Időpontok és tudnivalók az elsősök beíratásához

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a vészhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Ide kattintva rövid filmeken lépésről-lépésre követheti ennek mikéntjét, akár nagyobb gyermeke révén rendelkezik már Kréta hozzáféréssel, akár teljesen újként lép a felületre.

Beiratkozás az E-ügyintézés felületén

Beiratkozás az E-ügyintézés felületén – Rókusi Általános Iskola (rokusi.hu)

 

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon és e-mailben) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!) majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek oktatási azonosítója (óvodában kapják meg)
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata (betekintésre) vagy személyi igazolványa
 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára.

A beiratkozás formanyomtatványai fentebb klikkelve letölthetőek az iskola honlapjáról, de az iskola portáján is átvehetők hétköznapokon április 7-től  8-tól 15 óráig.

A nyomtatványokat kitöltve, aláírva hozzák magukkal a személyes beiratkozáskor! Fontos, hogy amennyiben a szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani a nyilatkozatot. Illetve a szükséges dokumentumokat tanúkkal is alá kell íratni.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-ána járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

 

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

 • megjelenés az iskolában csak előzetesen lefoglalt időpontban lehet
 • családonként egy szülőt várunk
 • Az iskolába történő belépéskor kötelező a maszk használata, testhőmérséklet mérése és a kézfertőtlenítés.
 • hozzák magukkal a beiratkozáshoz fentebb felsorolt összes szükséges dokumentumot kitöltve, aláírva
 • A személyes beiratkozáshoz kérjük itt foglaljanak időpontot! Kérjük vegyék figyelembe, hogy csak egy időpont foglalható. Amennyiben a későbbiekben szükséges lenne módosítani azt, vegyék fel velünk a kapcsolatot a +3662541502 -es számon vagy írjanak nekünk az iskolas.leszek@rokusi.hu email címre! A sikeres foglaláshoz előbb válasszák ki a csütörtöki vagy pénteki napot, majd a kívánt időpontot! Valamennyi mező kitöltése szükséges!

  Biztonsági kód:
  security code
  Kérjük, írja be a biztonsági kódot:

  Submit

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

Ezen az oldalon tekinthetik meg az Egyházak bemutatkozását.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szegedi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

A várhatóan induló rókusis osztályokról bővebb információt ezen a linken találnak:
https://www.rokusi.hu/2021/03/18/beiratkozas/