Beszámoló az ESSD napról – Rókusi Általános Iskola Szeged

Szeptember 24.-én az Európai Diáksport Napi programunkhoz az időjárás is végig
hozzájárult. Ennek következtében minden programunkat az eredeti terv szerint több
helyszínen, több sportágat átölelően tudtunk megvalósítani.

A fókuszt, a témanap témakörére építettük, „Adj teret a mozgásnak”. Ezt követve,
lehetőségeinkhez mérten minden teret és mozgásformát igyekeztünk felhasználni. Az iskolán
belüli és kívüli környezetünket egyaránt bevontuk a fizikai aktivitások végzésére. A tanórákra
is a mozgás volt a jellemző, a testmozgás alapú alprogram alkalmazása által. A tanulók
nagyon élvezték az élményszerű informális osztálytermi vagy osztálytermen kívüli tanulást a
különböző reál és humán tantárgyak esetében is.A szüneteket is kihasználtuk, és iskolai szintű, jó hangulatú, több sportágat felölelő programokba vontuk be tanulóinkat és kollegáinkat.

Az alsós évfolyamok oktatási helyszínén az első óra után az álmos diákok egy reggeli közös
bemelegítéssel kezdtek az udvaron. A tanulók és a pedagógusok a tornagyakorlatokat nagyon
élvezték és lelkiismeretesen el is végezték. A második szünetben tánclépéseket tanultak, majd
a tánctanulást egy közös tánccal zárták. A játszótér adta lehetőségek központi szerepet
játszottak ezen a napon, ahol egyszerre három osztály tudott együtt játékosan mozogni. A tér
adta lehetőségeket örömmel vették birtokba, és próbáltak ki minden ismert és ismeretlen
játékot, „kondis” gépet. A salakpályán mindenki lefutotta 2021 métert, korának és
képességének megfelelően. A nap zárásaként, a tanulók maguk választotta szabadidős
tevékenységeket végeztek az udvaron. A fiúk a labdás játékokra szavaztak, fociztak és
kiütőztek. A lányok pedig a fogó játékok mellett döntöttek. A diákok a napot vidáman,
koszosan, de számtalan élménnyel és a „mikor lesz legközelebb ilyen nap” kérdéssel zárták.

A felsős évfolyamok és az iskolai dolgozói az első szünetben a közös Jerusalema tánccal
kezdtek, melytől nagyon vidáman folytatódott a nap. A második és harmadik szünetben a
szer- és labdajátékoké volt a tér. A tanulók maguk választhatták ki, hogy mivel, kivel, mit és
hol játszanak. Az iskola rádióból szóló zene, (mely az egész napi eseményeket kísérte), a
tanulók felől jövő nevetések, valamint az arcukon tükröződő mosoly a pedagógus kollegákat
is odacsábította és megmozgatta. A negyedik szünetben a zenés gimnasztika hódította meg az
iskola udvarát és aktivizálta a gyerekeket. Az utolsó szünetben az önvédelem és küzdősport
elemei adták a sportprogram záró akkordját.

A szimbolikus 2021 méter lefutását a testnevelő kollegák asszisztálásával mindenki
teljesítette az órarendi, vagy a sportnap általi rendkívüli testnevelés órákon.

A mozgás iránti motiváció egész nap fenntartható volt és élményekkel gazdagon zártuk a
napot. A program sikerét az is igazolja, hogy a tanulók visszajelzése alapján a témanapon
kívül is fogunk még rendezni minimum egy ilyen sportnapot ebben a tanévben.

Köszönjük, hogy részesei lehettünk a sport méltó ünnepének!