Kedves Szülők!

Megjelent az emberi erőforrások miniszterének 19/2021. (III.10.) EMMI határozata az általános iskolai beiratkozások rendkívüli szabályairól. A határozat értelmében a 2021/2022. tanévre történő beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőknek/gondviselőknek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhatnak. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumok eredeti példányát elegendő a tanév megkezdésekor benyújtaniuk.

A beiratkozás időpontja:
2021. április 15-16.
8:00 órától 19:00 óráig

A Szegedi Tankerületi Központ Közleménye ide kattintva megtekinthető.
Itt érhetik el a PDF verziót.

A részletes eljárásrendről a későbbiekben iskolánk honlapjáról tájékozódhatnak.

Iskolánkba való beiratkozáskor az alábbi dokumentumokat kell kitölteniük:

Ezek a dokumentumok a fenti nyilatkozatokra kattintva letölthetőek. (Fontos, hogy az utolsó 2 dokumentumot 2 tanú jelenlétében kell kitölteni.)

 

A BEIRATKOZÁSIG EL KELL DÖNTENIÜK:

1. Hogy emelt szintű ének-zene oktatásban vagy emelt szintű idegen nyelv oktatásban szeretnék részesíteni gyermeküket.
2. Amennyiben az utolsót választják, úgy dönteniük kell arról, hogy angol vagy német nyelvet szeretnék, hogy tanuljon gyermekük. Az ének-zene osztályban angol nyelvet tanulnak a gyerekek.
3. Valamint nyilatkozniuk kell, hogy Etika vagy Hit- és erkölcstan órára szeretnék gyermeküket járatni. Iskolánkban folyó hit- és erkölcstan oktatásról ide kattintva tájékozódhatnak.
4. Továbbá lehetőségük lesz megjelölni, hogy melyik osztályba szeretnék elsősorban járatni gyermeküket.

A választott osztályok sorrendjének megjelölésére később 2021. április 15.-16-án lesz lehetőségük. Az osztályba sorolásnál igyekszünk a szülők kérésének eleget tenni, de ezt nem tudjuk minden esetben biztosítani.

Azoknak a Szülőknek, akik április 10-től a Kréta felületén íratják be gyermekeiket iskolánkba, legkésőbb április 15-ig e-mailben megküldjük a fent említett nyilatkozatokat (osztály-, nyelv- és hittan/etika oktatás választásáról). Tőlünk ezeket a nyilatkozatokat szintén e-mailben várjuk vissza. 

 

Egy kis segítség azoknak, akik nem tudtak részt venni a februári online beszélgetéseken. 2021/2022-es tanévben – várhatóan – az alábbi első osztályok indulnak:
1. A osztály emelt szintű ének-zene tagozat

osztályfőnök: Szkiváné Bencsik Márta, napközivezető: Baloghné Báló Mónika
tantermi felszereltség: interaktív tábla, zongora

Márti néni 1.-2. évfolyamon, Móni néni 3.-4. évfolyamon lesz osztályfőnöke az ide iratkozó gyerekeknek. Márti néninek nagy tapasztalata van abban, hogyan tegye könnyebbé az iskolába lépést a gyerekek számára. Sok-sok játékkal, mesével, mozgással teszi színesebbé a tanulást. Fontos számára, hogy megtalálja melyik gyermek miben tehetséges, és azt fejleszti tovább. Szívügyének tekinti a BOLDOGSÁG ÓRÁKAT, ahol a diákjaink pozitív életszemléletet tanulnak.Nagyon hasonló értékeket képvisel Móni néni is. Ő is sokat mesél a gyerekeknek délután, ami nem csak egy rövid kis pihenőt jelent a gyerekek számára napközben, hanem a szókincsük is fejlődik közben. Keresi ő is a tehetséget a gyerekekben, művészeti foglalkozással fejleszti őket.

Berényiné Ale Krisztina ének pedagógus teszi teljessé az ének-zene osztályt. Hisz abban, hogy mindannyian mások vagyunk, ezért énekhangunk, zenei ízlésünk és szereplési kedvünk is eltérő lehet, de egymás megismerése, segítése és elfogadása, közös produkcióink élménye egyesít és fejleszt minket. A program keretén belül önbizalmat növelünk, nyitunk a külső világra, lelket ápolunk, egyéni tehetségeket gondozunk és társas viselkedést tanulunk. Előnyükre válik mindez idegennyelv-tanulásnál, logikai gondolkodásnál, választékos magyar beszédben, kifejezőképességben. A kiemelt tehetségeket gondozó osztály szeretettel várja a boldogságra éhes kis énekeseket!

 

1. B osztály emelt szintű idegen nyelv csoportbontásban

osztályfőnök: Dávidné Szabó Éva, napközivezető: Sári Gábor
tantermi felszereltség: számítógép projektoros kivetítővel

Éva néni 1.-4. évfolyamig lesz osztályfőnöke a gyerekeknek, a tanítónő gyermekközpontúságát értő türelme teszi teljessé. Fontos szempont számára, hogy minden gyermek számára külön-külön megtalálja a tudáshoz vezető utat. Mindennapi munkájában is ezt közvetíti a gyerekek felé. Nem csak tanítványaival, de szüleikkel is mindig jó kapcsolatot ápol.

Gábor bácsi nem csak alsó tagozaton oktatja majd a testnevelést a gyerekeknek, hanem felső tagozaton is ő viszi őket tovább 8. osztályig. Mottója: Ép testben ép lélek! Munkájában a belső motiváció serkentése nagy szerephez jut. Arra ösztönzi tanítványait, hogy az önmagunkhoz mért fejlődés a fontos. Nem csak a sportban.

 

1. C osztály emelt szintű idegen nyelv csoportbontásban

osztályfőnök: Vincze Gabriella, napközivezető: Kővágó Rita
tantermi felszereltség: interaktív tábla

Gabi néni 1.-4. évfolyamig lesz osztályfőnöke a gyerekeknek. Mottója: összhang és egyensúly. Oktató- nevelő munkájának fontos alappillére az érzelmi nevelés. E mellett a logikai fejlesztés is hangsúlyt kap nála, melyet játékos interaktív feladatok és a közkedvelt kis padlórobotok színesítenek. A mindennapi testnevelés órákat pedig játékos jóga foglakozásaival teszik változatossá.

Rita néni, munkáját a türelem és szelídség jellemzi. Színes képesség- fejlesztő játékok segítségével vezeti a gyerekeket az élményszerű tanuláshoz. A művészeti nevelés sem marad el, hiszen a lecke után kikapcsolódásként kézműves foglalkozásokkal és sok- sok közös játékkal várja a tanítványait.

 

1. E osztály emelt szintű idegen nyelv csoportbontásban

osztályfőnök: dr Tariné Matus Ildikó, napközivezető: Fekete Tamás
tantermi felszereltség: számítógép projektoros kivetítővel, légkondi

Ildi néni 1.-2. évfolyamon lesz osztályfőnöke a gyerekeknek. A gyerekek testi- lelki- értelmi, azaz egységben fejlesztését tartja munkája fő irányának. Óráin a mesék varázslatos világával és változatos játékokkal rengeteg élményhez jutnak a gyerekek. Alapossága és nyugodt alaptermészete biztonságot ad.

Tamás bácsi, aki otthon van a természettudományokban, sokoldalú pedagógus. Pedagógiai tapasztalata és határozott személyisége mellett mókás oldalát is hamar megismerik a gyerekek.