Pályázatok, közérdekű adatok

Pályázatok

  • Pályázati kiírás 

     Intézményvezető beosztás ellátására: ide kattintva elérhető a kiírás

  • Az intézményvezetői pályázat ide kattintva érhető el
  • Az intézményvezetői pályázat véleményezése, a szavazás eredménye ide kattintvaérhető el.
  • Gyöngyök és gyémántok

A 2016. december 10-én megrendezésre került Gyöngyök és gyémántok az Anjou-liliom fényében tehetséggondozó műveltségi vetélkedő beszámolója a baloldali Pályázatok/Gyöngyök és gyémántok az Anjou liliom fényében almenüben vagy a linkre kattinva érhető el.

A pályázat benyújtása

Pályázat tárgya

Pályázati támogatás

Elbírálás

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

„Ösztöndíj és mentorállási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak- Útravaló ösztöndíjprogram”

2 tanuló – 2 mentor

Folyamatban van

EFOP-4.1.3-17

Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastruktúrális fejlesztése

Folyamatban van

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

NTP-TMV-17-0047

„A hazai nagy hagyományú és szakmailag elismert országos vagy Kárpát-medencei szervezésű tanulmányi és művészeti versenyek támogatása” Gyöngyök és gyémántok a dualizmus korában

Nem nyert

Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzata

Gyöngyök és gyémántok a dualizmus korában

160.000,-

Nyertes

SZMJV Polgármesteri Hivatal Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok

Darmstadt város által szervezett Nemzetközi Gyermektábor programhétre utazáshoz támogatás

250.000,-

Nyertes

Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága

NKA

A 2017/2018-as tanévben alakuló, új iskolai kórusok programjainak támogatása azokban az intézményekben, ahol jelenleg még nem működik énekkar, illetve a szakmailag már bizonyított együttesek által megvalósítandó szakmai-művészeti programok támogatása

1.000.000,-

Folyamatban van

1.1.Két tanuló pályázatát nyújtottuk be az Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a középiskolába alprogramba. Közülük egy hátrányos és egy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Pozitív elbírálás esetén két mentor foglalkozik a diákokkal. Céljuk a hatékony tanulás-módszertani eljárások elsajátítása, sikeres felkészülés a tanórákra, az érdemjegyek megtartása, illetve az év végi tanulmányi átlagukon javítani. További cél, hogy közös munkájuk eredményeként a diákok kapcsolata javuljon az őket tanító tanárokkal. Sikeres pályaválasztás, a tanuló képességeinek és érdeklődési körének megfelelő középiskola kiválasztása, és a felkészülés eredményeképp a tanuló bejutása a kiválasztott középiskolába.

1.2.Intézményünk a Szegedi Tankerületi Központ támogatásával indult az EFOP-4.1.3-17 pályázaton, mely kedvező elbírálása esetén az alábbi fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani a Tornacsarnok épületében:

A Tornacsarnok helyiségei: tornaterem, tornaszoba, fiú és lány öltözők, fiú és lány tusolók és WC-k, testnevelés szertár-iroda és az ott található tusoló és WC, négy kiscsoportos foglalkozásra kialakított terem, két alsós tanterem.

A tornaterem bitumenbe ragasztott parkettája több helyen mozog, a parketta felújítása vagy új sportpadló kialakításra vár. A tornaterem szellőzése nem megoldott, megvalósítása a tornacsarnok legutolsó 2000. évi felújításakor sajnos elmaradt.

Az öltözők burkolata nem megfelelő, a vakolat omladozik. 3 db öltöző ajtaja lassan kiesik, tokostól mozog, a faanyag kikopott, elhasználódott, a zárszerkezet nem cserélhető benne.

Tornaszoba felújítása burkolatának kiegyenlítettsége nem megfelelő a mindennapos testnevelés és néptánc oktatáshoz, falai salétromosak, ezért megfelelő felületkezelése szükséges. A tornaszoba ajtaja lassan kiesik, tokostól mozog, a faanyag kikopott, elhasználódott, a zárszerkezet nem cserélhető benne.

Fiú WC aljzata és csempe burkolata elavult, kopott, hiányos. Vízbekötései kilazultak, az állandó higiéniai öblítés gondot okoz. Vakolata hiányos, omladozik, több helyen leválik.

A kézmosási lehetőséget mindössze 2 db mosdókagyló szolgálja 3 db piszoárral, 2 db WC fülkével, az átlagosan 80 fiúgyermek számára. Fiú WC szellőzése nem megoldott, ami nemcsak a kellemetlen szag miatt lenne fontos, hanem a higiéniás elvárások miatt is.

Fiú tusoló felújítása: 3 db fiú tusoló szinte használhatatlan az öltöző és a tusoló elhelyezkedése nem ideális. A tusoló aljzata és csempe burkolata elavult, kopott, hiányos, vízbekötései kilazultak, az állandó higiéniai öblítés gondot okoz. Vakolata hiányos, omladozik, több helyen leválik.

Tornacsarnok tanári iroda-szertár kihasználtsága jelentős, 6 pedagógus folyamatosan használja és 16 fő tanító testnevelés órák alkalmával használja. Az öltöző ajtaja lassan kiesik, tokostól mozog, a faanyag kikopott, elhasználódott, a zárszerkezet nem cserélhető benne. A tusoló aljzata és csempe burkolata elavult, kopott, hiányos. Vízbekötési csövek kilazultak, az állandó higiéniai öblítés gondot okoz.

A Tornacsarnok épületében két alsós osztályteremben, négy kiscsoportos foglalkozásra kialakított teremben is folyik az oktatás. Ezeknek a termeknek az ajtói se hő-, se hangszigetelésre nem alkalmas, a faanyaga kikopott, elhasználódott, a zárszerkezet nem cserélhető benne. A tornatermi zajok ezekben a termekben nagymértékben zavarják a tanulók órai munkáját, főként az idegen nyelvi órákon és fejlesztő foglalkozásokon jelent ez gondot. Ezeknek a termeknek a parkettái nagymértékben kopottak, ezért felújításra szorulnak.

Az elavult öltözőpadok cseréje is feltétlenül szükséges.

  1. 3.Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NTP-TMV-17-0047 „A hazai nagy hagyományú és szakmailag elismert országos vagy Kárpát-medencei szervezésű tanulmányi és művészeti versenyek támogatása” Gyöngyök és gyémántok a dualizmus korában pályázatunk sajnos nem nyert az elbírálás során. A programot természetesen a hagyományainknak megfelelően megszervezzük a 2017/2018-as tanévben is.
  1. 4.Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzata Ifjúsági támogatási keret pályázatán000 Ft-ot nyertünk a Gyöngyök és gyémántok a dualizmus korában tehetséggondozó műveltségi vetélkedő megrendezésére. A keretjátékba illesztett múltidéző program a „Tedd élővé a történelmet” gondolat jegyében immáron 16. alkalommal szólítja versenyre az általános iskolák, valamint a külhoni magyar iskolák 7-8. osztályos tanulói alkotta négy fős csapatokat. A keretjátékban iskolánk tanulóinak lelkes csapata a millenniumi események élőképei segítségével varázsolja vissza a résztvevőket a dualizmus, s a boldog békeidők korába.
  1. 5.A SZMJV Polgármesteri Hivatal Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok a Darmstadt város által szervezett Nemzetközi Gyermektábor programhétre utazáshoz nyújtott támogatással 2017.09.29 és 2017.10.04. között kerül sor 5 tanulónk német nyelvterületen történő táboroztatására.
  1. 6.Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága NKA „A 2017/2018-as tanévben alakuló, új iskolai kórusok programjainak támogatása azokban az intézményekben, ahol jelenleg még nem működik énekkar, illetve a szakmailag már bizonyított együttesek által megvalósítandó szakmai-művészeti programok támogatása”.

Iskolánk a Rókusi Általános Iskola a Szegedi Tankerület egyetlen emelt szintű ének-zene oktatást nyújtó általános iskolája. Az 1954-ben útjára induló tagozat ma is élő, fontos oktató-nevelő egysége az intézménynek. Az énekórákon túl heti két énekkari órában van lehetőség a tanulók zenei képességének fejlesztésére. A kórus tagjai 10-14 éves diákok, létszámuk 65-70 fő között mozog. Az énekkari munka biztosítja az iskolai műsorokra, a városi szintű hangversenyekre, a versenyekre való felkészülést.

Az elmúlt években, a Csongrád Megyei Éneklő Ifjúság minősítő versenyeken „Arany”, „Arany diplomával” ebben a tanévben az „Év kórusa” kitüntető címet nyerte el az énekkar. A fellépések alkalmával a minőségi zenélésen túl, fontos a kórus egységes, esztétikus megjelenése is. Eddig egyenruha nélkül vettünk részt rendezvényeken, fellépéseken. Előfordult, hogy egy neves énekversenyen a zsűritől az a kritika fogalmazódott meg, hogy az összetartozást szimbolizáló fellépőruha megléte még nagyobb színvonalra emelné a kórus teljesítményét. Ezt a célt szolgálná a kórusegyenruha, melyet jelen pályázat elnyerésével tudnánk biztosítani az énekkari tagok számára.

A 2017/18-as tanév énekkari programjának fő célkitűzése elsősorban a magyar kórusirodalom darabjainak tanulókkal való megismertetése, azon belül a Kodály évforduló kapcsán Kodály Zoltán munkásságával, gyerekkari műveivel való mélyebb megismertetés. A Kodály-művek lehetőséget adnak a magyar népszokások bemutatására is. A kórusművek elsajátítása során elsődleges cél a tiszta intonáció, a többszólamú éneklési készség, a kottaolvasási készség, a befogadó zenei attitűd kialakítása, az egymáshoz való alkalmazkodásra nevelés, közösségformálás.

A kórus repertoárja lehetőséget ad arra is, hogy a kórusművek megszólaltatása során a legtehetségesebb tanulók bemutathassák hangszertudásukat (furulya, zongora), illetve a szólóéneklés során énekhangjukat

A korábbi évekhez hasonlóan – a pályázati feltételek teljesüléséhez is – vállaltuk, hogy a 2017-18-as tanévben részt vesz, illetve kéri minősítését kórusunk az Éneklő Ifjúság hangversenyen. A pályázat pozitív elbírálása esetén ebben a tanévben készülhet el a kórus egyenruha.