Gyöngyök és Gyémántok a népek tavaszán 2018

A klebelsbergi hagyományokat őrző szegedi Rókusi Általános Iskola 2018-ban is meghirdette a már jelentős múlttal rendelkező Gyöngyök és gyémántok tehetséggondozó műveltségi vetélkedőt, amely az európai történelem, a nemzeti hagyományok ápolásának, kulturális örökségünk megőrzésének és továbbadásának nemes szerepét vallja feladatának.

 

Tizenhetedik alkalommal szólítottuk versenyre az általános iskolák 7-8. osztályos diákjai alkotta csapatokat a „Gyöngyök és gyémántok a népek tavaszán” tehetséggondozó műveltségi vetélkedő keretében.

  • Az előző évekhez hasonlóan korhű keretjátékba illesztett történelmi, kulturális barangolásra hívtuk a határokon innen és túl, a Kárpát-medence távoli pontjain tanuló, a történelem iránt érdeklődő 7-8. osztályos diákokat.

Százhetven évvel ezelőtt, 1848-ban „Föltámadott a tenger, a népek tengere”, s a forradalmi hullám a szabadság, egyenlőség, testvériség jegyében új világot akart teremteni. A „haza és haladás” évtizedei után a pesti forradalom és a márciusi ifjak lendülete Széchenyit is magával ragadta: „Barátom, csudákat élünk! Nemzeti voltunk hajszálon függött.  Az első felvonás gyönyörűen sikerült! Én teli vagyok a legszebb reményekkel.” – írta.

E legszebb remények azonban hamarosan veszélybe kerültek, s csak a honvédsereg felállítása és hősies küzdelme mentette át a jövőbe, hogy végül 1849 őszén a nemzeti gyász fájdalmának adja át helyét. 1848-49 lelkesült nemzeti küzdelme, a reményekkel teli hónapok, majd a nemzeti gyász emléke ma is megdobogtatja a magyarság szívét.

Vetélkedőnk keretjátékában, valamint a versenyfeladatokkal és a kapcsolódó programokkal e lélekemelő és lélekpróbáló időkre emlékeztünk.

 

A program meghirdetése és az első forduló

A tehetséggondozó programot 2018. szeptember első hetében hirdettük meg, s felhívásunkra 30 csapat jelentkezett. A csapatok az első forduló feladatait elektronikus formában kapták meg. Mivel a feladatok komplex, sok-sok kutatómunkát és kreativitást igénylő feladatok, így valóban csak a legjobbak juthattak be a 2018. december 15-én a szegedi Rókusi Általános Iskolában megrendezett döntőbe.

A feladatok beküldése is elektronikusan történt, a csapatok által létrehozott Google Drive mappába töltötték fel a versenyfeladatok megoldását.

Miközben a versenyben résztvevő csapatok az első forduló feladatainak megoldásán dolgoztak, a Rókusi Általános Iskola diákjai a keretjáték élőképeit próbálták a péntek délutáni próbákon. A szervező tanárok irányításával a gyerekek közreműködésével készültek a díszletek, kellékek és a jelmezek.

 

Az első forduló feladatainak értékelése

Elektronikus levél formájában értesítettük a csapatokat az első fordulóban elért eredményeikről.

A 16 döntőbe jutott csapat számára küldött levél a döntőre való felkészülést segítő információkat tartalmazta. A döntő résztvevőit: versenyzőket, felkészítő tanáraikat, az őket nevező intézmények vezetőit, kísérőiket, a szereplő Rókusis diákok szüleit, nagyszüleit, s a zsűri tagjait meghívónk invitálta a rendezvényre.

 

A verseny döntője

A döntő napján, 2018. december 15-én a keretjátéknak köszönhetően valódi történelmi időutazás részesei voltak a program résztvevői.

A keretjátékba illesztve a 16 csapat számára komoly kihívást jelentő feladatok megoldása várt.  

 

A „Nyitókép”-et követően a program védnöke, Kalmár Ferenc úr, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos köszöntötte a résztvevőket.

A „Népek tavasza” jelenet már 1848 márciusába repített vissza, hogy ráhangolja a csapatokat a „Mesélő kokárdák” című történelmi feladatsor megoldására és a „Nyelvében él a nemzet” nyelvtörténeti, szókincsbővítő memóriajátékra.

„Kossuth Lajos azt üzente” – hangzott el a következő jelenet címe, s kezdetét vette a honvédek toborzása. Toborzó dal és toborzó tánc alkotása és bemutatása várt a csapatokra.

A zsűri egybehangzó véleménye szerint e mai toborzás méltón idézte meg a hajdani toborzókörút emlékét.

Petőfi híres sora „Szabadság, szerelem” a korabeli faluba vezetett vissza, s megtapasztalhattuk, hogyan írta át az emberek mindennapjait a szabadságharc. Versfaragó csapataink pedig Petőfi nyomdokaiba lépve szerelem, szabadság, haza kulcsszavakra épülő versbe faragták az átélt érzelmeket.

E téma a néplélekben is örökéletű. Ezt bizonyítják a mívesen díszített mézeskalács huszárok.

A csapatok a „Mézeskalács álom” alkotói feladata elvarázsolta a gyerekeket.

„Nyergelj, fordulj” adta ki a jelszót a huszárszázad, s esküjük és szívük magyar földre vezette őket. E viszontagságos utat idézte meg a következő jelenet, amelyhez a „Hadgyakorlat” a korabeli huszárokhoz méltó feladata kapcsolódott.

A sok szép élőkép és izgalmas feladat megoldása után kitárult a „Huszárkonyha”, vagyis finom falatok várták a versenyzőket, s a műsorban szereplő gyerekeket. Ezt követően a versenyzők számos titkot ismerhettek a forradalom és szabadságharc korabeli étkekről, s a híres történelmi személyek kedvenc étkeiről, s új ismereteikről a „Huszárkonyha” titkait firtató kérdésekre adott válaszaikkal bizonyították.

Délután a szabadságharc hősies eseményeit megidéző jelenetek részesei lehettünk.

Elsőként Gábor áron híres üzenete került a középpontba a „Lészen ágyú” jelenthez történelmi matematika, vagyis a hadszervezés tudományának összetettségét a matematikai, logikai feladatok képviselték. A csapatok a hajdani hadszervezők hősiességével küzdöttek meg a feladatokkal. „A Hon Asszonyaihoz!” – szólt Kossuth Zsuzsa hajdani levele, amely a hont védők vérző sebeinek bekötözésére szólította fel a polgárnőket. Így tettek a csapatok képviselői is, akik a sorshúzással kiválasztott „sérüléseket” a hajdani elődök méltó követőiként kötözték, gyógyították a hont védők vérző sebeit.

„Föl, föl, vitézek a csatára” – jelenet a szabadságharc fénypontját, a tavaszi hadjáratot idézte meg. Buda ostroma a szív és az ész küzdelmében a szív győzelmét hozta, s lelkes szereplőink jóvoltából ismét visszafoglaltuk Buda várát.  Az hajdani fehértollasok a szegedi, Szeged környéki honvédekből verbuválódtak. Az ő emléküket őrzi, s adja tovább a mai ifjaknak

„Az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesülete, amely fegyveres bemutatójával csatlakozott a jelenethez. E bemutató zárásaként az általuk összeállított feladatot kellett megoldania a csapatoknak.

„A gyász – A föld megőszült” – Vörösmarty Mihály fájdalmakat leíró költeményének sora, s a ráépülő jelenet már a világosi fegyverletétel és az aradi vértanúk kivégzésének, vagyis a szabadságharc leverésének és a megtorlásnak gyászát idézte meg. A nemzeti gyászt megidéző jelenet lezárásaként művészvendégünk, Fehér Nóra a Miatyánk című dala hangzott el.

A feladatok pedig arra kerestek választ, hogyan él a nemzeti emlékezetben 1848-49 emléke.

A művészeti feladatok a kor híres alkotásainak ismeretét, s a korabeli monotípia alkalmazását kérték a csapatoktól. Eközben a mézeskalács huszárok is kisültek, s a csapatok általi díszítése a néplélek alkotta huszárok méltó utódai voltak.

Végül a csapatok a versfaragó feladat keretében alkotott verseikkel hajtottak főt a hajdani hősök emléke előtt.

A varázslatos időutazás után a várakozás feszült percei következtek. Hiszen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, felkészült csapatok izgatottan várták a verseny eredményének kihirdetését. A várakozás percei alatt ismét finom falatokkal, csokival megédesített gyümölcsökkel vártuk a versenyzőket.

A „Zárókép – A történelem ítélőszéke előtt.” már a jövőbe tekintett, s e lélekemelő szépségű élőképpel zárult a történelmi időutazás.

Ezt követően tudták meg a csapatok, hogy a verseny győztese a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum „Székely honvédsereg” nevű csapata lett.

A keretjáték éltre keltése a Rókusi Általános Iskola diákjai által vált valóra: az élőképekben szereplő 54 diák mellett a záróképben közreműködő Rókus Gyermekkar és a csapatokat segítő 16 rókusis diák közreműködésével idéztük meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősies küzdelmét.

A próbák kitartó munkát, igazi elkötelezettséget jelentettek a diákok és a munkát irányító tanári csapat számára. A keretjátékban szereplők igazi közösséggé kovácsolódtak a közös munka során. A döntő sikeres megrendezéséhez azonban szükség volt a nevelőtestület egészének közreműködésére is: a csapatok által a döntőn megoldott feladatok javítása, a rend fenntartása, tanulók felügyelete, étkezések előkészítése, lebonyolítása.

A tanári projektcsoport tagjai pedig a munkatervben rögzített menetrend szerint vettek részt a munkában. A zsűri tagjai összeszokott csapatot alkotva a versenyszabályzatnak megfelelően értékelték a csapatok teljesítményét.

A rendezvényen nagy számban vettek részt szülők, nagyszülők, érdeklődő diákok, a versenyző csapatok szurkolói is.

A program keretében mind a versenyzők, mind a keretjátékban közreműködő diákok számára a mai diákságot megszólító, a kompetenciafejlesztés széles tárházát biztosító módszereket alkalmazva értük el a kitűzött célok megvalósulását.

A rendezvényhez kapcsolódó kiadványunk szép emlék a gyerekek számára.

A keretjátékban szereplő diákok 2018. december 20-án a budapesti történelmi kiránduláson a forradalom emlékét idézték meg.

A külhoni magyar diákok és tanárok, valamint a Magyarország távoli településeiről érkező csapatok számára kollégiumban biztosítottunk szállást és étkezést.

A döntő napján pedig valamennyi résztvevő számára biztosítottuk az étkezést.

A programhoz kapcsolódó 2019. március 15-17-én megvalósult Töri-túrán zárult a százhetven évvel ezelőtti események emlékét megidéző történelmi időutazás. A kirándulás résztvevői között köszönthettük a győztes csapat tagjait is.

A Töri-túra 1848-49 emlékeinek nyomában kirándulásunk első állomásaként a Pákozdi Katonai Emlékparkban a magyar honvédsereg szabadságharcban vívott hősies küzdelmének emlékét idéztük meg. Majd a világ legnagyobb huszárjához, Miska huszár szobrához látogattunk el.

A legnagyobb magyar emléke előtt tisztelegtünk a Széchenyi család nagycenki kastélyában, a Széchenyi Kastély és emlékmúzeumban tett sétánk során.  A Széchenyi Mauzóleumban, zártuk a legnagyobb magyar emlékét megidéző programunkat. Bécsben az osztrák császári ház emlékeinek eredtünk nyomába, majd Pozsonyban a reformkori országgyűlések városában folytattuk a múltidéző programot. A kirándulás záró eseményeként a komáromi Monostori Erődöt barangoltuk be. Megismerkedtünk a Klapka György és a szabadságharc honvédei által még a világosi fegyverletétel után is megtartott erőddel, s a történelmi falak között felidéztük a korabeli harcok eseményeit, megidéztük a hős honvédek emlékét.

A programot a Nemzeti Tehetség Program keretében a Szegedi Tankerületi Központ, valamint a Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány támogatásával valósítottuk meg

 

    Képes beszámoló PDF formátumban  ITT
A verseny eredménye táblázatban  – KATT IDE
 Versenyfelhívás – KATT IDE
Erre a linkre kattintva mindenki számára elérhetőek a napról készült képek a Rókusi Iskola Facebook oldalán. KATT IDE!