A Rókusi Iskola Igazgatói

A Rókusi Iskola Igazgatói

Szabó János
1930-1946

Iskolánk első igazgatója. Megszervezte a 16 tagú, Csongrád megye legnépesebb tantestületét. Családjával az iskola háromszobás szolgálati lakásában élt. Felesége itt tanított és Éva nevű kislánya is itt végezte az első négy osztályt. Az iskola nem csak munkahelye, hanem otthona is. Mindent megtett, hogy széppé, barátságossá alakítsa. Az udvart szinte kertté varázsolta gyümölcsfákkal, bukszusokkal, szökőkúttal, lugassal, télen korcsolyapályával. Igazgatósága alatt a színvonalas oktatás mellett németet is tanítottak. Volt analfabéta tanfolyam, szülők iskolája, a tüdőbeteg gyerekeknek külön ellátás. Logopédus is figyelt a beszédhibás gyerekekre. A háború alatt – a többi tanártársához hasonlóan – az ország nyugati felébe menekült. Az 1945/46-os tanév kezdetére tért vissza, de ekkor már állását és lakását is lefoglalták. 1946-ban nyugdíjba kényszerült, és balatoni házába költözött.

Venkey Dénes
1944-1946

Megbízott igazgató. Ez idő alatt a tanítás helyett főleg katonák lakták az iskolát.

Jets Antal
1946-1949

Igazgatóságának idejét a háború utáni zűrzavar jellemezte. Szabó János igazgató nyugdíjazása után valóságos népvándorlás indult meg, melynek egyik oka a szakoktatás bevezetése volt. 1949 tavaszán az egész tantestület áthelyezése következett, míg végül visszavonták az igazgatói megbízatását.

Berta György
1949-1959

„Példamutatásával már az első napokban belopta magát mindenki szívébe” – írja Dombrádi Anna visszaemlékezésében. 1949-ben az épületen kívül minden megújult a Rókusiban. Friss energiával láttak hozzá az embert próbáló feladatokhoz. Sikerrel. Az iskola jó hírneve megerősödött. Berta György érdeme Szeghy Endre professzor mellett, hogy 1954-ben az országban az elsők között és Szegeden elsőként ének-zene tagozatos osztály indulhatott. Szívvel-lélekkel támogatta a „zenés” osztályt. 1959-ben a Madách utcai iskolába helyezték át.

Árokszállásy Dezső
1959-1962

Kovács József
1962

Toldi István
1962-1987

Életét a pedagógus hivatásának szentelte. Mindig tanult, képezte magát. Tanítóból általános iskolai tanár lett, majd az ELTE-n szerzett középiskolai tanári diplomát. Nevelői munkáját a Petőfi -telepi Iskolában kezdte. Itt lett Kossuth-díjas pedagógus. 1962. február 1-jénhelyezték a Rókusi Iskolába, ahol több, mint 25 éven át, 1987-ig nyugdíjazásáig igazgatói állást töltött be. Az iskola hagyományaira építve, azt továbbfejlesztve a „Rókusi” az új követelményeknek megfelelve felsorakozott a város rangsoros iskolái közé. Az országban elsők között, 1965-ben beindította az angol tagozatot. Vezetése alatt lényegesen javultak a tárgyi feltételek: bitumenes burkolatot kapott a sportpálya és az udvar, különálló könyvtár épült (mai technika 2 tanterem) és  a politechnika épülete, korszerűsítették a fűtést.

 

Kókai Gyula
1987-2019

 

1977-ben diplomázott matematika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon. Ugyan ettől az évtől iskolánk tanára, 1984-től igazgatóhelyettes, majd 1987. júliusától ő lett az intézmény vezetője. Harminckét évig, 2019. őszéig látta el ezt a feladatot.

A mindennapos munkában mindig fontosnak tartotta a hivatalos elfoglaltságai mellett a folyamatos csapatépítést, családi, baráti kollektíva kialakítását.

Legfontosabb feladatának tekintette a klebelsbergi iskola hagyományainak, több évtizedes múltjának megőrzését, eredményeinek megtartását, továbbfejlesztését.

Szívügyének tekintette az ének-zene tagozat támogatását. A külföldi kórus kapcsolatok, versenyek, hazai szakmai megmérettetések is erről tanúskodnak.

Munkájáért 1991-ben a Művelődései és Közoktatási Minisztérium dicséretben, 2010-ben a Szegedi Városi Kórusegyesület „Éneklő Ifjúságért” kitüntetésben részesült, valamint Kodály-emlékplakettet is átvehetett.

A nyelvi emelt szintű képzések kapcsán külföldi: dán, angol, német szakmai programok, utak, nemzetközi nyelvi táborok, az iskolában megszervezett idegen nyelvi versenyek mind-mind messze vitték a Rókusi hírnevét.

Fontosnak tartotta az iskolaépület megóvását, annak eredeti állapotokra való visszaállítását. Az intézmény 60. évfordulóján Klebelsberg emlékére állított két márványtábla restaurálva visszakerült a helyére. A 70 éves jubileumra az iskolai homlokzati címer valamint a kovácsoltvas kerítés helyreállítása történt meg.

Intézményünk 2018. június 8-án a Szegedi Tankerületi Központ pedagógus ünnepségén a Szegedi Dómban megkapta a hagyományőrző iskola címet.

A 2019. márciusában kapott üzenetet a múltból ünnepélyes és méltó keretek között adtuk tovább október 25-én.

Az igazgató úr már a kezdetektől azt vallotta és vallja, hogy az iskola szellemiségének a meghatározója a nevelőtestület, vezetői munkája során mindig biztosította számunkra a kiegyensúlyozott nyugodt légkört, amelyben a pedagógusok egyénisége, kreativitása, alkotókészsége, szakmai önállósága legjobban érvényesülhet.

Arról, hogy hogyan köszön el ő, és hogyan búcsúztak tőle kollégái itt olvashattak részletesebben:
https://www.rokusi.hu/2020/04/29/koszonettel-bucsuzunk-nyugdijba-vonulo-intezmenyvezetonktol/

Marosiné Köntés Ibolya
2019 –