Pedagógus kitüntetések

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei tanév végén két kollégánk is minisztériumi kitüntetésben részesült!

 

Kókai Gyula, iskolánk nem régiben nyugalmazott igazgatója a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet,  a Miniszter Elismerő Oklevelét és a Rókusi Iskoláért Emlékplakettet vehette át az iskoláért végzett munkája elismeréseként.

1977-től tanár, 1984-től igazgatóhelyettes, majd 1987-től 2020-ig az intézmény vezetője. Legfontosabb feladatának tekintette a klebelsbergi iskola hagyományainak megőrzését, eredményeinek megtartását, továbbfejlesztését. Kollégáival együttműködve eredményekre, hagyományokra alapozva bővült, korszerűsödött az iskolai oktatás. Irányítása alatt a szülők igényeihez igazodva az intézmény elindította az emelt szintű német képzést is. Bevezetésre került a sávos, nívócsoportos idegennyelv oktatás és a néptánc-oktatás. Az Éneklő Ifjúság mozgalmat mindig kiemelten támogatta. Kórusaink minden évben részt vettek a kórusmozgalom éves megyei rendezvényein. Intézményünk is többször adott helyet a megyei ének-zene tagozatos iskolák tavaszi hangversenyinek. Szívügyének tartotta a Klebelsberg emlékére állított két márvány emléktábla visszahelyezését, az iskola homlokzatát díszítő címer, az intézmény épületének korabeli homlokzatszínének, valamint a kovácsoltvas kerítés eredeti állapot szerinti helyreállítását. Pártfogolta az iskolatörténeti kutatásokat, kiadványok szerkesztését. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

Kószó Gabriella az idei tanév végén nyugalmazott tanítónő a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és a Rókusi Iskoláért emlékplakettet vehette át az iskoláért végzett munkája elismeréseként. 

1994-től dolgozott iskolánkban napközis nevelőtanárként és tanítóként. 1998-tól nyugdíjazásáig az olvasás megszerettetése érdekében ismeretterjesztő, képességfejlesztő kiadványokat népszerűsített iskolánkban. Kiemelt feladatának tartotta a rászoruló gyerekek támogatását, rendszeresen szervezett gyűjtéseket, felajánlásokat. 20 éven át látta el A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítványának elnöki feladatkörét. Aktívan részt vett az intézményi pályázatok írásában, emellett a Rókusi bál szervezésében is fő szerepet vállalt. Töretlen energiával, lelkesedéssel és kitartó odaadással végzett munkája példaértékű.

Amennyiben szeretnék tudni, hogy korábban kik részesültek A Rókusi Iskoláért Emlékérem elismerésben, itt tájékozódhatnak:

Rókusi Iskoláért Emlékérem