A tantermen kívüli digitális munkarend szabályzata

 1. Előkészítés:
 • Informatikai eszközök felmérése, eszközök biztosítása:
 • pedagógusok
 • tanulók

 

 • Egységes online platform választása, felületek kialakítása, belépési kódok egyeztetése:
 • KRÉTA
 • Google Tanterem

 

 • A digitális órarend meghatározása:
 • Alsó tagozat órarend szerint
 • Felső tagozat szakterületek szerint

 

 • Online technikai segítség megszervezése:
 • telefonon
 • e-mailben

 

 • Tanmenetek felülvizsgálata az online oktatás feltételeinek megfelelően

 

 1. Kapcsolattartás:
 • A diákokkal
  1. A feladatok átadásának eszközei:
 • KRÉTA
 • Google Tanterem

 

 1. Online kapcsolattartási lehetőség, a tanulás segítésére:
 • Skype
 • Zoom
 • Viber
 • Hangouts
 • Messenger

 

 • Szülőkkel
  1. A szükséges információk, tapasztalatok, kérések megosztása
 • KRÉTA
 • korábban kialakított osztály csoportok
 • e-mail
 • szükség esetén telefonon
 • online fogadó óra (hétfőnként 16-17 óráig)

 

 1. Amennyiben a gyermek online oktatása akadályba ütközik, probléma merül fel, a szülő értesíti a szaktanárt / osztályfőnököt:
 • KRÉTA
 • telefon
 • e-mail
 • online fogadó óra (hétfőnként 16-17 óráig)

 

 • Munkaközösségek tagjai egymás között
 • Munkaközösségvezetői Google Tanterem
 • e-mail
 • telefon
 • Zoom
 • Hangouts
 • Messenger

 

 • Az iskolavezetés a munkaközösségekkel
 • Munkaközösség-vezetői Google Tanterem
 • Zoom
 • e-mail
 • telefon

A munkaközösség-vezetők heti rendszerességgel beszámolnak az elvégzett munkáról, tapasztalatokról, új ötletek, módszerek alkalmazásáról, az esetlegesen felmerült problémákról.

Az iskolavezetés értékeli a tapasztalatokat, koordinálja a munkaközösségek munkáját, megoldást keres a felmerült problémákra, beszámolót készít a digitális oktatásról.

 

III. Módszerek:

 • A tananyag küldése, átadása
 • A tananyag meghatározása a taneszközök segítségével (tankönyv, munkafüzet stb.)
 • Instrukciók küldése a tananyag feldolgozásához
 • Bemutató ppt, vázlat küldése
 • Digitális tananyagok kijelölése, feldolgozása linkekkel, kérdésekkel
 • A tananyag feldolgozása a diákok által
 • A kiadott tananyagok értelmezése
 • Online / papír alapú feladatok megoldása
 • A feladatok visszaküldése online / papír alapú feladatokat fotózva
 • A tananyag számonkérése, ellenőrzés, értékelés
 • Írásos formában (kézzel írva lefotózva, legépelve, ppt készítése)
 • Online tesztek kitöltése
 • Szóbeli számonkérés: (Skype, Zoom, Hangouts)

A gyermekekről hang- és képfelvétel csak szülői egyeztetés és hozzájárulás után kérhető be, az értékelés után a felvételeket törölni kell.

A módszerek választásánál és a feladatok kiosztásánál kiemelt szempontok:

 • egyéni bánásmód, differenciálás
 • konzultáció, egyéni fejlesztés lehetősége
 • változatosság, motiváció, mértékletesség
 • a tanítási idő figyelembevétele (8-16 óráig)
 1. A pedagógus feladata:
 • Rendszeres kapcsolattartás a diákokkal
 • A tananyag és segédanyagok eljuttatása a diákokhoz, azokon a napokon, amelyeken kijelölt tantárgyi idősáv vagy tanórai időtartam van (8-16 óra között).
 • Feladatok kiosztása, ellenőrzése, javítása
 • Ellenőrző dolgozatok (tesztek) készítése, értékelése
 • Témazáró dolgozat készítése, értékelése
 • Értékelés elmulasztott határidő esetén: Először a pedagógus a diákot figyelmezteti, pótlási idő 2 munkanap. Azt követően a szülőt értesíti a KRÉTA felületen, pótlási idő 3 munkanap. Ha a diák ezután sem készíti el feladatát, elégtelen osztályzat adható.
 • KRÉTA vezetése
 • SNI, BTM-N tanulók problémájának figyelembe vétele
 • A tanórák megtartása, számonkérés a kijelölt időintervallumban történhet (alsó tagozat órarend szerint, felső tagozat digitális órasávokban).

 

 1. Az ellenőrzés rendje:
 • A vezetői ellenőrzések
 • Az intézményben kialakított egységes rendszer alkalmazásának megléte
 • Az online biztonság jogi feltételeinek betartása
 • KRÉTA dokumentáció ellenőrzése
 • A meghatározott feladatkiosztási időintervallum betartása
 • A szülőktől érkező visszajelzések kiértékelése

 

 • Munkaközösség-vezetői ellenőrzések
 • Tananyagtartalmak ellenőrzése
 • A meghatározott feladatkiosztási időintervallum betartása
 • A munkaközösségi tagoktól érkező visszajelzések továbbítása a vezetőség felé.
 • Szükség esetén a megoldásra váró problémák továbbítása a vezetőség felé.
 • Heti beszámoló készítése a digitális oktatásról.

 

 • Osztályfőnöki, szaktanári ellenőrzések
 • A tanulók aktivitásának ellenőrzése, problémák feltárása, megoldáskeresés.
 • A tananyag elsajátításának ellenőrzése
 • A heti óraszámnak megfelelő számú jegy megléte (KRÉTA).
 • Szükség esetén a megoldásra váró problémák továbbítása (szaktanárok, osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, vezetőség felé)
 • Szülőktől érkező visszajelzések továbbítása a vezetőség felé.
 • Adatvédelmi feltételek betartása

 

Szeged, 2020. április 27.

Marosiné Köntés Ibolya

megbízott intézményvezető