Hit-és erkölcstan

Tájékoztató szülőknek

 

A 2021/2022-es tanévben is az Etika / Hit- és erkölcstan tantárgy keretében az iskola pedagógusa által oktatott etika vagy valamely egyházi jogi személy által oktatott hitoktatás órákon vehetnek részt a tanulók.

A 2021/2022-es tanévi hit- és erkölcstan oktatásáról szóló tájékoztató napot
2021. március 11-én, 16:30-tól tervezi.

Amennyiben a járványügyi helyzet megengedi, akkor személyes találkozóra hívjuk Önöket és intézményünkben tanító hitoktatókat az iskolánk ebédlőjébe.

Azonban, ha továbbra sem lesz engedélyezve a személyes kontaktus, úgy a hitoktatásról szóló tájékoztatás az egyházak képviselője által rendelkezésünkre bocsájtott elektronikus bemutatkozó anyagok, videók intézményi honlapunkon történő megosztásával történik.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy amennyiben a következő tanévre vonatkozóan a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó ez évi választásukat módosítani kívánják, azt 2021. május 20-ig írásban kell közölniük az iskola intézményvezetőjével és az egyházi jogi személy képviselőjével is.

A módosítási kérelmet ide kattintva letölthetik az iskola honlapjáról.

Az intézménybe beiratkozó elsős gyerekek szülei a beíratáskor nyilatkozhatnak arról, hogy gyermekük az iskola pedagógusa által oktatott etika vagy valamely egyházi jogi személy által oktatott hitoktatás órákon tanulja a tantárgyat.

A leendő elsősök szülei által kitöltendő nyilatkozat ide kattintva tölthető le.
Az Országgyűlés által elismert egyházakról ide kattintva részletes tájékoztatót találnak. Az adatkezelési tájékoztatót ide kattintva olvashatják.

Az egyházak oktatásáról szóló tájékoztatókat itt olvashatják el

Szeged, 2021. február 19.