Beiratkozás a 2020/21-es tanévre

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

A Rókusi Általános Iskola a 2020/21.tanévben négy osztály indítását tervezi.

Az 1. a osztály (emelt szintű ének-zenei képzés) Császár Hajnalka osztálytanító és napköziért felelős tanító párja, dr. Tímárné Eördögh Kornélia.  Berényiné Ale Krisztina a muzsika világába vezeti be a zenére nyitott kisdiákokat.

Az 1.b osztály osztálytanítója, Nyulászné Köböl Noémi és napközivezető tanítópárja, Molnárné Horváth Henriett.

Az 1.c osztály tanító nénije Nagy-Grácsik Emese és napközivezető tanítópárja, Molnár Edit.

Az 1.e osztály tanító nénije Varga Imola és napközivezető tanítópárja Csikós Ignác.

A B, C, E osztályokba jelentkező diákok felső tagozaton emelt óraszámban tanulhatják az idegen nyelvet. Alsóban 1. osztálytól mindenkinek biztosítjuk az idegen nyelv oktatását. Hatodik évfolyamtól pedig szakköri keretek között lehetőséget biztosítunk   második idegen nyelv elsajátítására is.

A fent említett tanítók mindannyian nagy szeretettel várják leendő tanítványaikat, hogy szavak, hangok, tettek, mosolyok varázserejével bevezessék őket a tudomány világába, elvarázsolják őket a művészetek szépségével, és beavassák őket a rókusis mindennapok mozgalmas, sokszínű világába.

IDE kattintva pillanthatnak vissza a leendő elsős tanítók részletesebb bemutatkozására,  

Itt pedig az idei tanévben megvalósult Sulihívogató programjainkra.


A Rókusiban a beiratkozás április 28. és május 15. között lehetséges

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet valamint az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata is szabályozza az általános iskolai beiratkozás folyamatát a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan. Így ez az alábbiak szerint történik.

A Rókusi, mint Önök körzetes vagy nem körzetes iskolája

Amennyiben gyermekét hozzánk, mint gyermekének lakóhely szerinti körzetes iskolájába szeretné beíratni (a Rókusi körzetei utcanevek alapján), kérjük, hogy a mellékelt nyilatkozat segítségével jelezze szándékát felénk, majd lehetőség szerint online vagy személyesen írassa be a gyermekét. Azokat a gyermekeket, akik iskolánk beiratkozási körzetében élnek, és 2020. április 28-ig nem kapunk értesítést arról, hogy más, körzettel nem rendelkező iskola felvette vagy más, körzettel rendelkező iskola fel kívánja venni, hivatalból felvesszük, és erről írásban értesítjük a gyermeket nevelő szülőt. Tőlük is kérjük viszont, hogy szándékukat megerősítsék, és lehetőség szerint írassák be online vagy vagy személyesen április 28. és május 15. között gyermeküket. A megerősítést – lehetőleg minél hamarabb -,  e-mailben  várjuk (rokusi.iskola@gmail.com). Kérjük mindenképpen figyeljék a visszaigazolásinkat, hogy levelüket megkaptuk, szándékukat rögzítettük.

Amennyiben hozzánk gyermeke nem a beiskolázási körzetünkből érkezik, kiemelten fontos, hogy a szándékukat az itt csatolt nyilatkozaton keresztül minél előbb jelezzék. Nekik mindenképpen kötelező a beiratkozást május 15-ig megvalósítani. A kényelmesen,  eredményesen fejleszthető osztálylétszámokat az Önök együttműködésével tudjuk kialakítani. Ezért kérjük, mind a körzetes, mind a körzeten kívül élő családokat, hogy az alábbi szándéknyilatkozatot juttassák vissza e-mail címünkre lehetőleg minél hamarabb!

Szándéknyilatkozat beiskolázáshoz a Rókusi Általános Iskola részére

A körzetes Szülők megszólítása

 A beiratkozás szakaszai

Első szakasz: április 6. és 2020. április 24. között. Ekkor kell a nem állami fenntartású, vagy állami fenntartású, de saját beiskolázási körzettel nem rendelkező általános iskolákba beiratkozni.

A beiratkozás második szakasza: április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között. A szülők/törvényes képviselők ekkor végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, amennyiben állami fenntartású és körzettel rendelkező általános iskolába szeretnék gyermeküket beíratni, függetlenül attól, hogy a kívánt intézmény a lakóhelyük/életvitelszerű tartózkodási helyük szerinti beiskolázási körzethez tartozik-e. Tehát a Rókusiba, mint körzettel rendelkező állami iskolába csak április 28-tól van lehetőség a beíratásra.

Azokat a gyermekeket, akik nem iskolánk beiskolázási körzetében élnek – a férőhelyek függvényében – az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel fel tudjuk venni. A szülőket arra kérjük, hogy szándékukat mielőbb jelezzék e-mailben, és a KRÉTA felület megnyitását követően (2020. április 6-tól), kérjük, töltsék fel a beiratkozáshoz szükséges adatokat az e-Kréta tanügyigazgatási programba.

Ezt követően minden szülővel felvesszük a kapcsolatot, és a további lépéseket egyeztetjük.

A beiratkozás menete – két lehetőség

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézzék a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül.
Az E-ügyintézés felületét és ennek ügymenetéhez segítséget itt találnak.

 

 

Amennyiben még is személyesen szeretnék beíratni gyermeküket, április 28. és május 15. között  naponta 8-tól 16 óráig várjuk Önöket a
titkárságon. A  a kialakult helyzetre tekintettel kérjük, ez esetben is foglaljanak időpontot ITT honlapunkon keresztül.

 


A szükséges dokumentumok,
nyilatkozatok

A jelen egészségügyi helyzetre tekintettel ezeket a dokumentumokat elegendő bemutatni  a  a 2020/21-es tanév első napján.  Online jelentkezés esetén a dokumentumok másolatát fel lehet tölteni, az  eredetit elegendő első tanítási napon bemutatni. Személyes beíratás esetén, kérjük a dokumentumokat hozzák magukkal.
1. A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
2. A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
3. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
4. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
(letölthető)
5. nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
 (letölthető)
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.
Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja. Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek igazolására szolgáló dokumentum lehet: gyámhivatali határozat, bírósági ítélet, halotti anyakönyvi kivonat.
Ha a gyám a törvényes képviselő, ennek igazolására szolgáló dokumentum: gyámhivatali döntés.
Ha az egyik szülő külföldön tartózkodik, (de mindketten gyakorolják a szülői felügyeleti jogot) akkor is szükséges a nyilatkozata, melyet akár személyesen vagy elektronikus úton is eljuttathat.
6. Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára (letölthető)

Amennyiben személyesen íratják be gyermeküket, a fenti nyilatkozatokat, kérjük, töltsék le és beiratkozáskor előre kitöltve hozzák magukkal, így jelentősen meggyorsíthatjuk a beiratkozás menetét.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Beiskolázási tájékoztatónkat a Szegedi Tankerületi Központ felhívása alapján állítottuk össze.

A végső felvételről az iskola legkésőbb 2020. május 21-ig értesíti a szülőt.

 Köszönettel: az Igazgatóság