Leendő elsősök szüleinek

Rókusi Általános Iskola

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 37.

Tel.: 62/541-500  Fax: 62/541-502

E-mail:  rokusi.iskola@int.ritek.hu

Honlap: www.rokusi.hu

A beiratkozási információkat ide kattintva érheti el.

 

Amit ajánlani tudunk:

– Alsó tagozatban idegen nyelvi előkészítő (angol, német)

– Felkészült, gyermekszerető pedagógusok

– Hagyományos, szótagoló módszerű írás- és olvasástanítás

– Tehetséggondozás, szükség esetén felzárkóztatás

– Felső tagozatban bontott csoportú számítástechnika, technika és idegen nyelv oktatás

– Napközi otthoni ellátás (sporttal, játékkal, kézműves foglalkozásokkal)

– Sportolási lehetőségek: atlétika, foci

– Külföldi kapcsolatok angol, dán, erdélyi, szlovákiai magyar iskolákkal, szervezetekkel

– Művészeti oktatás tanórán kívüli keretben: zene- és hangszeroktatás, alsó tagozaton: ZenEmese,

felső tagozaton: rajz szakkör

Rokusi_korzethatar

 

Kedves Szülők!

A beiratkozáshoz kérjük hozzák magukkal a következő dokumentumokat:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyerek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • TAJ kártya
  • születési anyakönyvi kivonat

Kérjük, ha lehetséges, a fenti dokumentumok fénymásolatát is hozzák magukkal.

 Illetve aki rendelkezik:

– sajátos nevelési igényű vagy BTM-N-es gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye

  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa (mindkét szülő)

Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek igazolására szolgáló dokumentum lehet: gyámhivatali határozat, bírósági ítélet, halotti anyakönyvi kivonat.

Ha a gyám a törvényes képviselő, ennek igazolására szolgáló dokumentum: gyámhivatali döntés.

Ha az egyik szülő külföldön tartózkodik, (de mindketten gyakorolják a szülői felügyeleti jogot) akkor is szükséges a nyilatkozata, melyet akár személyesen vagy elektronikus úton is eljuttathat.