Guba Pálra emlékezve

Kollégák megemlékezései:

Az öregek így mondanák: „…főldiek vagyunk” – hisz alig kétutcányira laktunk egymástól a telepen. A puttonyos kis szürke autó naponta többször ment el az ablakunk előtt – hol iskolába sietett, hol a kertbe, vagy az állatokhoz. Gyerekzsivajjal körülvéve naponta találkoztunk, 20 évig hűséges kollegám voltál a Rókusiban. A borzalmas hírt telefonon kaptam, s délután remegő kézzel fogtam meg az iskola kapujának kilincsét, mikor az unokámért mentem.

Pali kisteleki családból származott, ahol minden forintért keményen meg kellett küzdeni. Útravalóul is ezt vitte magával az életbe, a sikerért dolgozni kell. Legalább olyan jó ácsmester, állattartó, kertész, hentes és szakács volt, mint testnevelő tanár. Iskolai munkája után hol a tetőn, hol az állatoknál, hol a kertben, hol a főzőkanál mellett lehetett megtalálni. Hihetetlen teherbírással dolgozott. A Klebelsberg-telepi Polgári Kör hívására bekapcsolódott a telepi sportrendezvényekbe, sőt a legfontosabb motorja lett a családi nap sportprogramjainak, a futóversenyeknek, a focikupáknak.

2021-ben még ezekkel a szavakkal köszöntöttük: Pali! Mindannyiunk nevében szeretnénk megköszönni sokéves munkádat. A Klebelsberg telepért díjat az idén hálánk jeléül neked szeretnénk átadni. Kívánunk további jó egészséget, apai és nagyapai örömöket családod körében.

Alig három évvel később sajnos már csak az emlékeket idézhetjük föl, a finom ízeidet, a nevetésed, a startjelző füttyöket és a kedves, biztató szavaid.
Nyugodjál békében! Szeretettel: Bariczné Magdi

 

Gyerekek százait, szülők, kollégák tucatjait tanÍtotta meg sÍelni, elültetve bennük  a havas évszak és a téli sportok szeretetét.
A sÍtáborokban maradandó élményt nyújtott nekik tréfás vetélkedők szervezésével is, ahol a diákok értékes ajándékokat nyerhettek,
valamint a tábort záró sÍversenyekkel, ahol mindenki valamilyen módon nyertes lett, vagy érmet kapott a nyakába vagy ha azt nem is, de végül

egy „Hópópa” által kedves szavakkal megÍrt oklevéllel büszkélkedhetett.

Az általa szervezett vÍzitúrákon a legbátrabbak vadvÍzi evezéssel is ismerkedhettek, de a Tiszát és a pár szlovákiai folyót minden résztvevő meghódÍtotta.
A veszélyes vÍzi utakon példamutatása és tanÍtása révén gyerekek tömegei tanulták meg mit jelent a felelősség magukért és társaikért. Emellett a sátorverés és bontás
olyan rutinná vált a táborozás során, hogy nem okozott gondot végrehajtaniuk szakadó esőben sem. Aki egyszer részese volt Pali bácsi vÍzitúráinak, sosem felejti el!

Osztályainak olyan kirándulásokat szervezett, ahol mindig tanultak tőle valamit. A tájról, a növényekről, az állatokról, a krumpli pucolásról, a pörkölt ÍzesÍtésről, az óriás palacsinták
sütéséről vagy éppen a kerékpár „energiatakarékos” használatáról. Nem maradhattak el az éjszakai túrák, a „róka vadászatok” és a játékok sem.
Lelkesen, mindig az adott osztályközösséghez igazodva tervezte a programokat, amiért hálásak voltak tanítványai.

 

Szomorú szívvel búcsúzunk Guba Pál kollegánktól, a Rókusi Általános Iskola pedagógusától, aki életének 63. évében váratlan hirtelenséggel hunyt el.

Guba Pál 1960. október 20.-án született Szegeden. Kisteleken végezte el az általános iskolát, majd a szegedi Déry Miksa Gépipari és Erősáramú Szakközépiskolában folytatta tanulmányait.

Gyermekkorától meghatározó szerepet töltött be életében a sport, az iskolai sportesemények állandó szereplője volt. Kimagasló eredményeit a súlyemelés sportágban érte el, ifjúsági válogatott kerettag és országos bajnok lett.
A sport iránti szeretetét elkötelezettségét a Testnevelési Főiskolán folytatta, ahol négy év gyakorlati edzői feladatok ellátása után, edzői képesítést szerzett.
Ezt követően, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakon szerezte meg diplomáját.

Munkáját a szegedi Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskolában kezdte meg, majd 1988 szeptemberétől a Rókusi Általános Iskola pedagógusa lett.
Tanári pályafutását a tisztelet, a szorgalom, a hivatását szerető elkötelezettség jellemezte.
Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódott. Következetes, emberséges tanár volt, aki nem csak tanította, hanem nevelte is a rábízott gyerekeket. Az évek alatt kivívta a szülök, a gyerekek, a pályatársak, a kollegák és a tanítványok szeretetét és elismerését.
Osztályfőnökként hosszú évekig kamatoztatta azt a tekintélyt, tiszteletet melyet tanítványai körében vívott ki. Sikere abban rejlett, hogy a pedagógus hivatás minden fortélyát ismerte mely rendkívüli humánummal és pozitív életszemlélettel párosult. A nehéz helyzeteket sok humorral és bölcs gondolatokkal hidalta át.
Az iskola sportéletében jelentős szerepet töltött be az általa szervezett iskolai sítábor, amelyet 29 éven át lankadatlan lelkesedéssel vezetett. Megszámlálhatatlan gyerekkel és szülővel szerettette meg a síelést és a sítáborok hangulatát.

Jelentős szerepe volt több mint egy évtizeden át a vízitúrák szervezésében a Tiszán, a Bodrogon.
A sokszínű sportszeretetéből a kerékpártár túrák sem hiányoztak, a Balatonkört is teljesítette tanítványaival.

Hosszú éveken keresztül aktív résztvevője és szervezője volt a Rókusi Általános Iskolában a Családi napnak. A sportprogramokon kívül a bográcsfőző verseny megszervezése és lebonyolítása a nevéhez kapcsolódott. Nagyon szeretett főzni és tanítványokat, kollégákat, barátokat vendégül látni. Ezek az események, nagyon fontos közösségépítő alkalmak voltak számára.

2003 októberében a diákolimpiai versenyrendszerben kiemelkedő oktatói és felkészítő tevékenységéért Sportminiszteri elismerésben részesült.

A föld szeretetét gyerekkorától folyamatosan ápolta, évtizedeken keresztül gondozta gyümölcsöző kertjét maradandó értéket létrehozva.
Életfilozófiájának szerves része volt a hagyományőrzés és a népi kultúra ápolása. Egy régi vasaló, egy felújított rádió és egy népi hangszer felkutatása végtelen örömmel töltötte el.

A felgyorsult, technikai vívmányok uralta világgal igyekezett lépést tartani és az utolsó pillanatig hatalmas erővel tette a dolgát.
Kedves Pali, szellemiséged köztünk marad, de a megkezdett beszélgetéseket már külön-külön kell folytatnunk. Hiányozni fogsz nekünk.

Nyugodj békében Tanár úr.
Nyugodj békében Pali bácsi.
Nyugodj békében Pali.

A Rókusi Általános Iskola diákjai és dolgozói