„Jelenti magát Jézus…” pályázat

A Rókusi Általános Iskola Kicsinyek Kórusa számára elnyert
 „Jelenti magát Jézus…”
pályázat szakmai beszámolója

NTP-MŰV-19-0140

A Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett tehetséggondozó programokat támogató pályázati kiírást célozta meg alsó tagozatos énekkarunk 2019 őszén. Célunk egy 30 órás TEHETSÉG-KÖR elnevezésű foglalkozás-sorozat volt, mely hagyományteremtő céllal indult el az év októberében. Tematikánk a keresztény hitvallás szerinti három legfőbb ünnepünk (Jézus megjelenése szerint: karácsony, húsvét és a pünkösd) közelebbi megismerése volt:
– Dr. Baricz Zsoltné vezetésével a katolikus népénekeken keresztül:

Kattintsanak a képekre a jobb megjelenítésért!

Kattintsanak a képekre a jobb megjelenítésért!

 

 

 

 

 

 

– Vass Irén az ünnepekhez kapcsolódó népszokások ismertetésével:

 

 

 

 

 

 

– Dr Ordasi Péter az egyházi művek megszólaltatásához adott szakmai tanácsaival:

– Tamás Ildikó néptánctanárunk az ünnepi játékok dramatizálásával:

 

– Berényiné Ale Krisztina kórusvezető pedig az énekek betanításával, a szakmai munka koordinálásával járult hozzá a megvalósításhoz.

A foglalkozások jó hangulatban teltek, a gyerekek megkedvelték az előadókat és szívesen meséltek az ott szerzett ismeretekről.

A pályázat eredeti célja részben megvalósult, mivel a tehetség-kör foglalkozásait sikerült megtartani, azonban a szaktábor a 2020. év tavaszán elrendelt rendkívüli helyzet miatt meghiúsult. A sikeres átcsoportosítás miatt azonban a Kicsinyek Kórusa és az emelt szintű énekes osztályok is részesültek a támogatásból, mivel elkészült a tehetséggondozó munkát bemutató 2 kisfilm, mely a tehetségazonosítás- és gondozás helyi sajátosságait mutatja be.

img

 

img

 

A kórustagok új fellépő ruhával gazdagodtak, ezzel is erősíthetjük bennük a magyar népviselethez való kötődést.

 

Iskolánk 90 éves évfordulója alkalmából egyenpóló került kinyomtatásra, melyben egyéb szerepléseken is méltón képviselhetik a nagy hagyományokkal rendelkező Rókusi Általános Iskolát.

 

2 db kondenzátor mikrofon és egy keverőpult került beszerzésre, mellyel magasabb színvonalú hangzást érhetünk el a nagyobb terekben megvalósuló koncertjeinken (tornacsarnok, templom).

 

10 db citera is készült a Szeged melletti tápéi műhelyben Szabó Dénes mester keze alatt sajátos díszítéssel, amelyek egyrészt fejlesztik a tanulók finommotorikus kézmozgását, másrészt betekintést engednek a magyar népzene hangszeres kincstárába. Így fellépéseken diákjaink kísérhetik hangszerjátékkal a népdalcsokrok éneklését, ami különleges élmény és régiónkban egyedi.

 

A pályázatban felsorolt szakembereken kívül hálával tartozunk az iskola vezetősgének, a nevelőtestület tagjainak, akik segítséget nyújtottak a pályázat megvalósításában. Köszönetet mondunk az intézmény gazdasági iroda dolgozóinak és külön Unghváryné Kerekes Arikának, Fekete Klárának és Leskowsky Laurának.