Leendő elsősök szüleinek

Rókusi Általános Iskola

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 37.

Tel.: 62/541-500  Fax: 62/541-502

E-mail:  rokusi.iskola@int.ritek.hu

Honlap: www.rokusi.hu

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

A beiratkozáshoz szükséges adatok online beküldése esetén is kötelező a személyes megjelenés az beiratkozás napján. Erre az alkalomra kérjük hozza be az iskola által kért, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredeti példányát.

A beiratkozás időpontja:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 között,
2019. április 12. (péntek) 8.00-18.00 között.

Az online bejelentkezéseket legkésőbb 2019. április 12. 12 óráig fogadja el az iskola.

Amit ajánlani tudunk:

– Alsó tagozatban idegen nyelvi előkészítő (angol, német)

– Felkészült, gyermekszerető pedagógusok

– Hagyományos, szótagoló módszerű írás- és olvasástanítás

– Tehetséggondozás, szükség esetén felzárkóztatás

– Felső tagozatban bontott csoportú számítástechnika, technika és idegen nyelv oktatás

– Napközi otthoni ellátás (sporttal, játékkal, kézműves foglalkozásokkal)

– Sportolási lehetőségek: atlétika, foci

– Külföldi kapcsolatok angol, dán, erdélyi, szlovákiai magyar iskolákkal, szervezetekkel

– Művészeti oktatás tanórán kívüli keretben: zene- és hangszeroktatás, alsó tagozaton: ZenEmese,

felső tagozaton: rajz szakkör

BEIRATKOZÁS IDEJE A 2019/2020-AS TANÉVRE

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala az illetékességi területén működő általános iskolák számára a következő időpontokra tűzte ki a beiratkozás idejét:

  • április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
  • április 12. (péntek )  8.00-18.00 óra között

Rokusi_korzethatar

Kedves Szülők!

A beiratkozáshoz kérjük hozzák magukkal a következő dokumentumokat:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyerek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • TAJ kártya
  • születési anyakönyvi kivonat

Kérjük, ha lehetséges, a fenti dokumentumok fénymásolatát is hozzák magukkal.

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya: óvodai szakvélemény

 Illetve aki rendelkezik:

– nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény

– sajátos nevelési igényű vagy BTM-N-es gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye

  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa (mindkét szülő)

Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek igazolására szolgáló dokumentum lehet: gyámhivatali határozat, bírósági ítélet, halotti anyakönyvi kivonat.

Ha a gyám a törvényes képviselő, ennek igazolására szolgáló dokumentum: gyámhivatali döntés.

Ha az egyik szülő külföldön tartózkodik, (de mindketten gyakorolják a szülői felügyeleti jogot) akkor is szükséges a nyilatkozata, melyet akár személyesen vagy elektronikus úton is eljuttathat.

  • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára (kattintással letölthető)

Amennyiben a fenti nyilatkozatokat letöltik és előre kitöltve magukkal hozzák, jelentősen meggyorsítja a beiratkozás menetét.

Köszönettel: az Igazgatóság

Tisztelt Szülők!

A kialakult járványügyi vészhelyzet kapcsán az intézményben 2021. március 8-tól április 16-ig tantermen kívüli digitális munkarendben történik az oktatás.

Tisztelt Szülők!

2021. április 19-től az 1-4. évfolyamok tanulói számára az oktatás jelenléti oktatásban folytatódik.
Az 5-8. évfolyam tanulói 2021. május 10-ig továbbra is tantermen kívüli digitális munkarendben folytatják a tanulást. Lehetőség van 5-8. évfolyamon tanulói felügyeletet igényelni, mely igényüket a gyermek osztályfőnökének kérjük jelezni.