93 éves a Rókusi!

Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is meghitt ünnepség keretében emlékeztünk meg intézményünk átadásának évfordulójáról.
Először Marosiné Köntés Ibolya igazgató asszony felidézte az elmúlt 93 év fontosabb eseményeit:
– 1930. október 25-én adták át a Rókusi Iskolát, az akkori kultuszminiszter, Klebelsberg Kuno 5000. tanterem iskolaprogramjának részeként.
A korszerű tornacsarnok szenzációnak számított.
– Az 1954-55-ös tanévben elindult az ének tagozat, majd 1965-ben az angol, és 1988-ban az emelt szintű német nyelv tanítása.
– Az évek során az egyre növekvő tanulói létszám miatt az intézmény emeletráépítéssel és udvari épülettel bővült.
– Az elmúlt években a főépületet és a tornacsarnokot felújították.
– A Rókusi Iskola a Tehetségpont, a Boldog Iskola cím büszke viselője. Intézményünk egyre több diákja részese a KEVE, Határtalanul és Erzsébet táborok programoknak is.
Diákjaink szép sikereket érnek el tantárgyi és sportversenyeken, iskolai és városi, illetve országos szerepléseken. Tovább öregbítik a rókusis hírnevet, elődeinkhez méltóan. Őrizzük a klebelsbergi örökséget, ápoljuk hagyományainkat.
Az igazgatói beszéd után az osztályok képviselői elhelyezték a megemlékezés virágait a bejáratnál elhelyezett emléktáblánál.
A műsor befejezéseként egy Reményik Sándor vers hangzott fel, majd a Rókus Gyermekkar énekelt.