika épület , emelet
Nagy Zsuzsanna tanító, osztályfőnök 2.E földszint 9.
Nyulászné Köböl Noémi tanító, osztályfőnök 4.B, fejlesztőpedagógus földszint 3.
Ruszné Rácz Ildikó vizuális kultúra rajz-II.emelet 51.
Szanka Éva történelem, könyvtár könyvtár
Tamás Ildikó tánc, napközivezető 3.A tanári szoba
Teleki Zsuzsanna tanító, osztályfőnök 3.A tornacsarnok, emelet
Tóthné Lukács Katalin angol nyelv, osztályfőnök 8.C történelem II.emelet 52.
Varjasi Istvánné német nyelv, testnevelő, osztályfőnök 7.A tornacsarnok, emelet
Varga Imola angol nyelv, tanító, napközivezető 1.B földszint 6.

Nyári vezetői ügyelet

minden második szerdán a következők szerint:

2020. július 8. 9-13 óra
2020. július 22. 9-13 óra
2020. augusztus 5. 9-13 óra
2020. augusztus 19. 9-13 óra
62/541-500