Online fogadóórák

Kedves Szülők!

Október 5-én és 12-én a fogadóórák online módon lesznek megtartva. A pedagógusok elérhetőségét a honlapon az információ menüpontban a tanári névsorban az év bármely szakában megtalálják. Most itt is:

https://www.rokusi.hu/tanari-nevsor/

Kérjük a kedves szülőket, amennyiben telefonon szeretnének konzultálni a pedagógusokkal, úgy előre e-mailben egyeztessenek erről.

Köszönettel
Igazgatóság

https://www.rokusi.hu/fogadoorak/

Rókusi Általános Iskola
Fogadóórák rendje
A pedagógusok a megjelölt napokon 17.00 órától 18.00 óráig tartanak fogadóórát a feltüntetett termekben.
Októberben 5-én és 12-én még biztosan online fogadóórákat tartunk. A tanárokkal e-mailben vehetik fel ez idő alatt a kapcsolatot.
2020. október 5., november 9., 2021. március 8., május 10.
Név tantárgy/szak, osztály, csoport Fogadóóra helye
Bánfalvi Csaba testnevelő, osztályfőnök 7.B tanári szoba
Bártfai Imréné tanító, osztályfőnök 4.E I.emelet 48.-49.
Császár Hajnalka tanító,  osztályfőnök 1.A földszint 7.
Degovics Gáborné testnevelő, osztályfőnök 7.E, tanulószoba vezető tanári szoba
Dukics Irén Katalin magyar nyelv és irodalom, napközivezető 3.A I.emelet 26.
dr. Tariné Matus Ildikó tanító, osztályfőnök 2.C, fejlesztőpedagógus földszint 1.
dr. Tímárné Eördögh Kornélia tanító, napközivezető 1.A földszint 7.
dr. Végváriné Tankó Edit matematika, kémia kémia – i.emelet 36.
Fekete Tamás természetismeret, biológia-egészségtan, osztályfőnök 6.C, napközivezető 2.C földszint 1.
Guba Pál testnevelő, osztályfőnök 7.C tanári szoba
Havasiné Hel Edit magyar nyelv és irodalom, napközivezető 4.E I.emelet 48-49.
Herédiné Szűcs Ildikó életvitel és gyakorlat, hon- és népismeret technika épület
Hódossyné Pertics Erzsébet tanító, osztályfőnök 3.B technika épület, emelet
Huller Ágnes testnevelő, napközivezető 2.A földszint 2.
Jankovichné Virányi Mariann biológia-egészségtan, életvitel és gyakorlat, etika, természetismeret,      osztályfőnök 5.E biológia- I.emelet 38.
Kocsis Katalin pedagógiai asszisztens tanári szoba
Korom Bettina napközivezető 4.C tornacsarnok emelet
Kovács Katalin Judit matematika, fizika, osztályfőnök 6.B fizika előadó II.em. 58.
Lakatosné Pék Klára matematika, informatika, osztályfőnök 5.C matematika I.emelet 39.
Lengyelné Domány Anikó intézményvezető-helyettes, természetismeret , biológia-egészségtan igazgatóhelyettesi iroda
Marosiné Köntés Ibolya intézményvezető, fizika igazgatói iroda
Mészárosné Balogh Ágnes természetismeret, biológia-egészségtan, földrajz, földrajz- I.emelet 37.
Nagyné Tóth Andrea biológia-egészségtan, életvitel és gyakorlat, etika, természetismeret,      osztályfőnök 7.A biológia- I.emelet 38.
Sajgó Erzsébet tanító, osztályfőnök 3.A I.emelet 26.
Sági-Koczor Mónika matematika, földrajz tanári szoba
Sári Gábor testnevelő, napközivezető 3.C, osztályfőnök 8.B földszint 8.
Schädtné Simon Andrea tanító, osztályfőnök 3.C földszint 8.
Szkiváné Bencsik Márta tanító, osztályfőnök 2. A földszint 2.
Szkupeny Anita pedagógiai asszisztens tanári szoba
Törteli Ervin matematika, informatika, osztályfőnök 6.E szám.technika 2. II.em. 57.
Vincze Gabriella tanító, osztályfőnök 4.C tornacsarnok emelet
Vincze Hajnalka fejlesztőpedagógus, matematika, osztályfőnök 8.E matematika II.emelet 53.
2020.október 12., november 16., 2021. március 1., május 3.
Név tantárgy/szak, osztály, csoport Fogadóóra helye
Baloghné Báló Mónika tanító, napközivezető  2.B földszint 6.
Bátai Helga angol nyelv I. emelet 34.
Berényiné Ale Krisztina ének-zene, kórusvezető ének II.emelet 50.
Békési Zoltánné angol nyelv tanári szoba
Bernula Ildikó angol földszint 3.
Cseténé Tasnádi Judit angol nyelv I. emelet 34.
Csikós Ignác tanító, napközivezető 1.E földszint 4.
Dávidné Szabó Éva tanító, osztályfőnök 4. B technika épület, földszint
dr. Liptákné Klement Ágnes ének-zene, kórusvezető ének II.emelet 50.
Fodorné Dóda Katalin történelem történelem II.emelet 52.
Gyömbér Szilvia angol, német nyelv tanári szoba
Gyuris Annamária angol nyelv osztályfőnök 5.A tanári szoba
Hegyi Edit magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 6.A magyar 2.- II.emelet 56.
Király Dávid tanító, osztályfőnök 4. A tornacsarnok emelet
Kajári Anita magyar nyelv és irodalom, történelem, osztályfőnök 8.C magyar 2.- II.emelet 56.
Kószó Gabriella tanító,napközivezető 3.E földszint 9.
Kővágó Rita magyar nyelv és irodalom, napközivezető 4.B technika, földszint
Kürtiné Mészáros Adrienn tanító, osztályfőnök 2.B földszint 6.
Bukor Edit történelem, könyvtár könyvtár
Molnár Edit tanító, napközivezető  1.C technika épület , emelet
Molnárné Horváth Henriett tanító, napközivezető 1.B földszint 3.
Móró Krisztina német nyelv, magyar nyelv és irodalom tanári szoba
Nagy-Grácsik Emese tanító, osztályfőnök 1.C technika épület , emelet
Nagy Zsuzsanna tanító, osztályfőnök 3.E földszint 9.
Nyulászné Köböl Noémi tanító, osztályfőnök 1.B, fejlesztőpedagógus földszint 3.
Ruszné Rácz Ildikó vizuális kultúra rajz-II.emelet 51.
Szanka Éva történelem, könyvtár,  osztályfőnök könyvtár
Tamás Ildikó tánc, napközivezető 4.A tanári szoba
Teleki Zsuzsanna intézményvezető – helyettes, tanító igazgatóhelyettesi iroda
Tóthné Lukács Katalin angol nyelv tanári szoba
Varjasi Istvánné német nyelv, testnevelő, osztályfőnök 8.A tornacsarnok, emelet
Varga Imola angol nyelv, tanító, osztályfőnök 1.E földszint 4.