Tájékoztató az iskola-egészségügyi ellátásról

A tanulók megelőző jellegű egészségügyi alapellátás keretében szervezett, iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről – a teljes gyermeki közösségre vonatkozóan – az iskola gondoskodik.

A feladatot, a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központja, mint szolgáltató látja el. A tanulók ellátását gyermekorvos/házi gyermekorvosok, védőnő (lehetőség szerint főállású iskolavédőnő), és fogorvos végzi.

Az iskola-egészségügyi alapellátás a következő jogszabályok alapján történik:

•    49/2004. ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról
•    26/1997. NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
•  51/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok igazolásáról

Az iskola-egészségügyi ellátás az iskola igazgatójával előre egyeztetett éves munkaterv szerint folyik. A szűrővizsgálatok és a védőoltások nevelői felügyelet mellett történnek.

A rendeletben foglalt szűrővizsgálatok az oktatási intézményekben kétévente történnek, az iskola orvosi rendelőben. Amennyiben a gyermek jogszabályban előírt szűrővizsgálata elmarad, azt a szolgáltatást végző teamnek jelezni kell a gyermek házi gyermekorvosa, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat felé.

Az aktuális védőoltásokról a szülők írásos tájékoztatót kapnak, amit aláírva kell visszajuttatni az iskolába. Amennyiben a gyermek kötelező védőoltása megalapozott orvosi indok nélkül – többszöri értesítés ellenére – elmarad, azt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézete felé kell jelezni.

A gyermekek fejtetvesség szűrése negyedévente, ill. szükség szerint történik. Fertőzöttség esetén a szülő írásos értesítést kap, mely alapján köteles gyermekét kezelni. Amennyiben, háromszori értesítés ellenére sem szűnik meg a fejtetvesség, a védőnő köteles jelzést tenni a fertőzöttségről az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézete felé.

Minden oktatási intézményben kihelyezésre kerül az egészségügyi szolgáltató elérhetősége, és a rendelési idő.

Iskola-egészségügyi team