Adomány Luxemburgból – 60 db laptop

#RókusiAlapítvány #digitáliskompetencia  #EIBInstitute

Az idei tanév decemberében 60 darab HP EliteBookkal gyarapodott a tanóránkon használható informatikai eszköztárunk. Erről már januárban osztottunk meg néhány képet a facebook-on. Most fél év használat tapasztalatait itt a honlapunkon is összegezzük.
Az Adományozó a luxemburgi székhelyű Európai Befektetési Bank (EIB). A bank a fenntarthatóság jegyében valamennyi használatból kivont informatikai eszközét pályázat útján civil szervezeteknek ajánlja fel elsősorban oktatási célra. Alapítványunk az augusztusi tanévkezdéskor kért segítséget az EIB-től és a laptopok karácsonyra meg is érkeztek, januárban már használatba is vettük őket.
A január-februári időszakban több osztályban folyt vegyes (jelenléti és digitális) oktatás az éppen elrendelt karanténintézkedéseknek megfelelően. Voltak órák, ahol igyekeztünk alkalmazkodni a felemás helyzethez és a diákok fele a tanteremben a laptopokon, a karanténba kerültek pedig otthonról kapcsolódnak különböző csoportosan játszható vagy egyéni megmérettetésre hívogató oktatási anyaghoz. A tanárok örültek, mert a gyerekek élvezték a tanulást, az otthon maradók pedig kevésbé érezték magukat egyedül. A laptopok használatához hozzászokott csoportokban a karantén elmúltával is megmutatkozott a digitalizált kultúra iránti igény. Idegennyelvi foglalkozásokon, magyar és matekórán, természettudományi órákon egyre többször vitték a tanárok a laptopokra szánt gyakorló anyagokhoz a linkeket vagy alkottak saját maguk csoportra szabott Wordwall, Kahoot, Quizlet, Genially játékos feladatokat az aktuális ismeretátadáshoz, számonkéréshez, differenciáláshoz.

Ebben a tanévben 6. és 8. osztályos gyermekeink először teljesítették a kompetenciamérés feladatait digitálisan. Az Oktatási Hivataltól kapott gyakorló feladatokat is leginkább a laptopok segítségével tudtuk szemléltetni. Nem volt egyszerű megoldani magát a mérést sem. A kiépített fix internetpontok véges száma miatt diákjaink csak a számítógép teremben tudták az online mérést írni. Rádadásul egyszerre csak egy osztály. És valamennyi osztály a négy mért tantárgyból két napig. A mi intézményünkben ez 16 napot jelentett. Bár a mérés az iskolai asztaligépeken folyt, a Digitális Kultúra és az Informatika oktatás a többi évfolyamokon és az éppen nem mért diákoknak addig a laptopokon zajlott.
A gépek a legjobbkor érkeztek. Az idén kötelezően bevezetett digitális kompetenciamérésen túl a következő tanévtől a NAT-nak megfelelően már az alsóban is tantárgy a Digitális Kultúra.

Mi nagyon örülünk minden segítségnek! Most ennek is!