Etika / Hit- és erkölcstan

Tisztelt Szülők!

2022/2023-as tanévben is az Etika / Hit- és erkölcstan tantárgy keretében az
iskola pedagógusa által oktatott etika vagy valamely egyházi jogi személy által
oktatott hitoktatás órákon vehetnek részt a tanulók.

Intézményünkben folyó Hit- és erkölcstan oktatásáról (hittanról) a Római
Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Baptista
Egyház, valamint a Hetednapi Adventista Egyház képviselői tartanak tájékoztatást
2021. március 10-én, 17:00 órai kezdettel iskolánk ebédlőjében, melyre
szeretettel várjuk Önöket.
Természetesen valamennyi egyház tájékoztató anyaga a honlapunkon is elérhető
lesz az Önök számára.
Marosiné Köntés Ibolya
intézményvezető

Kedves Szülők, Támogatók!

A 2021-es adóévre mi családosok, sokan élvezhettük az SZJA visszatérítését, azt viszont nem tudjuk még pontosan, hogyan fog ez hatni a felajánlott 1%-ok nagyságrendűségére. A témával foglalkozó műsorokban már többször elhangzott, hogy mindenképpen rendelkezzünk most is az 1+1%-ról! 
Online ügyfélkapun 1 perc, nekünk 1 % reményt jelent!
https://eszja.nav.gov.hu.
Kattintsanak a képre a bővebb tudnivalókért!