Iskolánk erősségei

Kedves Látogatók!

Az alábbi diasoron a nyilakkal lépegetve megismerhetik iskolánk erősségeit a nyolcadikos felvételik, az országos mérések, iskolai szakkörök és lehetőségek tükrében. A kényelmesebb olvashatóság kedvéért alul a három pöttyre (…), majd a nyilakra kattintva lehetőségük van egész képernyős nézetre is.

 

Iskolánk speciális oktatási területe az 1965 óta folyó emelt szintű angol, 1989-től szervezett emelt szintű német nyelvi képzés. A szülői igényekre reagálva szakköri keretben valósítjuk meg a második idegen nyelv oktatását 6. osztálytól. Az angol, a német, illetve az olasz nyelvből választhatnak tanulóink. Évente átlagosan a nyolcadikos tanulóink 20%-a tanul tovább speciális vagy emeltszintű nyelvi képzést nyújtó, illetve kéttanítási nyelvű középiskolai osztályban. Nyolcadik osztályra az emelt szintű csoportokban tanuló diákok B1 (alapfokú) szintű tudással rendelkeznek, melynek köszönhetően a visszajelzések szerint 10-11. osztályban sikeres középfokú nyelvvizsgát tesznek.

Iskolánkban már több mint 60 éve kiemelt jelentőségű a zenei nevelés is. Tanulóink negyede emelt szintű ének-zenei osztályban tanul. A Kicsinyek Kórusa és a Rókus Gyermekkar önálló koncerteken és a városi ünnepi rendezvényein is részt vesz. Az utóbbi években ez kiegészült a Kamarakórussal, zenei fejlesztő és kreatív ZenEmese foglalkozásokkal. Zenei élményeket a filharmóniai koncertek és hangszerbemutatók alkalmával is szereznek a gyerekek.

tánckultúrát néptáncórákon, a társastánc szakkörön gyakorolják és az alapítványi bálon a nyitótáncokban mutatják be végzős diákjaink.

A művészeti nevelést szolgálja a múzeumokkal és képtárakkal való együttműködés. Múzeumi foglalkozásokat szervezünk, iskolánk folyósógalériáján tárlatokat rendezünk.

Természettudományi képzésünk innovatív jellegét adja, hogy diákjaink részt vesznek a Szegedi Gyakorló Gimnázium SZeReTeD és a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Termosz diáklaboratóriumában tartott foglalkozásokon. A diákok korszerű laborokban végeznek változatos, érdeklődésüket felkeltő kísérleteket, méréseket 4 természettudományos tantárgyból, a tanórák anyagához illeszkedve. Több tanítványunk folytatja tanulmányait természettudományos orientációjú osztályokban.

Az 5. évfolyamon 2008. óta tartunk iskolai mérést, az országos mérések időpontjához illeszkedően, matematikából és szövegértésből. Célunk a szövegértés, a számolási készségek és a logikus gondolkodás felmérése, a hiányosságok kimutatása. A mérés eredményeinek függvényében végezzük a lemaradó tanulók felzárkóztatását és az egyéni tehetséggondozást.

Mind a három Témahét programjához csatlakoztunk a 2016/2017-es tanévben. A nagy sikerre való tekintettel a továbbiakban is minden évben megszervezzük ezeket.

Matematika megszerettetése, tehetséggondozás érdekében 10-15 versenyzési lehetőséget hirdetünk tanítványainknak. Évente a felsős tanulók kb. 25%-a (kb. 90 tanuló) szokott jelentkezni ezekre.

Városi szinten intézményünk könyvtárának innovatív rendezvényei kiemelkednek, mint például a könyvtárhasználati vetélkedők, amelyek a könyvtárhasználati ismeretek mellett egy-egy kortárs gyermekirodalmi műhöz is kapcsolódnak.  Rendszeresek a tematikus foglalkozások pl. népmese napjához kapcsolódóan, papírszínházas előadások, könyvajánlók készítése. A gyermekkönyvkiadókkal és a Somogyi Könyvtárral jó kapcsolatot építettünk ki. Ez teszi lehetővé, hogy író-olvasó találkozókat tudunk szervezni a ma népszerű szerzőkkel. Az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapjához kapcsolódóan országos projektekbe kapcsolódunk be: pl. „iskolai könyvtárak 30 képben”, „Kampány az etikus forráshasználat mellett”, „kódexkészítés”. A könyvtár mellett „Kuckó Mozi”-t alakítottunk ki, melyet előszeretettel használnak az osztályok, napközis csoportok. Mindezek hatása, hogy évről évre növekszik az aktív könyvtárhasználók száma.

Ápoljuk az iskola külhoni testvériskolai kapcsolatait. Sok-sok ismeretet és a nemzeti összetartozás megható élményét adva a tanulóknak, a tanároknak és a kapcsolatépítést támogató szülőknek.

Családi napunkat hagyományosan, minden év májusában rendezzük meg. A rendezvény indításakor a célunk az volt, hogy alkalmat biztosítson arra, hogy a szülők, tanulók és tanárok a tanítási időn kívül is megismerjék egymást, egy jó hangulatú nap keretében. A program jó ötletnek bizonyult, mert az évek során a résztvevők és fellépők száma folyamatosan bővül, a programok egyre színesebbek, változatosabbak. Mondhatjuk azt, hogy szülő és gyermek már számon tartja a rendezvényt. Az idén már nyolcadik alkalommal sikerült megvalósítani a programokban bővelkedő napot, mindenki megelégedésére.

Jó gyakorlataink

A címek linkként működnek, az egyes címekre kattintva további információkat, beszámolókat olvashat jó gyakorlatainkról, programjainkról.

Komplex kórusmunka

ZenEmese foglalkozás

Shakespeare megyei angol műfordítói verseny

Milne tankerületi angol nyelvű szavalóverseny

Idegennyelvi est

középiskolai felkészítő
– matematika
– magyar
– angol, német nyelvi
– nyelvvizsgára való felkészítés
– második idegennyelvi szakkör 6-tól választhatóan angol, német, olasz nyelven

Természettudományi szakkör

Az egyes házi versenyeinkről, eredményeinkről az

A 2021/22-es tanév híreiben olvashatnak
Korábbi hírekről a Hírarchivumban.

Városi, megyei, országos versenyeken elért sikereinkről a
Az Eredményeink/Büszkeségeink menüpontban

– Mesemondó verseny 1-4. évfolyamon

– Szavaló verseny 1-4. évfolyamon

– Fogalmazásverseny 4. évfolyamon

– Móra olvasási és szövegértési verseny 3-4. évfolyamon

– Kazinczy szépkiejtési verseny 3-4. évfolyamon

– Könyv- és könyvtárhasználati verseny 3-4. évfolyam

– Matematika verseny 2-4. évfolyamon

– Nyelvtan-helyesírási verseny 2-4. évfolyamon

– Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny felső

– Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny felső

– Móra Ferenc szövegértés-olvasási verseny 5-6. évfolyam

– Iskolai szavalóverseny felső

– Matematika verseny felső