Speciális képzéseink

Iskolánk speciális oktatási területe az 1965 óta folyó emelt szintű angol, 1989-től szervezett emelt szintű német nyelvi képzés. A szülői igényekre reagálva szakköri keretben valósítjuk meg a második idegen nyelv oktatását 6. osztálytól. Az angol, a német, illetve az olasz nyelvből választhatnak tanulóink. Évente átlagosan a nyolcadikos tanulóink 20%-a tanul tovább speciális vagy emelt szintű nyelvi képzést nyújtó, illetve kéttanítási nyelvű középiskolai osztályban. Nyolcadik osztályra az emelt szintű csoportokban tanuló diákok B1 (alapfokú) szintű tudással rendelkeznek, melynek köszönhetően a visszajelzések szerint 10-11. osztályban sikeres középfokú nyelvvizsgát tesznek.

Iskolánkban már több mint 60 éve kiemelt jelentőségű a zenei nevelés is. Tanulóink negyede emelt szintű ének-zenei osztályban tanul. A Kicsinyek Kórusa és a Rókus Gyermekkar önálló koncerteken és a városi ünnepi rendezvényein is részt vesz. Az utóbbi években ez kiegészült a Kamarakórussal, zenei fejlesztő és kreatív ZenEmese foglalkozásokkal. Zenei élményeket a filharmóniai koncertek és hangszerbemutatók alkalmával is szereznek a gyerekek.

tánckultúrát néptáncórákon, a társastánc szakkörön gyakorolják és az alapítványi bálon a nyitótáncokban mutatják be végzős diákjaink.

A művészeti nevelést szolgálja a múzeumokkal és képtárakkal való együttműködés. Múzeumi foglalkozásokat szervezünk, iskolánk folyósó galériáján tárlatokat rendezünk.

Szépirodalmi élményeket gyűjtenek tanítványaink a Költészet napján megrendezett egész napos versmondással.

Természettudományi képzésünk innovatív jellegét adja, hogy diákjaink részt vesznek a Szegedi Gyakorló Gimnázium SZeReTeD és a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Termosz diáklaboratóriumában tartott foglalkozásokon. A diákok korszerű laborokban végeznek változatos, érdeklődésüket felkeltő kísérleteket, méréseket 4 természettudományos tantárgyból, a tanórák anyagához illeszkedve. Több tanítványunk folytatja tanulmányait természettudományos orientációjú osztályokban.

Az 5. évfolyamon 2008. óta tartunk iskolai mérést, az országos mérések időpontjához illeszkedően, matematikából és szövegértésből. Célunk a szövegértés, a számolási készségek és a logikus gondolkodás felmérése, a hiányosságok kimutatása. A mérés eredményeinek függvényében végezzük a lemaradó tanulók felzárkóztatását és az egyéni tehetséggondozást.

Mind a három Témahét programjához csatlakoztunk a 2016/2017-es tanévben. A nagy sikerre való tekintettel a továbbiakban is minden évben megszervezzük ezeket.

Matematika megszerettetése, tehetséggondozás érdekében 10-15 versenyzési lehetőséget hirdetünk tanítványainknak. Évente a felsős tanulók kb. 25%-a (kb. 90 tanuló) szokott jelentkezni ezekre.

Városi szinten intézményünk könyvtárának innovatív rendezvényei kiemelkednek, mint például a könyvtárhasználati vetélkedők, amelyek a könyvtárhasználati ismeretek mellett egy-egy kortárs gyermekirodalmi műhöz is kapcsolódnak.  Rendszeresek a tematikus foglalkozások pl. népmese napjához kapcsolódóan, papírszínházas előadások, könyvajánlók készítése. A gyermekkönyvkiadókkal és a Somogyi Könyvtárral jó kapcsolatot építettünk ki. Ez teszi lehetővé, hogy író-olvasó találkozókat tudunk szervezni a ma népszerű szerzőkkel. Az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapjához kapcsolódóan országos projektekbe kapcsolódunk be: pl. „iskolai könyvtárak 30 képben”, „Kampány az etikus forráshasználat mellett”, „kódexkészítés”. A könyvtár mellett „Kuckó Mozi”-t alakítottunk ki, melyet előszeretettel használnak az osztályok, napközis csoportok. Mindezek hatása, hogy évről évre növekszik az aktív könyvtárhasználók száma.

Nagy hagyományú, szakmailag elismert programunk a Kárpát-medencei magyar diákok számára meghirdetett Gyöngyök és gyémántok tehetséggondozó műveltségi vetélkedő, amely egyedi formában biztosítja a tehetséggondozást, a hagyományápolást, a kultúra komplexitásának bemutatását, s a külhoni magyar diákokkal való kapcsolattartást. Mindez a „Tedd élővé a történelmet!” gondolat jegyében megvalósuló innovatív pedagógiai munka eredménye. E gondolat jegyében szervezzük a programhoz kapcsolódó Töri-túrákat is.

Ápoljuk az iskola külhoni testvériskolai kapcsolatait. Sok-sok ismeretet és a nemzeti összetartozás megható élményét adva a tanulóknak, a tanároknak és a kapcsolatépítést támogató szülőknek.

Tartásjavító tornát tart gyógytestnevelő végzettségű pedagógusunk.Játékosan erősítik az izmokat, és fejlesztik a mozgáskoordinációt. A legtöbben a nem megfelelő testtartás, hanyag tartás miatt járnak, míg mások a láb-boltozat süllyedése, lúdtalp torna céljából. Azok a gyerekek vehetnek részt a foglalkozásokon, akiknek még nincs szükségük gyógytornára, viszont megelőző/preventív tartásjavításra igen. Akinek indokolt a gyógytorna, a szakorvos által előírt mozgásfejlesztés mellett ide is járhatnak.

Családi napunkat hagyományosan, minden év májusában rendezzük meg. A rendezvény indításakor a célunk az volt, hogy alkalmat biztosítson arra, hogy a szülők, tanulók és tanárok a tanítási időn kívül is megismerjék egymást, egy jó hangulatú nap keretében. A program jó ötletnek bizonyult, mert az évek során a résztvevők és fellépők száma folyamatosan bővül, a programok egyre színesebbek, változatosabbak. Mondhatjuk azt, hogy szülő és gyermek már számon tartja a rendezvényt. Az idén már nyolcadik alkalommal sikerült megvalósítani a programokban bővelkedő napot, mindenki megelégedésére.