Országos kompetenciamérés: eredményes fejlesztés a Rókusiban

???2022 tavaszára elkészültek a 2019-es kompetenciamérés országos összehasonlító elemzései! Nagy örömünkre azon három szegedi általános iskola között vagyunk, akik mind a szövegértés, mind a matematikai készségek terén az utolsó 5 év alatt legalább kétszer a legjobban fejlesztő iskolák között szerepeltek. Szövegértésből országos 50 iskola került fel erre a listára, ebből négy szegedi. Matematikai készségek terén a lista dupla ilyen hosszú, ott hat szegedi iskola van az országos szinten is legjobban teljesítők között.
Az alább eduline.hu-n megjelent cikk országos szinten 50 általános iskolát listáz, akik az elmúlt öt év 6. és 8. osztályos kompetenciatesztjeinek eredményei alapján legalább kétszer az elmúlt öt év alatt kiváló eredményt értek el a szövegértés fejlesztése terén.
https://eduline.hu/kozoktatas/20220308_Altalanos_iskolai_rangsor_maskepp_szovegertes_fejlesztese

Az alábbi cikk pedig a matematikai készségeket leginkább fejlesztő iskolák listáját hozza. Büszkék vagyunk diákjainkra és tanárainkra!

????????Idegen nyelvből hasonló, a fejlesztés mértékékére utaló lista nem szokott készülni. Ott az iskolákat 3 kategóriába sorolják: Jól/ átlagosan / gyengén teljesítő. Mi rendszerint magasan a „jól teljesítő” iskolák közé tartozunk: vagyis a diákjaink több, mint 80%-a eléri a minimumnak tekintett 60%-os kompetenciaszintet: nálunk ez a szám 2019-ben 90,7%, 2021-ben: 86% volt. Ehhez a százalékokhoz mindkét mért évfolyam angolosai és németesei is hozzájárultak. (2020-ban elmaradt a kompetenciamérés a vírus miatt).

??????Jövőre izgalommal várjuk az idei évtől bevezetett természettudományos készségeket mérő és összehasonlító kompetencia eredményeket is!