Köszönettel búcsúztunk nyugdíjba vonuló intézményvezetőnktől

Kedves egykori, jelenlegi és jövőbeni rókusisok! Kedves Szülők!

Bizonyára többeknek feltűnt már az iskola vezetésének történetében bekövetkezett változás. Sokatok igazgató bácsija, Kókai Gyula 2020. március 24-én hivatalosan is nyugdíjba vonult. Negyvenkét tanévet tanított nálunk, ebből harminckettőt vezetőként. A jövőben családjának, gyermekeinek és unokáinak szentelhet több időt, amihez ezúton jó egészséget, sok örömet kívánunk!

Az iskolavezetés feladatát 2019. október 27-től Marosiné Köntés Ibolya, általános intézményvezető-helyettesünk – korábban megannyi diák matematika-fizika tanárnője, osztályfőnöke – látja el.  2020. március 25-től megbízott intézményvezetőként.

A továbbiakban szeretettel osztjuk meg a rókusis közösséggel azokat a gondolatokat, amelyekkel Kókai Gyulától, a kollégától és vezetőtől októberben a tantestület búcsúzott.  Itt tesszük nyilvánossá először az elköszönő Igazgató úr utolsó hivatalos beszédét is, amellyel iskolánk 89. születésnapján, a kapszula elhelyezés alkalmával köszöntötte az egybegyűlt jelenlegi és egykori rókusis diákokat, szülőket.

A tantestület búcsúztatója

Ezen a rendkívüli értekezleten egybegyűltünk egykori és mostani kollégák, közöttünk olyanok, akik igazgató úr mind a 42 rókusis évét együtt élhették meg vele iskolánkban, volt, aki már csak igazgatóként ismerhette meg.  Harminckét évet köszönhetünk neki vezetőként!
Ez alkalommal felidéztük az igazgató úr iskolai állomásainak főbb lépéseit, tükörcserepeit.

A főiskola elvégzése után, 1977-től iskolánk tanára, akkor még nem gondolva, hogy vezetői pályára fog lépni.

Nagy elődje, Toldi István nyomdokait követve 1984-től helyettes, majd 87-től a Rókusi igazgatója.

A mindennapos munkában mindig fontosnak tartotta a hivatalos elfoglaltságai mellett a folyamatos csapatépítést, családi, baráti kollektíva kialakítását.

Legfontosabb feladatának tekintette a klebelsbergi iskola hagyományainak, több évtizedes múltjának megőrzését, eredményeinek megtartását, továbbfejlesztését.

Szívügyének tekintette az ének-zene tagozat támogatását. A külföldi kórus kapcsolatok, versenyek, hazai szakmai megmérettetések is erről tanúskodnak.

Munkájáért 1991-ben a Művelődései és Közoktatási Minisztérium dicséretben, 2010-ben a Szegedi Városi Kórusegyesület „Éneklő Ifjúságért” kitüntetésben részesült, valamint Kodály-emlékplakettet is átvehetett.

A nyelvi emelt szintű képzések kapcsán külföldi: dán, angol, német szakmai programok, utak, nemzetközi nyelvi táborok, az iskolában megszervezett idegen nyelvi versenyek mind-mind messze vitték a Rókusi hírnevét.

Fontosnak tartotta az iskolaépület megóvását, annak eredeti állapotokra való visszaállítását. Az intézmény 60. évfordulóján Klebelsberg emlékére állított két márványtábla restaurálva visszakerült a helyére. A 70 éves jubileumra az iskolai homlokzati címer valamint a kovácsoltvas kerítés helyreállítása történt meg.

Intézményünk 2018. június 8-án a Szegedi Tankerületi Központ pedagógus ünnepségén a Szegedi Dómban megkapta a hagyományőrző iskola címet.

A 2019. márciusában kapott üzenetet a múltból ünnepélyes és méltó keretek között adtuk tovább október 25-én.

Az igazgató úr már a kezdetektől azt vallotta és vallja, hogy az iskola szellemiségének a meghatározója a nevelőtestület, vezetői munkája során mindig biztosította számunkra a kiegyensúlyozott nyugodt légkört, amelyben a pedagógusok egyénisége, kreativitása, alkotókészsége, szakmai önállósága legjobban érvényesülhet.

Örökül kapott iskolánknak értékeit és hagyományait őrizni és ápolni fogjuk, igyekszünk a gyerekbarát légkört még nagyon sokáig fenntartani.

 

Igazgató úr így emlékezett a rókusis éveire: