Összegzés Matematika 2017-21.

ÖSSZEGZÉS
2017-2021.
Matematika

Az iskola mérési teljesítménye az országos átlaghoz és a hozzá hasonló iskolák átlagához (kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként)

6.évfolyam: A szövegértés mérésnél az iskola képességpontjainak ötéves átlaga (1548) magasabb az országos átlagnál (1493), a megyeszékhelyi nagy iskolák átlagától szignifikánsan  nem különbözik (1541).

A matematika esetén ugyanez figyelhető meg. Az iskolai  ötéves átlag (1530) magasabb az országosnál(1490) és szignifikánsan nem tér el a megyeszékhelyi átlagtól (1529).

  1. évfolyam: A szövegértés mérésének ötéves átlagait tekintve az iskolai átlag(1667) az országos átlag (1603) fölött található és szignifikánsan nem tér el a megyeszékhelyi nagy iskolák átlagától (1633).

A matematika mérésnél ugyanez következik az adatokból. Iskolai  ötéves átlag 1670, országos 1615 és megyeszékhelyi iskolák esetén 1655 képességpont.

Ebben az összehasonlításban az elmúlt öt évben  szignifikáns változás nem mutatható ki.

 

Az iskolában az alapszintet el nem érők aránya az országos átlaghoz és a hozzá hasonló iskolák átlagához (kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként) képest öt évre nézve.

6. évfolyam: A matematika eredményeknél az iskolában alapszintet el nem érők aránya (25,72 %) jóval alacsonyabb az országos átlagnál (39,2%) és alatta van a megyeszékhelyi átlagnak is (31,1%).

A szövegértés eredményeknél az iskolában alapszintet el nem érők aránya (12,98%) szintén az országos ( 26,04%) és a megyeszékhelyi iskolák átlaga (18,25%) alatt van.

8. évfolyamon matematikából az iskolai arány (9,32%) és az országos érték (19,46%) között jelentős a különbség, de az iskolai arány a megyeszékhelyi iskolák arányánál is kevesebb ( 14,42%).

Szövegértés tekintetében szintén hasonlóak az értékek. Az iskolai arány (5,56%) alacsonyabb az országos(15,1%) és a megyeszékhelyi iskolák(9,6%)  adataihoz képest.

E téren sem mutatható ki szignifikáns változás az elmúlt öt évben.

Az iskolában a minimumszintet el nem érő diákok aránya mind 6., mind 8. évfolyamon alacsonyabb az országos átlagnál és alatta van a nagy megyeszékhelyi iskolák átlagának is.

 

Az iskola CSH-indexe minden évben megjelenik a telephelyi jelentésben, az iskola elkötelezett a tanulói szociokulturális hátterének megismerésében.

Az utóbbi öt évre visszatekintve, minden évben számolható  volt átlageredmény az iskola CSH indexe alapján (6. és 8. évfolyamon is).

Iskolánk pedagógusai igen elkötelezettek e téren, hiszen a visszahozott és értékelhető tanulói kérdőívek aránya minden évben  értékelhető volt. Az iskola tényleges eredményei öt évre nézve megegyeznek vagy kicsit jobbak a CSH index alapján számolt átlagértékekkel. Ez az adat mind a 6 .és 8. évfolyamos mérésekre is értendő.

Iskolánk szociokulturális hátránycsökkentő hatása átlagos.

A 6 és 8 . évfolyam matematika és szövegértés méréseire vonatkozólag nem különbözik szignifikánsan a tényleges és a CSH alapján számított várt teljesítmény, így az iskola fejlesztő hatása átlagos.

Az azonos évfolyamon lévő egyes osztályok teljesítménye.

  1. és 8. évfolyamon is kimutatható, hogy az osztályok átlagteljesítménye között nincs szignifikáns eltérés, de az egyes osztályok közti eltérés a leszakadó és a kifejezetten jó teljesítményt nyújtó tanulók eloszlásából adódik. Az alapszint alatt teljesítő diákok száma alacsonyabb, a magas képességpontot teljesítők aránya magasabb az országos átlagnál.

A 2017-2021. évi teljesítményünk között nincs szignifikáns eltérés.

  1. évfolyamos tanulóinknak a 6. évfolyamos teljesítménye alapján számított fejlődési mutató az országos átlaghoz és a megyeszékhelyi iskolák átlagához képest is magasabb értéket mutat.